20. Szkoła (2018)

Superwizorka: Maja Branka
Opiekunka procesów: Małgorzata Winiarek-Kołucka
Miejsce: Warszawa, Otrębusy (trening interpersonalny)

 

Program szkoły obejmuje 196 godzin sesji szkoleniowych. Jednym z stałych elementów każdej sesji będzie wykorzystanie narzędzi z zakresu nowych technologii pomocnych w pracy edukacyjnej. W ramach Szkoły odbędą się też:

 • 3 webinaria (Uczenie się dorosłych, Współczesne trendy w uczeniu, Efektywność szkolenia)
 • zadania domowe do wykonania między sesjami zjazdowymi

Harmonogram

 1.  31 stycznia – 4 lutego 2018 (40h) ‐ Trening interpersonalny (prowadzenie: Agnieszka Zarzycka)
 2.  9‐10 marca 2018 (16h) ‐ Rozwój i proces zmiany na poziomie osobistym, organizacyjnym, społecznym (prowadzenie: Maja Branka)
 3.  13‐15 kwietnia 2018 (24h) ‐ Osoba prowadząca w roli facylitatora/ki – trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych (prowadzenie: Monika Bełdowska)
 4.  11‐13 maja 2018 (20h) ‐ Metodologia i metodyka uczenia dorosłych (prowadzenie: Ewa Jasińska)
 5.  8‐10 czerwca 2018 (24h) ‐ Osoba prowadząca w roli eksperckiej i coachingowej – trening umiejętności prezentacyjnych ((prowadzenie: Maja Branka); Uczenie się w erze cyfrowej (prowadzenie: Kamil Śliwowski)
 6.  29‐30 czerwca 2018 (16h) ‐ Badanie potrzeb szkoleniowych i planowanie szkolenia (prowadzenie: Katarzyna Sekutowicz)
 7.  7‐8 września 2018 (16h) ‐ Projektowanie szkolenia i ewaluacja (prowadzenie: Katarzyna Sekutowicz)
 8.  28‐30 września 2018 (24h) ‐ Etiudy szkoleniowe – trening kompetencji trenerskich (prowadzenie: Katarzyna Czyka-Chełmińska)
 9.  Październik 2018 – Trening zadaniowy (prowadzenie szkolenia pod superwizją)
 10.  16‐17 listopada 2018 (16h) ‐ Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju w Szkole (prowadzenie: Maja Branka)

 

Więcej: