1ES/STOP/2017 – zapytanie ofertowe

17 lipca 2017

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty na świadczeniu usług doradczych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej w […]