E-process in e-learning

NASZE CELE

Promujemy metody zdalne w edukacji dorosłych
BADAĆ

Jak uczymy z wykorzystaniem e-learningu w Polsce, na Łotwie, w Niemczech i w Belgii

UCZYĆ SIĘ

Od naszych partnerów narzędzi i metod e-learningu, włączać zasady uczenia przez doświadczenie i metody aktywne do szkoleń e-learningowych

TWORZYĆ

Kursy dla trenerów i trenerek z zakresu efektywnego wykorzystania e-learningu i innych narzędzi związanych ze zdalnym uczeniem i je wdrażać w formie krótkich pilotaży

PISAĆ

Manual dla trenerów i trenerek (z konspektami szkoleń, opisami ćwiczeń i rekomendacjami)

TRENERSKIE ICT
Podręcznik dla prowadzących szkolenia dla osób dorosłych

POBIERZ PODRĘCZNIK

O NAS

Jesteśmy ogólnopolską, niezależną organizacją pozarządową.
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Od 1998 r. pomagamy trenerom i trenerkom pracującym na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na różnych etapach kariery zawodowej.

Prowadzimy szkoły trenerskie (na poziomie podstawowym i zaawansowanym, specjalistyczne, branżowe) oraz superwizje indywidualne i grupowe, wspierające trenerów i trenerki w indywidualnym rozwoju zawodowym i osobistym.

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy jeden z pierwszych w Polsce system certyfikacji trenerskiej.

Uczestniczymy w projektach międzynarodowych. Dzielimy się informacjami na temat trendów w edukacji dorosłych, wartościowych źródeł wiedzy, sposobów i metod pracy trenera, wykorzystania nowoczesnych technologii w uczeniu dorosłych.

PARTNERZY

Projekt łączy doświadczenie międzynarodowego konsorcjum
New Media School
Mol, BELGIA
Wisamar Bildungsgesellschaft
Lipsk, NIEMCY
Centre for Education and Innovation Research
Ryga, ŁOTWA

ERASMUS +

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

E-LEARNING (electronic-learning) - to nauka z wykorzystaniem nowych technologii. Obejmuje całość procesów związanych z nauczaniem i uczeniem się w środowisku sieciowym.

NAPISZ DO NAS