Trainer box

Version of Trainer box:     ENGLISH     |     POLISH     |     FLEMISH     |     GERMAN     |     LATVIAN

ENGLISH

If you teach adult in the typical classroom

 • docs about group dynamics
 • a few energizers
 • outdoor trainings
 • ICT tools before and after trainings
 1.  Few checked wormups and icebreakers
  On this page you can find many decriptions of short group exercises especially for wormups and ice breakers.
 2. Another set of energizers ready to use
  The Energizer is an activity that can be run to warm up the team and promote group interaction. It is a good meeting starter for any team meeting.
 3. Review of ICT tools for Learning
  On this page you can find descriptions and links to many ICT open educational tools that you can use to make your training more attractive.
 4. E-Learning in Non-Formal Adult Education in Latvia: Context Analysis
 5. PORTRAIT OF TEACHER TRAINER IN NON-FORMAL ADULT EDUCATION: A COMPARATIVE STUDY

If you teach in e-learning projects

 • how to work with virtual group
 • tools for preparing more attractive presentation
 • tools for communication
 1.  Flipped Classroom
 2. Competency based learning
 3. Eight Roles of an Effective Online training
  What is the role of trainer teacing on-line? How can trainer moderate the process of education in distance? Find short distinction in this article
 4. Advices about teaching online
  Our knowledge about what works well in online teaching and learning is growing rapidly and that is very good news. Yet it also means that it is easy to feel overwhelmed.
  Here are ten best practices for anyone just getting started in the online environment.
 5. OPEN EDUCATIONAL RESOURCES IN INCLUSIVE EDUCATION: IMPLICATIONS FOR TRAINERS
 6. A COMPARATIVE STUDY OF EDUCATORS’ USE OF WEBINARS: IMPLICATIONS FOR ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES COURSE
 7. A Comparative Analysis of Context of E-Learning in Non-Formal Adult Education
 8. 7 leaps metrodology for groupwork
 9. Flipped Classroom
 10. Flipping the classroom

If you have participants with special needs

 • how to work with e.g. blind
 • what it’s necessary to know about for e.g refugees
 • other
 1. WAI-NOT
 2. Theraplay (video)
 3. Guidelines for Accesible Information
  The Guidelines for accessible information are an open educational resource (OER) to support the creation of accessible information in general and for learning in particular.
  The purpose of developing such Guidelines is to support the work of practitioners and organisations working in the field of education to provide accessible information to all learners who require and will benefit from more accessible information.

If you need more inspiration

 • game in teaching and learning
 1. Serious games
 2. How to make your training more attractive with using of TED-Ed
  TED is the biggest store of educational youtubes lectures. How to use them to make your training moe effective?
 3. SALTO-YOUTH – training tools and exercises
  Hundreds of useful tools for learning – for youth work and training activities – on the SALTO website. If you need more inspiration – try them!
 4. QR Code in education – how to use them?
  As mobile learning becomes more and more prevalent, we must find effective ways to leverage mobile tools in the classroom. Using QR codes for instruction is one example of this.
 5. Gamefication, serious games in education
  we’d like to recommend 5 great blogs about serious games and gamification
 6. Gamification

Do you want more?

Information about:

 • Creative Commons
 • MOOC
 • open universities

when you can find more knowledge

 1. State of Art Flanders
 2. MOOC – free online courses
  A MOOC is a Massive Open Online Course, which is a free online course available to anyone that wants to take the course. They are similar to online courses in terms of the teaching and learning methods — videos, group chats, assignments and tests — but they do not generally provide academic credit for use in other traditional courses, nor will you have much (if any) interaction with the lecturer.
 3. Higher Education for the digital century

POLISH

Gdy uczysz w tradycyjnej sali szkoleniowej

W tej sekcji polecamy artykuł o dynamice grupowej, ciekawe zestawy ćwiczeń, wskazówki dotyczące prezentacji trenerskiej.

 1. Artykuł nt. procesów grupowych D. Szczepan-Jakubowskiej
 2. Krytycznie o procesach grupowych
  Nurt szkoleń opartych na dowodach.
 3. O metodach pracy nie tylko z młodzieżą – inspirujące
  Publikacja pt. „Aktywne metody pracy z młodzieżą” to praktyczny poradnik przydatny nie tylko w pracy z młodzieżą.
  W publikacji opisy metod do wykorzystania podczas szkoleń i pracy z uczestnikami, wraz z przydatnymi ćwiczeniami: drama stosowana, coaching, tutoring, storytelling, czyi opowiadanie historii, teatr forum, teatr edukacyjny, teatr ze społeczności, Open Space
 4. Blog – nie tylko o narzędziach ICT
  Polecamy podpowiedzi dotyczące tworzenia prezentacji!
 5. Prezentacja trenerska i nie tylko
  Jaka czcionka w PowerPoincie? Na czym polega sukces TEDa? Jak zostać królem prezentacji?
  Blog ekspercki
 6. Gry i zabawy oraz energizery
  dla przypomnienia i inspiracji warto sięgnąć do zasobu
 7. Jeszcze więcej zabaw
  Oczywiście w Zabawniku 🙂
 8. Gry dla trenera i trenerki
  Na tej stronie także gry improwizowane
 9. Padlet prezentujący różne narzędzia dla trenera
  Warto zobaczyć jak Padlet sprawdza się przy gromadzeniu zasobów.
 10. Odwrócona klasa – flipped classroom
  W ramach projektu “E-process in e-learning” bardzo zainteresowała nas ta idea.

Uczysz zdalnie lub w e-learningu? zajrzyj tutaj

 • o metodyce webinarów
 • o przygotowywaniu dobrej prezentacji
 • ciekawe blogi o e-learningu
 1. Sytuacja edukacyjna online
  Uczysz zdalnie? Zastanawiasz się na czym polega sytuacja edukacyjna w sieci, czym się ona różni od sytuacji na sali szkoleniowej? Jaka jest rola trenera? Przeczytaj opracowanie dotyczące sytuacji online od strony filozoficznej, prawnej, technicznej
 2. Metodyka webinarów
  na stronie, do której prowadzi link można pobrać publikacje dotyczące metodyki webinarów i podręcznik trenera webinarów
 3. Blog eksperta e-learningu
  na tę stronę trzeba koniecznie zajrzeć! najnowsze trendy, inspiracje, rzetelna wiedza
 4. Blog ekspercki o webinarach
  O bezpłatnych narzędziach do webinarów, byciem trenerem/trenerką online i o wirtualnych zespołach pisze na blogu firmowym Marta Eichstaedt.
 5. Jak i kiedy tworzyć aplikacje?
  APPetyt na APPlikacje – praktyczny przewodnik po świecie aplikacji mobilnych dla NGO, instytucji kultury i edukacji. Zawiera porady o tworzeniu aplikacji od pomysłu aż do ich opublikowania i wykorzystania w wojej misji społecznej.
 6. Blog Wszystko o e-learningu
  Przystępnie, także dla początkujących.
 7. 38 bezpłatnych aplikacji i zasobów
  Blog eTechnologie – wpis z wieloma odnośnikami

Jeśli masz na sali osoby o szczególnych potrzebach

 • jak pracować z osobami z niepełnosprawnościami
 • jak przygotowywać dostępne materiały szkoleniowe
 1. I wszystko jasne! Jak prowadzić szkolenie, gdy w grupie jest osoba z dysfunkcją wzroku
  Publikacja wydana w 2015 przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych w ramach projektu Doświadczenia edukacji dorosłych osób niewidzących i słabowidzących w Europie („Experiences of Adult Education in Europe for blind or visually impaired people”) realizowanego w ramach Programu Grundtvig.
 2. Wytyczne dla dostępności informacji – tworzenie materiałów dla osób z niepełnosprawnościami
  Polecamy publikację dotyczącą tworzenia materiałów edukacyjnych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Audiodeskrypcja – co to takiego
  Czym jest audiodeskrypcja i jak ją tworzyć w praktyce – publikacja Fundacji Kultury bez Barier

Więcej inspiracji?

W ramach projektu E-process in e-learning wiele mówiliśmy o grach i grywalizacji. O tych w internecie, planszowych, grach miejskich i nie tylko. Prezentujemy kilka polskich inspiracji.

 1. Encyklopedia zielonych gier
  Gra o budżet, Farmer 3go świata – Planszówki i nie tylko – ze wskazówkami dla osób prowadzących szkolenia.
 2. Mechanizmy grywalizacji
  O mechanizmach grywalizacji pisze na blogu ekspert Paweł Tkaczyk
 3. Webinar nt. projektowania gry

Ważne sprawy

Osoba prowadząca szkolenia także powinna nieustająco się doskonalić, w tym pracować nad swoją wrażliwością na problemy innych i globalne. Polecamy kilka ważnych tematów.

 1. Problemy globalne i zrównoważona edukacja
  Publikacja skierowana do nauczycieli, ale inspirująca i ważna także dla trenerów.
 2. Wielokulturowość – nie tylko w bibliotece
  Publikacja „Wielokulturowa biblioteka”, której współautorką jest superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych Maja Branka, poza kwestiami związanymi silnie z samymi bibliotekami to także ciekawa część związana z inspiracjami. Warto!
 3. Edukacja antydyskryminacyjna
  Podręcznik trenerski – wiedza, inspiracje, doświadczenia, scenariusze dla trenerów.

FLEMISH

Volwassenenvorming in en buiten de klas

 • documenten over groepsdynamica
 • enkele ‘energizers’
 • outdoor trainings
 • ICT tools voor en na trainings
 1. Nieuwe Technologie in volwassenenonderwijs
 2. Onderwijstechnologie

Projecten voor volwassenen met e-learning

 • hoe met een virtuele groep werken
 • tools om meer attractieve presentaties voor te bereiden
 • tools voor communicatie
 1. Competentiegericht opleiden
 2. ICT Gereedschap
 3. Promengo methode
 4. Flipped Classroom methode
 5. Padlet online tool
 6. Training of Trainers NMS
 7. Google drive 1 Uploaden & delen
 8. Google drive 2 Documenten
 9. Google drive 3 Presentaties
 10. Google Drive 4 Spreadsheets

E-learning voor mensen met beperkingen

 • tips voor lerenden met visuele beperkingen
 • tips voor lerenden met mentale beperkingen
 • anderen b.v. vluchtelingen
 1. WAI-NOT
 2. Handicap en ICT
 3. WAI-NOT goede praktijk

Spelend Leren

Richtlijnen voor gamification en gebruik van spelen in e-learning

 1. Diesel X game (video)
 2. Gaming in Vlaanderen
 3. Spelen en ICT
 4. Goede praktijk MOG
 5. Gaming in het onderwijs
 6. Didactische games
 7. Spel-gebaseerde-valpreventie
 8. Serious games in Vlaanderen

Wat nog? En hoe e-learning evalueren?

Informatie over o.a.:

 • Creative Commons
 • MOOC
 • open universiteiten
 • Evaluatie e-learning
 1. Stand van zaken in e-learning Vlaanderen
 2. Evaluatie en ICT
 3. Competenties evalueren
 4. Van e-learning tot blended learning
 5. Hoger Onderwijs voor de digitale eeuw

GERMAN

If you teach adult in the typical classroom

 • docs about group dynamics
 • a few energizers
 • outdoor trainings
 • ICT tools before and after trainings
 1. Gruppen und Rollen innerhalb einer Gruppe Begrifflichkeit – Entstehung – Bedeutung – Peter Büche
 2. Fallanalyse Gruppendynamik
 3. Spiele zur Gruppendynamik
 4. Vorschlag Kurscurriculum für einen Tag (Training Curricula 1 Ger short)
  Inhalt: Trainingsarten anhand der Intensivität genutzter IT- und Onlineinhalte, Offene Bildungsressourcen, eine Einführung in frei zugängliche Online-apps als ergänzende Lehrmittel
 5. Vorschlag Kurscurriculum für 4 Tage (Training Curricula 1 Ger long)
  Inhalt: Trainingsarten anhand der Intensivität genutzter IT- und Onlineinhalte, Offene Bildungsressourcen, eine Einführung in frei zugängliche Online-apps als ergänzende Lehrmittel
 6. Vorschlag Kurscurriculum für einen Tag (Training Curricula 2 Ger short)
  Inhalt: Diversität, interkulturelle Kommunikation und – Kompetenzen, Verständnis von Gruppenprozessen (und Anwendung dieser Prozesse im E-Learning-Bereich), innovative Methoden von Lehrinhalten
 7. Vorschlag Kurscurriculum für 4 Tage (Training Curricula 2 Ger long)
  Inhalt: Diversität, interkulturelle Kommunikation und – Kompetenzen, Verständnis von Gruppenprozessen (und Anwendung dieser Prozesse im E-Learning-Bereich), innovative Methoden von Lehrinhalten
 8. Liste von möglichen Eisbrechern und ähnlichen Spielen
 9. Spiele für Seminare und Workshops
 10. Auswahl von gängigen E-Learning Plattformen zum Selbststudium
  Verschiedene Kategorien: etwa – Marketing, Sprachen, Wirtschaft, Programmierung

If you have participants with special needs

 • how to work with e.g. blind
 • what it’s necessary to know about for e.g refugees
 • other
 1. Interkulturalität und Kommunikation
 2. E-Learning für Inklusion
  Studie gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
  Inhalt: Nutzung und Einsatz von digitalen Lernangeboten in der Weiterbildung von Menschen mit Behinderungen
 3. Kostenlose Materialien für den Deutschunterricht mit Migrante
  Bereitgestellt vom Klettverlag
 4. Sammlung von Lehrmaterial und weiterführenden Links für Flüchtlinge
  Für Bildung, allgemeine „Guides“, Sprache, Programme

Do you want more?

Information about:

 • Creative Commons
 • MOOC
 • open universities

when you can find more knowledge

 1. OER zwischen ideal und realität deu eng
 2. Was ist E-Learning deu eng
 3. Lehrmethoden in der Beruflichen Bildung
 4. Lehrmethoden Schatzkiste
  Methodik Sammlung mit einem Fokus auf Hochschuldidaktik und Bibliotheksdidaktik
 5. Einführung in die „Gamification“

LATVIAN

If you teach adult in the typical classroom

 • docs about group dynamics
 • a few energizers
 • outdoor trainings
 • ICT tools before and after trainings
 1. 1st seminar programme
 2. 1st workshop programme
 3. 2nd seminar programme
 4. 2nd workshop programme
 5. 3rd seminar programme
 6. 3rd workshop programme
 7. 4th seminar programme
 8. 4th workshop programme
 9. Pieaugušo izglītībā: politika un BG o iespējas formālajā n prakse Eiropā
 10. Disseminationa event programme
 11. Studiju kurss Pieaugušo pedagoģija
 12. Par Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plānu 2016-2020 gadam
 13. Muzizgliitiba un PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS sistema
 14. Interaktīvās mācību metodes
 15. Pieaugušo briedums, vajadzības, sociālo lomu apguve
 16. Starppaaudžu apmācības vadlīnijas
 17. NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS METODES
 18. DIDAKTISKĀ SPĒLE KĀ SKOLĒNU MĀCĪBU MOTIVĀCIJAS VEIDOTĀJS FAKTORS

If you teach in e-learning projects

 • how to work with virtual group
 • tools for preparing more attractive presentation
 • tools for communication
 1. Rokasgramata
 2. 1. dala
 3. Padlet
 4. Watchdog
 5. ICT tools
 6. Promengo
 7. Flipped Classroom
 8. MOG
 9. Games and ICT
 10. WAI NOT
 11. Disability and ICT
 12. Evaluation and ICT

If you have participants with special needs

 • how to work with e.g. blind
 • what it’s necessary to know about for e.g refugees
 • other
 1. petijuma rezultati
 2. “Erasmus+”projektā “ Vai Esi gatavs dzīvei un darbam?
 3. Bērni ar īpašām vajadzībām parastās klasēs. Vai šāda integrācija ir nepieciešama?
 4. Speciālās pedagoģijas izaicinājumi 21. gadsimtā
 5. Vadlīnijas – mākslas terapijas elementi speciālajā izglītībā
 6. Romu kopiena Latvijā: situācija un labā prakse izglītībā
 7. Skoleni ar videji smagiem un…

If you need more inspiration

 • game in teaching and learning
 1. Pusaudžiem trūkst lietderīgu datorspēļu
 2. Bezmaksas 1000 speles
 3. Datorspeles Latviesu valodas apguvei
 4. DATORSPĒLES KĀ MĀKSLAS VEIDS
 5. ĢEOSPĒLES UN TESTI ĢEOGRĀFIJAS APGUVĒ

 

Do you want more?

Information about:

 • Creative Commons
 • MOOC
 • open universities

when you can find more knowledge

 1. research report
 2. Studentu izpratne par e-mācīšanos sociālās klātbūtnes kontekstā
 3. PIEAUGUŠO PERSONĪBAS PILNVEIDOŠANĀS TAUTAS SKOLĀ
 4. Pieaugušo mācību veicināšana
 5. E-mācības: Jauno tehnoloģiju izmantošana mācību procesā
 6. Mykoob: maciibu materiali
 7. NEIEROBEŽOTS Jaunais mācību apvērsums un septiņas atslēgas tā veicināšanai
 8. INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU EKOSISTĒMAS MODELIS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROCESA ATBALSTAM