STOP na arenie międzynarodowej

E-process in e-learningfacebook youtube
BIP - STOPSzkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej - I edycja

 

Był to wspólny projekt Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowychi Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, finansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowany w latach 2006-2007.

Logo FIO

W ostatnim okresie nastąpił wzrost zainteresowania wykorzystaniem mediacji w rozwiązywaniu i łagodzeniu konfliktów rodzinnych oraz dynamiczny rozwój praktyki mediacyjnej. Bardzo brakuje, zwłaszcza poza wielkimi miastami, dobrze przygotowanych do swej roli mediatorów.

Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej jest odpowiedzią na tę potrzebę społeczną i bardzo duże zainteresowanie szkoleniami mediacyjnymi. Chcemy wyposażyć doświadczonych mediatorów rodzinnych w umiejętności profesjonalnego prowadzenia szkoleń tak, by mogli kształcić przyszłych mediatorów rodzinnych, efektywnie dzielić się z nimi swą wiedzą i pomagać im wdrożyć się do nowej roli zawodowej.

Efekty Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej

Uczestnicy kursu po przejściu całego cyklu szkoleniowego zdobędą wiedzę psychologiczną z zakresu procesu i dynamiki szkoleń, wiedzę i umiejętności potrzebne do przygotowania i prowadzenia szkoleń z zakresu mediacji rodzinnej oraz rozwinie umiejętności tworzenia sytuacji edukacyjnych.

Każdy absolwent otrzyma zaświadczenie o ukończeniu Szkoły, które będzie wymagało uczestnictwa w sesjach szkoleniowych, "odrabiania" prac domowych, prowadzenia indywidualnego dziennika oraz przygotowania i przeprowadzenia treningu zadaniowego.

Opieka

Nad całością Szkoły czuwa Superwizor.

Program Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej

 1. Sesja: Trening interpersonalny (11 - 15 października 2006) Prowadzenie: Marian Wątroba
 2. Sesja: Jak pracuje grupa szkoleniowa (8 - 10 listopada 2006) Prowadzenie: Kazimierz Adamaszek i Marian Wątroba
 3. Sesja: Prowadzenie grupy szkoleniowej (1 - 3 grudnia 2006) Prowadzenie: Agnieszka Szelągowska i Marian Wątroba
 4. Sesja: Metodologia prowadzenia szkoleń (25 - 28 stycznia 2007) Prowadzenie: Rafał Świeżak i Marian Wątroba
 5. Sesja: Projektowanie programu szkoleniowego (22-25 luty 2007) Prowadzenie: Katarzyna Czayka-Chełmińska i Marian Wątroba
 6. Sesja: Prezentacja trenerska (15 - 18 marca 2007) Prowadzenie: Natalia de Barbaro i Marian Wątroba
 7. Trening zadaniowy (28 - 30 maja 2007)
 8. Ewaluacja Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej (czerwiec 2007)
 9. Seminarium podsumowujące (czerwiec 2007)

Lista uczestników Szkoły:

Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej - I edycja

 1. Robert Boch - Centrum Mediacji Partners Polska
 2. Anna Dzierżawska - Popiołek - Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 3. Magdalena Fronczewska - Centrum Mediacji Partners Polska
 4. Maria Glegoła - Szczap - Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
 5. Violetta Huryn - Ośrodek Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Centrum Mediacji Partners Polska
 6. Agata Jarzyna - Komitet Ochrony Praw Dziecka
 7. Tomasz Kawka - Polskie Centrum Mediacji
 8. Bożena Kołodziejska - Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 9. Manuela Pliżga - Jonarska - Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach Polskiego Centrum Mediacji o Tychy
 10. Zofia Reyzz - Rubini - Polskie Centrum Mediacji i Gabinet "Rodzice i Dzieci"
 11. Konrad Sobczyk - Komitet Ochrony Praw Dziecka i Klinika Konfliktu
 12. Elżbieta Standowicz - Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny w Białymstoku
 13. Marlena Wabia - Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny w Szczecinie
 14. Luiza Weder - Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych i Klinika Konfliktu

 

Sesja I - Trening interpersonalny

Opis Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej rozpocznę od krótkiej prezentacji pierwszego spotkania uczestników szkoły w ramach treningu interpersonalnego. W dniach od 11 do 15 października 2006 r. w pięknie położonym ośrodku w Sulejówku, mieliśmy okazję bliżej przyjrzeć się naszym emocjom i relacjom w czasie przebywania w grupie. Dużo uwagi i pracy poświęciliśmy wyrażaniu naszych odczuć i potrzeb.

W czasie licznych rozmów dowiadywaliśmy się nie tylko wiele o innych, ale także o sobie samych. Były to dni bardzo intensywne, z których każdy wyniósł dla siebie nowe myśli i doznania, które pomogą nam w kontaktach z innymi i przede wszystkim w pracy trenera.

Zintegrowaliśmy się już pierwszego wieczoru, kiedy razem kibicowaliśmy reprezentacji Polski w piłce nożnej w meczu z Portugalią. Następne dni, jeszcze bardziej nas do siebie zbliżyły.

 

Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej - I edycja

Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej - I edycja

Autorem zdjęć jest Tomasz Kawka

 

Sesja II - Proces grupowy

Na kolejnym zjeździe w dniach od 8 do 10 listopada zgłębialiśmy tajniki procesu grupowego. Dzięki wcześniejszemu uczestnictwu w treningu interpersonalnym mogliśmy łatwiej zapoznać się z kolejnymi etapami procesu. Zaczynając od fazy integracji, przez fazę relacji i współpracy, aż po rozstanie. Zajęcia pozwoliły nam uporządkować i dostrzec rzeczy, które działy się w czasie treningu. Przede wszystkim ustaliliśmy swoje role grupowe, a także poznaliśmy zjawisko oporu i pracy z nim. Niektórzy z nas postawili już swoje pierwsze kroki w roli trenera na tym spotkaniu.

Sesja III - Prowadzenie grupy szkoleniowej

Na naszym grudniowym zjeździe mieliśmy okazję zapoznać się z technikami prowadzenia grupy szkoleniowej. Tym razem naszą trenerką była Agnieszka Szelągowska, która pokazała nam szczegółowo zalety uczenia przez doświadczenie, facylitowania grupy, a także pracę z tzw. trudnym uczestnikiem.

Każdy z nas miał okazję sam poprowadzić grupę w krótkiej scence z partnerem. Otrzymaliśmy cenne informacje zwrotne zarówno od grupy jak i trenerów. Poznaliśmy nasze mocne strony w pracy trenera, a także te słabsze, co jest dla nas znakomitą wskazówką do dalszej pracy.

Z niecierpliwością czekamy na następne szkolenie. Zaczynamy już pracować nad naszymi indywidualnymi szkoleniami, które odbędą się w ramach treningu zadaniowego w maju.

Sesja IV - Metodologia uczenia dorosłych

Po niemal dwóch miesiącach znów spotkaliśmy się w Sulejówku. Od 25 do 28 stycznia razem z Rafałem Świeżakiem i Marianem Wątrobą, naszymi trenerami, zgłębialiśmy wiedzę na temat metodologii uczenia dorosłych. Przygotowaliśmy przykładowe ćwiczenia warsztatowe i krok po kroku poznawaliśmy Cykl Kolba, uczenia przez doświadczenie. Konsultowaliśmy nasze ćwiczenia w małych grupach, by móc je później przeprowadzić i sprawdzić, jak wiele już potrafimy i wiemy a co jest jeszcze do nadrobienia. Praca na tym warsztacie dała nam możliwość przyjrzenia się swojemu stylowi trenerskiemu jak i stylowi innych. Mogliśmy także przekonać się w jaki sposób uczymy się sami i jaki ma to wpływ na uczenie innych. Rozmawialiśmy o różnego rodzaju technikach które pozwolą nam dotrzeć do uczestników szkoleń, którzy mają inny styl uczenia niż my sami. Poza tym mnóstwo metod, metafor i pytań... Bardzo udany warsztat, szczególnie, że tyle czasu spędziliśmy razem! Bal, gry... Do zobaczenia w lutym!

Sesja V - Projektowanie programu szkolenia

Lutowa sesja szkoleniowa upłynęła nam pod znakiem układania programów szkoleń, które poprowadzimy na treningu zadaniowym. Katarzyna Czayka - Chełmińska która prowadziła ten warsztat zwróciła nam szczególną uwagę na rolę zbadania potrzeb szkoleniowych grupy do której kierujemy nasze szkolenie, tak by zmiana jaką zakładamy poprzez nasze szkolenie odpowiadała rzeczywistym potrzebom jego uczestników. Pogłębiliśmy w związku z tym naszą wiedzę na temat przeprowadzenia ankiety i wywiadu indywidualnego, mieliśmy także szansę próby nowej formy badania potrzeb - wywiadu grupowego. Następnie w kolejnych krokach projektowaliśmy nasze szkolenia. Zaczęliśmy od formułowania celu ogólnego, następnie przeszliśmy do celów szczegółowych szkoleń, by móc w końcu podzielić szkolenie na poszczególne moduły. Świetnie pracowało nam się w grupach nad modułami i dopasowywaniem treści do potrzeb uczestników i metod szkoleniowych, z których chcielibyśmy korzystać. Nawzajem przypatrywaliśmy się naszej pracy i wspólnie zastanawialiśmy się jak jeszcze można udoskonalić przyszłe szkolenie. Był to bardzo merytoryczny warsztat który przyniósł swój namacalny efekt. Cieszę się na kolejne spotkanie i pracę nad tym co już powoli powstaje.

Sesja VI - Prezentacja trenerska

Od 15 do 18 marca 2007 braliśmy udział w ostatnich zajęciach VI sesji szkoleniowej Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej, którą prowadzili wspólnie Natalia de Barbaro i Marian Wątroba. Była to nasza ostatnia sesja ale wszyscy podkreślaliśmy, że to nie ostatnie spotkanie. W zasadzie dopiero teraz zaczynamy. Nasze programy szkoleniowe już powstały a na tej sesji doszlifowaliśmy je. Budowaliśmy krótkie i urozmaicone o czasowniki zdania naszych ofert szkoleniowych. Ćwiczyliśmy prezentacje, tak by w ich czasie uczestnicy naszych szkoleń potrafili nie tylko skupić się na słuchaniu ale też by zapamiętali treści niezaglądając do materiałów szkoleniowych. Dzięki naszemu superwizorowi mieliśmy okazję ćwiczyć nasz głos i oddychanie. Znamy już kilka bardzo dobrych technik walki z wrogiem jakim jest trema. Z niecierpliwością czekam na nasze kolejne spotkanie - trening zadaniowy, który odbędzie się 28-29 maja w Warszawie.

Bardzo dziękuję Wam wszystkim za to doświadczenie.

 

Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej - I edycja Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej - I edycja Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej - I edycja
Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej - I edycja

Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej - I edycja

Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej - I edycja

 

Trening zadaniowy

Zaproszenie:

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych zapraszają na dwudniowe warsztaty dotyczące mediacji rodzinnej. Termin szkoleń 28-29 maja 2007r. Szkolenia kończą niemal roczny projekt Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej, poprowadzą je absolwenci i absolwentki Szkoły, doświadczeni mediatorzy rodzinni z Warszawy, Białegostoku, Szczecina i Wrocławia.

Oferta szkoleniowa jest różnorodna pod względem tematycznym. Kierujemy ją do różnych grup odbiorców:

 1. Warsztaty dla sędziów i adwokatów -„Mediacje rodzinne – szansa czy utrudnienie? Czyli jak skutecznie korzystać z mediacji rodzinnej".Oferta szkolenia

 2. Warsztaty dla pracowników socjalnych - „Mediacje rodzinne – jak pomóc rodzinie w konflikcie”. Oferta szkolenia

 3. Warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych - „Mediacja rodzinna jako alternatywna forma pomocy rodzicom i dziecku w sytuacji konfliktu okołorozwodowego”.Oferta szkolenia

 4. Warsztaty dla wolontariuszy Fundacji Academia Iuris - „Możesz więcej. Wykorzystanie mediacji w pracy doradcy”.Oferta szkolenia

 5. Warsztaty dla mediatorów rodzinnych - „Dwudniowa podróż do źródeł oporu w mediacji. Jak sobie radzić z oporem?”.Oferta szkolenia
 6. Warsztaty dla mediatorów rodzinnych - „Budowanie wzajemnego zrozumienia między stronami a osiąganie porozumień w mediacji”. Oferta szkolenia

 7. Warsztaty dla doradców rodzinnych - „Konflikt w rodzinie – rozwiązać, tłumić czy uciekać?”. Oferta szkolenia

Warsztaty odbywać się będą równolegle, dlatego istnieje możliwość zgłoszenia się tylko na jeden warsztat. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i przesłanie jej na podany adres e-mail stop@free.ngo.pl, o.kozuchowska@aster.pl lub faxem (22) 407 07 89

Szkolenia są bezpłatne, współfinansowane przez Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Uczestnikom nie zapewniamy noclegów ani wyżywienia w czasie szkolenia.

Warsztaty te będą zwieńczeniem Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej (projektu realizowanego od września 2006r.) oraz jednym z ważnych wydarzeń Festiwalu Mediacji Rodzinnej, który będzie miał miejsce w Warszawie w dniach 26-30 maja 2007r.

Trening zadaniowy - 28 - 29 maja 2007 r.

Przygotowania do warsztatów Festiwalu Mediacji rozpoczęliśmy już w kwietniu. wszystkie grupy jakie powstały na trening zadaniowy przeprowadziły badania potrzeb, przygotowały swoje oferty szkoleniowe oraz ankiety rekrutacyjne. Rekrutacja zaczęła się w połowie kwietnia. Odbiorcom naszych szkoleń zaproponowaliśmy siedem szkoleń poświęconych mediacji rodzinnej. Prezentujemy je powyżej. Ogłoszenia o warsztatach zamieśliśmy na portalu internetowym organizacji pozarządowych www.ngo.pl, stronie STOPu oraz na stronie Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Staraliśmy się także docierać do naszych odbiorców bezpośrednio - wysyłając wiadomości do szkół, Ośrodków Pomocy Społecznej czy innych organizacji pozarządowych.

Ku naszej uciesze zainteresowanie warsztatami z mediacji było bardzo duże. Mediacja okazała się najbardziej pożądaną wiedzą wśród pracowników socjalnych - gdyż to oni najczęściej zgłaszali się na szkolenia. Zaraz za nimi była grupa pedagogów i psychologów szkolnych. Telefony w biurze Stowarzyszenia urywały się. W sumie chęć wzięcia udziału w warsztatach zgłosiło ponad dwieście osób na około sto trzynaście miejsc.

W niedzielę przed warsztatami wszyscy spotkaliśmy się w siedzibie Fundacji ETOH gdzie miały odbyć się wszystkie warsztaty. Było to bardzo miłe spotkanie po niemal dwóch miesiącach rozstania od ostatniej sesji szkoleniowej. Był z nami Marian Wątroba - nasz superwizor, który na kilka godzin przed warsztatami wspierał nas nie tylko ostatnimi wskazówkami, odpowiedziami na pytania ale także swoją obecnością. Popołudnie to spędziliśmy przygotowując sale szkoleniowe, ustawiając krzesła, przygotowując flipcharty.

Poniedziałek, godzina 9:00. Mimo lekkiego opóźnienia związanego z położeniem Fundacji ETOH zaczęliśmy po 9:00. Powoli korytarze Fundacji zaczęły zalegać ciszą, uczestnicy szkoleń weszli do sal. Pierwsze spotkanie odbyło się w czasie obiadu. Była to pierwsza okazja do wymiany myśli i doświadczeń po kilku godzinach szkolenia. W trakcie tej godziny mogliśmy także rozmawiać z suerwizorem, który brał udział w naszych zajęciach. Dla wielu z nas nie było to pierwsze doświadczenie trenerskie, dla części jednak tak. Mimo wszystko wszyscy czuliśmy jak ważne jest informowanie innych o mediacji rodzinnej w formie szkolenia. Uczestnicy szkoleń nie będą potrafili jeszcze mediować, ale wiedzą już kiedy i gdzie można kierować swoich klientów do mediatora. Mediatorzy z kolei zgłębiali tematy pracy z oporem w czasie mediacji i budowania wzajemnego zrozumienia miedzy stronami, mieli możliwość spotkania i wymiany wspólnych doświadczeń. Po zakończeniu pierwszego dnia mieliśmy jeszcze ogólną superwizję podsumowującą naszą pracę tego dnia. Wtorek był już zupełnie inny. Poznaliśmy uczestników szkoleń, odpowiadaliśmy na ostatnie pytania, wymienialiśmy kontakty. Na zakończenie rozmawialiśmy z Marianem. Wręczyliśmy mu ciupagę z naszymi podpisami - symboliczny prezent na zakończenie szkoły.

Zwieńczeniem projektu Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej była konferencja Czy mediacja uratuje polską rodzinę. Możliwości mediacji wobec przemian polskiej rodziny (zaproszenie), która odbyła się tuż po warsztatach - 30 maja 2007r. w Sali Balowej Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elektronicznej przy ulicy Kopernika 30. Konferencję współorganizowaliśmy z naszym partnerem Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych oraz Komitetem Ochrony Praw Dziecka i Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska. Tak jak warsztaty konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, przede wszystkim osób które zawodowo związane są z rodziną. Licznie przybyli nie tylko mediatorzy rodzinni ale i kuratorzy, sędziowie, adwokaci, pracownicy socjalni, pedagodzy. Wśród panelistów gościliśmy socjolog Panią dr Annę Giza - Poleszczuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Panią Joannę Kluzik - Rostkowską, Ojca Dominikanina Mirosława Pilśniaka, adwokat Teresę Łaszczuk, mediatorkę, mediatorkę, wiceprezeskę SMR Marię Glegoła - Szczap, Mirosławę Kątna - KOPD, dr Agatę Gójska, Rafała Milewskiego oraz przedstawicielkę Niemieckiego Związku Mediatorów Rodzinnych Sybille Kiesewetter i dr Elżbietę Dobiejewską z Dolnośląskiego Ośrodka Mediacji. Pierwszą część konferencji prowadził redaktor radiowej "Trójki" Dariusz Bugalski. Druga część konferencji to debata poświęcona planowanym zmianom w prawie dotyczącym mediacji rodzinnej. Prowadził ją Pan Rafał Stefański, a udział wzięli m. in.: mediatorka, prezeska SMR Katarzyna Czayka - Chełmińska, Magdalena Pater z Biura Rzecznika Praw Dziecka, Przewodniczący Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Senator Antoni Szymański.

Konferencja była świetną okazją do dyskusji na temat mediacji rodzinnej jako formie pomocy rodzinie oraz jej miejsca w polskim ustawodawstwie. Była to też okazja do wspólnego spotkania różnych środowisk związanych z mediacją rodzinną. Po konferencji była możliwość dla mieszkańców Warszawy skorzystania z porady mediatorów i zapoznania się z ofertą Ośrodków Mediacyjnych. Z oferty tej skorzystało kilku Warszawiaków. W przyszłym roku liczymy na większe zainteresowanie.

Uczestnicy Szkoły zaraz po konferencji wyjechali do Sulejówka, gdzie następnego dnia miała odbyć się sesja ewaluacyjna całego projektu. W czwartek 31 maja Agnieszka Borek z Ośrodka Ewaluacji przeprowadziła z nami warsztat dotyczący oceny szkoły. Mogliśmy wypowiedzieć sięna temat słabych i mocnych stron, tego co zostawić a co zmienić w Szkole. Ewaluacja zakończyła się miłym akcentem wręczenia uczestnikom dyplomów ukończenia Szkoły przez Małgosię Czarnecką - prezeskę STOP i Katarzynę Czaykę - Chełmińską - prezeskę SMR.

Na koniec opinie uczestników szkoły:

"Byłam uczestnikiem Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej prowadzonej przez trenerów STOP! Co dała mi ta szkoła? Przede wszystkim rzetelne podstawy do profesjonalnego zafunkcjonowania jako trenerka mediacji. Program szkoły obejmował wszystkie kluczowe zagadnienia związane z prowadzeniem długotrwałego szkolenia - od dynamiki procesu grupowego (doświadczonego na własnej skórze w trakcie treningu interpersonalnego:)) poprzez metodologię uczenia dorosłych, tajniki przygotowania programu szkolenia, prezentacji trenerskiej, przećwiczenie umiejętności prowadzenia grupy szkoleniowej aż do sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Było też dużo możliwości do zmierzenia się z własnymi ograniczeniami i trudnościami, tak by w przyszłości móc sobie z nimi poradzić. Bardzo dobre wyniki ewaluacji przygotowanych i przeprowadzonych przez uczestników STMR szkoleń (w ramach treningu zadaniowego kończącego Szkołę) pokazują jak efektywnie i profesjonalnie zostaliśmy przygotowani do roli trenera.

Szkoła Trenerów dała mi również okazję do bliższego poznania innych mediatorów, zawiązania przyjaźni, do wymiany pomysłów, doświadczeń i wiedzy w dziedzinie mediacji. Na pewno była ważnym doświadczeniem w moim życiu."

"Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej stała się dla mnie początkiem ważnego etapu w życiu, rzec by nawet można - przełomem. Sprawiła, że mogłam zatrzymać się i przyjrzeć sobie, jako mediatorce i trenerce... Dała mi okazję zdobycia wiedzy niezbędnej do szkoleniowej pracy z dorosłymi. Dzięki skrupulatnemu i niezwykle fachowemu ułożeniu programu, opartego na wieloletnich doświadczeniach STOP-u w uczeniu trenerów (co bardzo wyraźnie było widać w trakcie naszych zajęć), wiem dziś jak przygotować dobry trening od A do Zet. Każdy trening był na tyle zróżnicowany, że szkoła stała się dodatkową okazją do podpatrywania warsztatu starszych kolegów po fachu. Nie do przecenienia jest również fakt organizowania Szkół Trenerskich dla ludzi pracujących w jednej branży tematycznej. Dla nas mediatorów, szkoła stała się więc sposobnością do wymiany doświadczeń tak mediacyjnych jak i trenerskich. Dziś stanowimy zgrany team, który gotów jest szkolić zgodnie z wiedzą i standardami jakie zostały nam wytyczone w Szkole Trenerów Mediacji Rodzinnej."