Daria Sowińska-Milewska
Daria Sowińska-Milewskaprezeska zarządu, koordynatorka projektów
Absolwentka I edycji Szkoły STOP (Szkoła STOP zmieniła jej życie i nadała azymut na następne lata); obecnie „trenerka-śpioch” czekająca na nowe wyzwania. W ostatnich latach pracowała w projektach PO KL (w tym 2.2.2 PO KL w STOP) jako specjalistka ds. organizacji form wsparcia, jako aktywna asesorka-ekspertka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W historii zawodowej ma zarówno zarządzanie organizacją pozarządową, jak i małą firmą szkoleniową; doświadczyła zakładania i likwidowania organizacji. Ponadto wysokiej klasy specjalistka logistyki życia codziennego i pracy, w pracy entuzjastka tabelek, poza pracą – entuzjastka Zumby.
Monika Hausman-Pniewska
Monika Hausman-Pniewskawiceprezeska
Od roku 2004 związana ze Stowarzyszeniem, trenerka z certyfikatem II stopnia, animatorka, aktywistka społeczna i inicjatorka wielu przedsięwzięć z wieloletnim doświadczeniem zarówno na sali szkoleniowej, jak i w pracy ze społecznościami lokalnymi. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które wspiera w rozwoju, szkoli i ceni. Jest prezeską funduszu stypendialnego dla młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego.
Łucja Kornaszewska-Antoniuk
Łucja Kornaszewska-Antoniukczłonkini zarządu
Ukończyła szkolenia trenerskie i facylitacyjne w STOP. Od 2004 roku związana zawodowo z sektorem pozarządowym, aktywnie uczestniczy w działaniach społecznych. W ostatnich latach zaangażowana w działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami oraz w zarządzanie organizacją pozarządową. Pracuje trenersko z grupami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz szkoli innych trenerów, doradców, edukatorów, pracowników administracji publicznej. Od niedawna rozpoczęła też przygodę z pracą z nauczycielami. W pracy lubi nowe wyzwania; chętnie pracuje zespołowo. Ceni sobie różne perspektywy i sposoby myślenia. Uwielbia podróże – zarówno te dalekie jak i bliskie.
Katarzyna Lipka-Szostak
Katarzyna Lipka-Szostakczłonkini zarządu, koordynatorka projektów
Absolwentka XI Szkoły Trenerskiej. Związana z ngo od 1999 roku, przez wiele lat z programem Mała Szkoła i rozwojem stowarzyszeń wiejskich. Twórczyni i redaktorka pisma Mała Szkoła w latach 2000-2007. Prowadzi badania społeczne dotyczące rozwoju lokalnego, szkół wiejskich, tworzenia partnerstw rozwoju oraz ewaluację projektów szkoleniowych. Ze STOPem współpracuje od 2009 roku, zaangażowana z początku w redakcję poradnika „STOProcent jakości”. Jest przekonana o tym, że inspiracja jest głównym warunkiem rozwoju osobistego.
Marcin Grudzień
Marcin Grudzieńskarbnik zarządu
Absolwent XI Szkoły Trenerskiej. Z trzecim sektorem związany od końca lat 90-tych z kilkuletnią przerwą na pracę w mediach i PR. Od 2008 roku koordynator projektów edukacyjnych z zakresu edukacji medialnej oraz ICT w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Litwie skierowanych do uczniów, nauczycieli, bibliotekarzy i przedstawicieli NGO-sów. Prowadzi treningi z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego szkół wraz z przygotowaniem instytucji do wdrażania standardu bezpieczeństwa placówek oświatowych. Pracuje z mentorami i edukatorami w obszarze rozwoju kompetencji społecznych i trenerskich. Przygotowuje się w Instytucie Psychologii Zdrowia do pracy metodami warsztatowymi z męskimi grupami wsparcia oraz pomocy psychologicznej parom. Marzy, że kiedyś znajdzie czas na napisanie pracy doktorskiej o męskości i męskich ruchach społecznych.

Paulina Sierzputowska
Paulina Sierzputowskakierownik biura
Agnieszka Olenderspecjalistka ds. jakości szkoleń tematycznych w projekcie Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej
Anna Huminiakkoordynatorka projektu LGD facylitują

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Jarosław Greser – przewodniczący
  2. Agnieszka Borek – sekretarz
  3. Katarzyna Gorzędowska

RADA SUPERWIZORÓW

  1. Jacek Jakubowski
  2. Agnieszka Książek
  3. Katarzyna Sekutowicz
  4. Agnieszka Szelągowska
  5. Agnieszka Zarzycka