Daria Sowińska-Milewska
Daria Sowińska-Milewskaprezeska zarządu, koordynatorka projektów
Absolwentka I edycji Szkoły STOP (Szkoła STOP zmieniła jej życie i nadała azymut na następne lata); obecnie „trenerka-śpioch” czekająca na nowe wyzwania. W ostatnich latach pracowała w projektach PO KL (w tym 2.2.2 PO KL w STOP) jako specjalistka ds. organizacji form wsparcia, jako aktywna asesorka-ekspertka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W historii zawodowej ma zarówno zarządzanie organizacją pozarządową, jak i małą firmą szkoleniową; doświadczyła zakładania i likwidowania organizacji. Ponadto wysokiej klasy specjalistka logistyki życia codziennego i pracy, w pracy entuzjastka tabelek, poza pracą – entuzjastka Zumby.
Monika Hausman-Pniewska
Monika Hausman-Pniewskawiceprezeska
Od roku 2004 związana ze Stowarzyszeniem, trenerka z certyfikatem II stopnia, animatorka, aktywistka społeczna i inicjatorka wielu przedsięwzięć z wieloletnim doświadczeniem zarówno na sali szkoleniowej, jak i w pracy ze społecznościami lokalnymi. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które wspiera w rozwoju, szkoli i ceni. Jest prezeską funduszu stypendialnego dla młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego.
Łucja Kornaszewska-Antoniuk
Łucja Kornaszewska-Antoniukczłonkini zarządu
Ukończyła szkolenia trenerskie i facylitacyjne w STOP. Od 2004 roku związana zawodowo z sektorem pozarządowym, aktywnie uczestniczy w działaniach społecznych. W ostatnich latach zaangażowana w działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami oraz w zarządzanie organizacją pozarządową. Pracuje trenersko z grupami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz szkoli innych trenerów, doradców, edukatorów, pracowników administracji publicznej. Od niedawna rozpoczęła też przygodę z pracą z nauczycielami. W pracy lubi nowe wyzwania; chętnie pracuje zespołowo. Ceni sobie różne perspektywy i sposoby myślenia. Uwielbia podróże – zarówno te dalekie jak i bliskie.
Katarzyna Lipka-Szostak
Katarzyna Lipka-Szostakczłonkini zarządu, koordynatorka projektów
Absolwentka XI Szkoły Trenerskiej. Związana z ngo od 1999 roku, przez wiele lat z programem Mała Szkoła i rozwojem stowarzyszeń wiejskich. Twórczyni i redaktorka pisma Mała Szkoła w latach 2000-2007. Prowadzi badania społeczne dotyczące rozwoju lokalnego, szkół wiejskich, tworzenia partnerstw rozwoju oraz ewaluację projektów szkoleniowych. Ze STOPem współpracuje od 2009 roku, zaangażowana z początku w redakcję poradnika „STOProcent jakości”. Jest przekonana o tym, że inspiracja jest głównym warunkiem rozwoju osobistego.
Mariusz Kowalik
Mariusz Kowalikskarbnik zarządu
Zaplanował sobie, że osiągnie w życiu sukces, kiedy będzie miał kwalifikacje do wykonania siedmiu zawodów. Obecnie udało mu się przekroczyć półmetek. Z dobrymi efektami pracował, jako handlowiec, dziennikarz, rzecznik prasowy, specjalista ds. organizacji programów profilaktycznych i szkoleń (napisał, zrealizował i rozliczył! kilkadziesiąt projektów w sumie na kwotę ok 20 mln PLN), a obecnie od 2004 roku jest etatowym pozarządowcem. Współautor 3 książek oraz 1 filmu/programu profilaktycznego „Mój przyjaciel Reks”. Obecnie animator społeczny na powiat sztumski, mobilny doradca ICT, opiekun forum obszarowego RDPP, rzecznik prasowy PRDPP, doradca ds. funduszy i informator sieci COP.
Paulina Sierzputowska
Paulina Sierzputowskakoordynatorka biura i ds. członkowskich, asystentka projektów
Agnieszka Olenderspecjalistka ds. jakości szkoleń tematycznych w projekcie Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej
Anna Huminiakkoordynatorka projektu LGD facylitują

KOMISJA REWIZYJNA

 1.  Jarosław Greser – przewodniczący
 2. Marcin Grudzień – sekretarz
 3. Katarzyna Gorzędowska

RADA SUPERWIZORÓW

 1. Jacek Jakubowski
 2. Paweł Jordan
 3. Lidia Kuczmierowska
 4. Barbara Szczerbińska
 5. Zbigniew Wejcman
 6. Agnieszka Zarzycka

KOMISJA CERTYFIKACYJNA

 1. Barbara Chruślicka
 2. Marta Henzler
 3. Ewa Jasińska
 4. Agnieszka Książek
 5. Agnieszka Zarzycka