Project is supported by the Visegrad Fund and the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands Project.

POINT – Platform for Opportunities and Ideas in Non-Profit Training

Czas realizacji: maj 2017 – wrzesień 2018

Partnerzy projektu:

 1. Czech Fundraising Center – lider projektu (Czechy)
 2. Partners for Democratic Change Slovakia (Słowacja)
 3. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych/ NGO’s Trainers‘ Association
 4. Nonprofit Information and Training Centre Foundation/NIOK (Węgry)
 5. Education for Sustainable Development Association (Białoruś)
 6. International Charity Organization “Institute of Professional Fundraising” (Ukraina)
 7. Center for Organizational Consultancy and Training (Mołdawia)
 8. „Armenian Young Women’s Association” NGO (Armenia)
 9. CISV-Georgia (Gruzja)

Kluczowym celem projektu jest stworzenie lokalnych sieci ekspertów – trenerów, facylitatorów, konsultantów zajmujących się zarządzaniem organizacją, fundraisingiem i facylitacją w celu wzmocnienia lokalnych organizacji w krajach partnerskich. POINT obejmuje swoim działaniem kraje Europy Środkowo-Wschodniej i kraje byłego ZSRR, gdzie rozwój sektora obywatelskiego nadal napotyka na wiele wyzwań, szczególnie związanych z brakiem zasobów i z uzależnieniem finansowania od źródeł zewnętrznych, z brakiem przywództwa, z niedużym wpływem na opinię publiczną czy brakiem istotnego wpływu na poziom polityki. Projekt umożliwia wymianę doświadczeń, inspiracji i dobrych praktyk między organizacjami partnerskimi.

Działania:

 • Trainings of Trainers Summer School – dwa tygodniowe szkolenia trenerski (podstawowe i zaawansowane)
 • Trainings and Country Meetings – spotkania trenerów i konsultantów organizowane przez każdego z partnerów

 

I SPOTKANIE – Training of Trainers Summer School

10-16 września 2017, Statek Výštice
uczestnicy: 23 osoby (po 2 z Polski, Słowacji, Czech i Węgier oraz po 3 z Armenii, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Białorusi)

 

Więcej: What’s the POINT?