Logo - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2017

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej w lokalne życie poprzez dobrze poprowadzone procesy facylitacyjne na obszarze 12 aktywnych Lokalnych Grup Działania na Mazowszu.

Więcej o projekcie
Logo Erasmus plus

2017-2020

Celem głównym projektu jest trwały i kompleksowy system wsparcia ekonomii społecznej poprzez prowadzenie działań doradczych i rzeczniczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w zakresie spójności polityk publicznych. Projekt realizowany w partnerstwie:
Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS) – lider projektu
Fundacja Idea Rozwoju (FIR) – partner projektu
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) – partner projektu

Więcej o projekcie