Logo - 19 Szkoła TrenerskaSuperwizorka: Jolanta Woźnicka
Opiekunka procesów: Małgorzata Borowska
Miejsce: Warszawa, Wilga (trening interpersonalny)
Termin: listopad 2016 – wrzesień 2017

 

Więcej informacji: OGŁOSZENIE REKRUTACJI    |    REGULAMIN SZKOŁY

Harmonogram

 1. 8-12 listopada 2016 – Trening interpersonalny (40h)
 2. 2-4 grudnia 2016 – Proces grupowy jako narzędzie edukacji dorosłych (24h)
 3. 27-29 stycznia 2017 – Facylitacja pracy grupowej (24h)
 4. 17-19 lutego 2017 – Metodologia uczenia osób dorosłych (20h), Nowe technologie w procesie uczenia dorosłych (4h)
 5. 10-12 marca 2017 – Prezentacje trenerskie – odkrywanie własnego stylu pracy z grupą (20h), Flipowanie (4h)
 6. 7-9 kwietnia 2017 – Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej – projektowanie szkolenia (24h)
 7. 12-14 maja 2017 – Etiudy szkoleniowe (24h)
 8. czerwiec-wrzesień 2017 – Trening zadaniowy
 9. 16-17 września 2017 – Podsumowanie szkoły i plan rozwoju (16h)

Uczestnicy i uczestniczki

 1. Anna Bugalska
 2. Dariusz Figura
 3. Karolina Grzegorzak
 4. Paulina Kobza-Prot
 5. Agnieszka Modzelewska
 6. Marcin Piotrowski
 7. Agata Tkaczyk
 8. Marta Turska