TRWA REKRUTACJA!

Zgłoszenia do 17 października 2016

Baner - 19 Szkoła - Odkryj z nami swoje talenty trenerskie!

Chcesz prowadzić skuteczne i atrakcyjne szkolenia, przekazywać swoją wiedzę innym?
Twoją pasją jest uczenie innych – młodzieży, dorosłych, seniorów? Doceniasz różnorodność?
Jesteś związany/związana z sektorem obywatelskim, działasz społecznie?
Ważne są dla Ciebie – podmiotowość uczestników, inicjowanie i wspieranie zmiany społecznej?

Zgłoś się do 19 edycji Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych!

Ponad 230 godzin szkoły – w tym 200 godzin zajęć szkoleniowych. Założenia edukacyjne i program szkoły zawierają kluczowe elementy niezbędne do rozwoju trenerskiego – łączą podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania (określone cele, jasna struktura).
To sprawdzian umiejętności uczestników i uczestniczek poza szkołą. Polega na przeprowadzeniu szkolenia pod superwizją. W ramach programu przewidziano około 30 godz. związanych z treningiem zadaniowym (konsultacje, przygotowanie, prowadzenie).
Trenerzy i trenerki z dużym doświadczeniem pracy z dorosłymi, specjalizujący się w różnych tematach. Łączy ich wspólne podejście do pracy z grupą, oparte na uznaniu jej podmiotowości i autonomii.
Po zakończeniu szkoły uczestnicy i uczestniczki mają możliwość otrzymania certyfikatu jakości szkoleń (certyfikat bazowy), który jest częścią naszego systemu certyfikacji i jest ważny 5 lat.

ZGŁOSZENIA

Szkoła trenerska to edukacyjna podróż połączona z pracą nad sobą i zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Praca w grupie to źródło zarówno wsparcia i docenienia, jak i informacji zwrotnych, czasem konstruktywnej konfrontacji.
Trening interpersonalny pozwoli lepiej poznać siebie, wyciągnąć wnioski rozwojowe dotyczące roli trenerskiej i zrozumieć jaki wpływ mamy na innych.
Kompetencje trenerskie są zdobywane i utrwalane aktywnie, w zadaniach, doświadczeniach, eksperymentach.

Co nas wyróżnia?

DOŚWIADCZENIE
Od 1999 roku realizujemy szkoły trenerskie, które są stałym elementem programowym Stowarzyszenia. Mamy już ponad 660 absolwentów i absolwentek różnego typu szkół trenerskich.

JAKOŚĆ
Dbamy o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń, które mają wpływ na rozwój organizacji. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby uczestniczącej w Szkole.

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA
Szkoła Trenerska przygotowuje do pracy w roli trenera z myśleniem o zmianie społecznej, pracy w lokalnej społeczności, z podejściem, w którym w centrum jest człowiek.

POZNANIE ŚRODOWISKA
Działamy w środowisku ludzi, którym zależy na zmianie społecznej.

ROZWÓJ ZAWODOWY
Szkoła przygotowuje do zawodu trenera/trenerki, edukatora/edukatorki. Posiadamy własny system certyfikacji trenerskiej.

PROGRAM

Prowadząca: Agnieszka Zarzycka
Zakres tematyczny:
 • Poznanie osób uczestniczących w szkole i integracja grupy
 • Doświadczenie działania procesu grupowego,
 • Doświadczenie emocji w relacjach z innymi osobami
 • Doświadczenie wpływu swoich zachowań na działania i emocje innych osób
 • Rozwój kompetencji interpersonalnych
 • Zrozumienie swoich relacji z grupą
 • Określenie mocnych stron w relacjach z innymi osobami
 • Otrzymanie informacji zwrotnych na temat wpływu własnych zachowań i działań na inne osoby
Prowadząca: Monika Hausman-Pniewska
Zakres tematyczny:
 • Pogłębienie rozumienia procesu grupowego
 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności identyfikowania etapów procesu grupowego
 • Zwiększenie umiejętności wspierania grupy w przechodzeniu przez kolejne etapy procesu
 • Rozwijanie umiejętności identyfikowania ról grupowych i korzystania z nich w procesie rozwoju grupy
 • Kodeks etyczny i najważniejsze wyzwania trenerskie
Prowadząca: Katarzyna Czayka-Chełmińska
Zakres tematyczny:
 • Rozwijanie kompetencji facylitacyjnych potrzebnych do angażowania grupy, ujawniania potencjału wszystkich osób, skupiania wokół wspólnych celów
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi podczas szkoleń zarówno prewencyjnie jak interwencyjnie
 • Doświadczenie roli facylitatora/ki i otrzymanie informacji zwrotnych o wykorzystanych umiejętnościach
 • Poznanie cyklu Kolba (wprowadzenie do kolejnego szkolenia)
Prowadząca:Ewa Jasińska (Metodologia uczenia osób dorosłych)
Zakres tematyczny:
 • Zasady i etapy uczenia osób dorosłych cyklem Kolba
 • Doświadczenie roli trenera/trenerki posługującego/ej się metodami aktywnymi zgodnie z cyklem Kolba
 • Uzyskanie informacji zwrotnych o wykorzystaniu kompetencji związanych z metodologią uczenia osób dorosłych
 • Korzystanie z nowych technologii w procesie uczenia dorosłych
Prowadzące: Maja Branka (Prezentacja trenerska), Dorota Kostowska (Flipowanie)
Zakres tematyczny:
 • Rozwinięcie umiejętności przygotowania i prezentowania treści w eksperckiej roli trenera/trenerki
 • Doświadczenie roli eksperckiej podczas wystąpienia nagranego i omówionego przez osoby uczestniczące w szkole
 • Identyfikowanie własnego stylu trenerskiego w oparciu o mocne strony i indywidualny potencjał
 • Wykorzystanie metod audiodeskrypcji i wideotłumacza
 • Flipowanie
Prowadzący: Rafał Świeżak
Zakres tematyczny:
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych oraz narzędzi, które temu służą
 • Zdobycie umiejętności projektowania szkolenia jako narzędzia zmiany dla osób w nim uczestniczących
 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności o oporze jako naturalnej reakcji na zmianę i sposobach wpierania grupy w oporze
 • Zwiększenie umiejętności stawiania celów szkoleniowych i zakresu treści potrzebnych do realizacji celów
 • Zwiększenie umiejętności samodzielnego projektowania szkolenia
 • Zdobycie podstawowej wiedzy na temat ewaluacji szkoleń
Prowadząca: Jolanta Woźnicka
Zajęcia z wykorzystaniem metod służących pracy z uczestnikami i uczestniczkami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zakres tematyczny:
 • Doświadczenie roli trenerskiej podczas prowadzenia fragmentu szkolenia (w tym pracy w parze trenerskiej)
 • Doświadczenie własnego stylu pracy i mocnych stron w roli trenerskiej
 • Zdobycie informacji rozwojowej informacji zwrotnej na temat własnego warsztatu i stylu pracy
 • Zwiększenie umiejętności planowania własnego rozwoju w oparciu o cele i otrzymane informacje zwrotne
 • Wykorzystanie metod służących pracy z uczestnikami i uczestniczkami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Prowadząca: Jolanta Woźnicka
Zakres tematyczny:
 • Podsumowanie całego procesu edukacyjnego
 • Refleksja nad celami rozwojowymi na przyszłość
 • Ewaluacja szkoły

Więcej na temat efektów kształcenia znajduje się w Regulaminie szkoły (część I pkt. 2).

TRENING ZADANIOWY

Oprócz aktywnego udziału w szkoleniach, elementem sprawdzenia umiejętności uczestników i uczestniczek poza szkołą, jest przeprowadzenie szkolenia pod superwizją (odpowiadając na realne potrzeby uczestników). Szkolenie może być prowadzone samodzielnie (8h) lub w parze trenerskiej z osobą uczestniczącą w kursie (16h). Każdy uczestnik/ każda uczestniczka ma zagwarantowane 4 godziny superwizji prowadzonego szkolenia.

Trening zadaniowy może mieć charakter wydarzenia szkoleniowego organizowanego przez całą grupę w wybranej miejscowości lub mogą to być pojedyncze szkolenia organizowane przez uczestnika/czkę lub parę trenerską (forma treningu będzie ustalona z grupą).

W trakcie trwania szkoły wszystkie osoby uczestniczące będą miały możliwość skorzystania z rozmowy rozwojowej z Superwizorką Szkoły oraz skonsultowania metodologicznego programu szkoleniowego przygotowanego na użytek treningu zadaniowego. Trening zadaniowy przewidziany jest w terminie czerwiec-sierpień 2017.

KADRA TRENERSKA

Superwizorka Szkoły

Jolanta Woźnicka
Jolanta WoźnickaTrenerka, superwizorka STOP, edukatorka, animatorka
W pracy trenerskiej łączy podejście procesowe z osiąganiem celów szkolenia. Współtwórczyni stowarzyszenia Centrum OPUS, od ponad 15 lat związana z sektorem pozarządowym. Ekspertka z zakresu animacji lokalnej, funduszy i budowania partnerstw.

Opiekunka procesów

Małgorzata Borowska
Małgorzata BorowskaTrenerka (certyfikat II stopnia), edukatorka antydyskryminacyjna
Specjalizuje się w szkoleniach umiejętności społecznych, komunikacji społecznej oraz warsztatach antydyskryminacyjnych. Prowadziła szkolenia trenerskie, m.in. w projektach rozwojowych – na Ukrainie, Białorusi, w Gruzji, Tadżykistanie i Afganistanie.
Maja Branka
Maja BrankaTrenerka, superwizorka STOP
Prowadzi zajęcia z metodologii pracy trenerskiej – procesu grupowego, prezentacji i metodologii uczenia. Podczas szkoły odpowiedzialna za uczenie prezentacji trenerskiej czyli sposobów angażującego i ciekawego przekazywania wiedzy.
Katarzyna Czayka-Chełmińska
Katarzyna Czayka-ChełmińskaTrenerka, mediatorka, superwizorka STOP
Psycholożka, trenerka mediacji i umiejętności społecznych. Specjalizuje się w szkoleniach dla trenerów, prowadzi spotkania i mediacje społeczne, wspiera w rozwoju liderów i liderki społeczności lokalnych. Zawodowo związana z Fundacją Szkoła Liderów.
Monika Hausman-Pniewska
Monika Hausman-PniewskaTrenerka (certyfikat II stopnia), animatorka
Aktywistka społeczna i inicjatorka wielu przedsięwzięć z wieloletnim doświadczeniem zarówno na sali szkoleniowej, jak i w pracy ze społecznościami lokalnymi. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które wspiera w rozwoju, szkoli i ceni.
Ewa Jasińska
Ewa JasińskaTrenerka, superwizorka STOP
Specjalizuje się w metodologii kształcenia dorosłych, komunikacji społecznej i animacji środowiskowej, definiowaniu potrzeb i problemów instytucji środowiskowych, budowaniu partnerstw lokalnych oraz wizerunku organizacji/PR.
Rafał Świeżak
Rafał ŚwieżakTrener, superwizor STOP, konsultant, terapeuta rodzinny
Trener umiejętności społecznych. Specjalizuje się w przywództwie, zarządzaniu, tworzeniu strategii, rozwoju osobistym, szkoleniach dla trenerów.
Agnieszka Zarzycka
Agnieszka ZarzyckaTrenerka, superwizorka STOP, coach
Posiada rekomendacje PTP III stopnia, rekomendacje trenerskie i coachingowe grupy TROP. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych, interpersonalnych i menedżerskich oraz współpracy grupowej.

CERTYFIKAT

Po zakończeniu szkoły uczestnicy i uczestniczki mają możliwość otrzymania certyfikatu jakości szkoleń
(certyfikat bazowy), który jest częścią systemu certyfikacji Stowarzyszenia STOP i jest ważny 5 lat.
Aby otrzymać certyfikat należy:

 • ukończyć 19 Szkołę Trenerską STOP (zgodnie z regulaminem),
 • być członkiem/członkinią Stowarzyszenia,
 • pozytywne zaliczyć trening zadaniowy (należy przeprowadzić pod superwizją min. 8-godzinne szkolenie metodami aktywnymi z zakresu jednego tematu merytorycznego dotyczącego organizacji pozarządowych/ aktywizacji społecznej/ budowania społeczeństwa obywatelskiego/ wprowadzania zmiany społecznej oraz uzyskać pozytywną opinię superwizora/ki),
 • posiadać doświadczenie szkoleniowe -min. 80 godzin szkoleniowych,
 • być członkiem/członkinią Stowarzyszenia.

ZGŁOSZENIA

Rekrutacja jest dwuetapowa:

 • ankieta zgłoszeniowa (przesłana do 17 października 2016) – POBIERZ ANKIETĘ (.docx)
 • rozmowa kwalifikacyjna (w terminie 21-22 października 2016)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkoleń

 • Trening interpersonalny: odbędzie się w ośrodku szkoleniowym pod Warszawą (z noclegiem i pełnym wyżywieniem dla uczestników/czek).
 • Sesje 2-8 odbędą się w sali szkoleniowej STOP w Warszawie, ul. Smolna 16 lok. 7 (bez noclegu i wyżywienia, zapewniamy poczęstunek w trakcie szkolenia)

Cena

 • 8400 zł brutto – całkowity koszt udziału w szkole
 • Można płacić ratami – istnieje możliwość indywidualnego rozłożenia rat

Dokumenty związane z rekrutacją

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!

Osoby do kontaktu: Małgorzata Czarnecka, Paulina Sierzputowska

PATRONAT MEDIALNY

Logo - ngo.pl