Ponad 300 przedstawicielek i przedstawicieli branży edukacyjnej spotkało się 23 czerwca 2016 r. w Łodzi podczas 2. Kongresu Edukacji Pozaformalnej. W równoległych sesjach plenarnych i prezentacjach brali udział przedstawiciele firm szkoleniowych, samorządu, reprezentanci władz centralnych a także przedstawicielka Komisji Europejskiej. W budynku Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie odbywał się Kongres, wyodrębniono także przestrzeń do prezentacji wystawców związanych z edukacją pozaformalną.

Głównym organizatorem KEP była Polska Izba Firm Szkoleniowych.

2. Kongres Edukacji Pozaformalnej - czerwiec 2016

 

Jednym z najciekawszych wystąpień podczas pierwszej części plenarnej Kongresu była prezentacja prezesa Izby p. Piotra Piaseckiego dotycząca trendów, zmian i scenariuszy rozwoju branży.  Najważniejsze trendy w uczeniu, na które zwróciły uwagę to:

  • rozwój metod P2P – mentoring, coaching
  • uczenie się poprzez działania
  • włączanie zasad i odkryć neurodydaktyki do uczenia się
  • edutainment
  • grywalizacja
  • one click button
  • usługi skoncentrowane na człowieku – np. metoda design thinking

 

Kluczowe kompetencje, których nadal będziemy (się) uczyć to współpraca, zarządzanie sobą, digi (pisownia oryginalna), umiejętność uczenia się, międzykulturowość, bycie w sieci. Ważne też okazują się umiejętności oduczania się tego, czego się nauczyliśmy. Niegdyś to, czego się uczyliśmy było przydatne przez 30 lat, dziś przez 5.

Osoba ucząca dorosłych coraz częściej przestaje pouczać, doradzać, wskazywać, namawiać do zdobywania, posiadania, zaliczania a pozwala doświadczyć, poddać refleksji, zrozumieć i samodzielnie zaplanować zmianę, pozwala spotykać się, uczyć się od siebie i współodczuwać, pozwala na trwanie w wiedzy.

Sesje panelowe podczas popołudniowej części Kongresu poruszały tematy związane z uczeniem się dorosłych Polaków (wciąż zbyt niskim w porównaniu do innych krajów UE), kwestie zasad Rejestru Usług Rozwojowych oraz Ram Kwalifikacji. Ciekawi i merytoryczni paneliści, kluczowe tematy – warto było posłuchać i wziąć udział!

Autorka: Daria Sowińska-Milewska
Czerwiec 2016