REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

AKTUALIZACJA (2.01.2019): przedłużono termin przyjmowania zgłoszeń do 5.01.2019
AKTUALIZACJA (26.11.2018): zmieniono termin szkolenia w kwietniu 2019
AKTUALIZACJA (22.11.2018): dodano informacje o Bazie Usług Rozwojowych

Chcesz prowadzić skuteczne i atrakcyjne szkolenia, przekazywać swoją wiedzę innym?
Twoją pasją jest uczenie innych – młodzieży, dorosłych, seniorów? Doceniasz różnorodność?
Jesteś związany/związana z sektorem obywatelskim, działasz społecznie?
Ważne są dla Ciebie podmiotowość uczestników, inicjowanie i wspieranie zmiany społecznej?

Zgłoś się do 21. edycji Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych!

Ponad 230 godzin szkoły – w tym 208 godzin zajęć szkoleniowych, konsultacje programu i superwizja prowadzonego szkolenia. Założenia edukacyjne i program szkoły zawierają kluczowe elementy niezbędne do rozwoju trenerskiego – łączą podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania (określone cele, jasna struktura).
Trening interpersonalny jest wyjazdowy i prowadzony w ośrodku w okolicach Warszawy (z zakwaterowaniem i wyżywieniem dla uczestników). Pozwoli to doświadczyć w jak najlepszym stopniu faz procesu grupowego, ról grupowych i zasad pracy grupy.
To sprawdzian umiejętności uczestników i uczestniczek w praktyce. Polega na przeprowadzeniu szkolenia pod superwizją. W ramach programu przewidziano około 30 godz. związanych z treningiem zadaniowym (konsultacje, przygotowanie, prowadzenie).
Po zakończeniu szkoły uczestnicy i uczestniczki mają możliwość otrzymania certyfikatu jakości szkoleń (certyfikat bazowy), który jest częścią naszego systemu certyfikacji i jest ważny 5 lat.

21. Szkoła Trenerska jest wpisana do bazy ofert usług rozwojowych na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=250016

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie aż do 80% ze środków unijnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej o możliwości dofinansowania i kontakty do operatorów w danym województwie na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie. Możliwość dofinansowanie szkoleń nie dotyczy województwa mazowieckiego i pomorskiego.

ZGŁOSZENIA

Szkoła trenerska to edukacyjna podróż połączona z pracą nad sobą i zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Praca w grupie to źródło zarówno wsparcia i docenienia, jak i informacji zwrotnych, czasem konstruktywnej konfrontacji.
Trening interpersonalny pozwoli lepiej poznać siebie, wyciągnąć wnioski rozwojowe dotyczące roli trenerskiej i zrozumieć jaki wpływ mamy na innych.
Kompetencje trenerskie są zdobywane i utrwalane aktywnie, w zadaniach, doświadczeniach, eksperymentach.

Co nas wyróżnia?

DOŚWIADCZENIE
Od 1999 roku realizujemy szkoły trenerskie, które są stałym elementem programowym Stowarzyszenia. Mamy już ponad 670 absolwentów i absolwentek różnego typu szkół trenerskich.

JAKOŚĆ
Dbamy o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń, które mają wpływ na rozwój organizacji. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby uczestniczącej w Szkole.

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA
Szkoła Trenerska przygotowuje do pracy w roli trenera z myśleniem o zmianie społecznej, pracy w lokalnej społeczności, z podejściem, w którym w centrum jest człowiek.

POZNANIE ŚRODOWISKA
Działamy w środowisku ludzi, którym zależy na zmianie społecznej.

ROZWÓJ ZAWODOWY
Szkoła przygotowuje do zawodu trenera/trenerki, edukatora/edukatorki. Posiadamy własny system certyfikacji trenerskiej.

PROGRAM

Szkoła jest intensywnym procesem rozwojowym zarówno na poziomie merytorycznym, jak i osobistym. Udział w szkole wiąże się nie tylko z obecnością na zajęciach, ale też przygotowaniem między sesjami (ok. 4-10 godzin/miesiąc) i intensywnym doświadczaniem siebie w pracy z grupą. W związku z tym prosimy przemyśleć decyzję o udziale w Szkole zarówno pod kątem możliwości czasowych jak i w wymiarze osobistym – osobie będącej w sytuacji kryzysu życiowego (np. choroba, rozwód, rozstanie, żałoba) może być trudno w pełni czerpać z udziału w Szkole.

Więcej na temat zasad uczestnictwa oraz efektów kształcenia znajduje się w REGULAMINIE SZKOŁY (.pdf).

POBIERZ PROGRAM SZKOŁY (.pdf)

HARMONOGRAM

Termin Temat Osoba prowadząca
23-27 stycznia 2019 Trening interpersonalny (40h) Maja Branka (superwizja Agnieszka Zarzycka)
22-23 lutego 2019 Zmiana i rozwój – proces uczenia na poziomie osobistym, organizacyjnym, społecznym (16h) Agnieszka Zarzycka
15-17 marca 2019 Metodologia i metodyka uczenia dorosłych (24h) Maja Branka
12-14 kwietnia 2019
Trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych (24h) Agnieszka Szelągowska
17-18 maja 2019 Badanie potrzeb i planowanie szkolenia (16h) Katarzyna Sekutowicz
7-9 czerwca 2019 Metody szkoleniowe (1) Małgorzata Winiarek-Kołucka
5-7 lipca 2019 Metody szkoleniowe (2): prezentacja trenerska i wykorzystanie nowych technologii w pracy trenerskiej Maja Branka, Kamil Śliwowski (nowe technologie w pracy trenerskiej)
13-14 września 2019 Projektowanie szkolenia i ewaluacja Katarzyna Sekutowicz
11-13 października 2019 Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego oraz podsumowanie procesu uczenia się w Szkole Maja Branka
listopad 2019 Trening zadaniowy (16-17 lub 23-24 listopada – w przypadku kiedy organizowany jest wspólny trening)

GODZINY SZKOLEŃ

Trening interpersonalny (40 godz. szkoleniowych):

 • 23.01. (środa) – 12.00-19.00
 • 24.01. (czwartek) – 9.00-18.30
 • 25.01. (piątek) – 9.00-19.00
 • 26.01. (sobota) – 9.00-18.30
 • 27.01. (niedziela) – 9.00-13.00

Szkolenia 24-godzinne:

 • piątek – 10-18.30
 • sobota – 9-18.30
 • niedziela – 9-15

Szkolenia 16-godzinne:

 • piątek – 10-18.00
 • sobota – 9-17.00

KADRA TRENERSKA

Maja Branka
Maja BrankaTrenerka, superwizorka STOP
Superwizorka Szkoły. Prowadzi zajęcia z metodologii pracy trenerskiej – procesu grupowego, prezentacji i metodologii uczenia. Podczas szkoły odpowiedzialna za merytoryczny program Szkoły, wspieranie w rozwoju indywidualnym osób uczestniczących oraz prowadzenie zajęć z procesu zmiany, prezentacji trenerskiej i planowania rozwoju trenerskiego.
Katarzyna Sekutowicz
Katarzyna SekutowiczTrenerka, superwizorka STOP
Prowadzi warsztaty, superwizje, mentoringi i długofalowe procesy edukacyjne: grupowe i indywidualne. Trenerka, konsultantka, mentorka i menedżerka w Stowarzyszeniu BORIS.
Agnieszka Szelągowska
Agnieszka SzelągowskaTrenerka, trenerka mediacji, superwizorka STOP
Trenerka Szkoły Liderów. Prowadzi szkolenia dotyczące wspierania procesu grupowego, radzenia sobie z oporem i trudnymi sytuacjami podczas szkoleń. Przygotowuje i realizuje programy rozwojowe dla liderów organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Wspiera zespoły w zastosowaniu narzędzi komunikacyjnych i rozwojowych.
Kamil Śliwowski
Kamil ŚliwowskiTrener, animator edukacji medialnej
Specjalizuje się w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, zwłaszcza w kontekście prawa autorskiego oraz ochrony prywatności. Na co dzień współpracuje z fundacją Katalyst Education, Koalicją Otwartej Edukacji, Fundacją Panoptykon i Creative Commons Polska. Bloguje o nowych technologiach i otwartych zasobach w edukacji na www.otwartezasoby.pl.
Małgorzata Winiarek-Kołucka
Małgorzata Winiarek-KołuckaTrenerka, coach
Psycholożka, superwizorka dramy, koordynatorka projektów społecznych, Prezeska Zarządu SPD STOP-KLATKA. Tworzy i realizuje autorskie programy edukacyjne oraz warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej obszary zainteresowania to komunikacja interpersonalna, odkrywanie potencjału drzemiącego w ludziach i w grupie, fundrising oraz rozwój zdolności twórczych.
Agnieszka Zarzycka
Agnieszka ZarzyckaTrenerka, superwizorka STOP, coach, facylitatorka
Posiada rekomendacje PTP III stopnia, rekomendacje trenerskie i coachingowe grupy TROP. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych, interpersonalnych i menedżerskich oraz współpracy grupowej. Wspiera w organizacjach wdrażanie procesów zmian, pracuje w oparciu o paradygmat systemowy.

TRENING ZADANIOWY

Oprócz aktywnego udziału w szkoleniach, elementem sprawdzenia umiejętności uczestników i uczestniczek poza szkołą, jest przeprowadzenie szkolenia pod superwizją (odpowiadając na realne potrzeby uczestników). Szkolenie może być prowadzone samodzielnie (8h) lub w parze trenerskiej z osobą uczestniczącą w kursie (16h). Każdy uczestnik/ każda uczestniczka ma zagwarantowane 4 godziny superwizji prowadzonego szkolenia. Trening zadaniowy może mieć charakter wydarzenia szkoleniowego organizowanego przez całą grupę w wybranej miejscowości lub mogą to być pojedyncze szkolenia organizowane przez uczestnika/czkę lub parę trenerską (forma treningu będzie ustalona z grupą).

W trakcie trwania szkoły wszystkie osoby uczestniczące będą miały możliwość skorzystania z rozmowy rozwojowej z Superwizorką Szkoły oraz skonsultowania metodologicznego programu szkoleniowego przygotowanego na użytek treningu zadaniowego.

CERTYFIKAT

Po zakończeniu szkoły uczestnicy i uczestniczki mają możliwość otrzymania certyfikatu jakości szkoleń (certyfikat bazowy), który jest częścią systemu certyfikacji Stowarzyszenia STOP i jest ważny 5 lat. Aby otrzymać certyfikat należy:

 • ukończyć 21. Szkołę Trenerską STOP (zgodnie z regulaminem),
 • być członkiem/członkinią Stowarzyszenia,
 • pozytywne zaliczyć trening zadaniowy (należy przeprowadzić pod superwizją min. 8-godzinne szkolenie metodami aktywnymi z zakresu jednego tematu merytorycznego dotyczącego organizacji pozarządowych/ aktywizacji społecznej/ budowania społeczeństwa obywatelskiego/ wprowadzania zmiany społecznej oraz uzyskać pozytywną opinię superwizora/ki),
 • posiadać doświadczenie szkoleniowe – min. 80 godzin szkoleniowych.

ZGŁOSZENIA

Rekrutacja jest dwuetapowa:

 • ankieta zgłoszeniowa (przesłana do 5.01.2019 (przedłużono termin!) – POBIERZ: ANKIETA (.docx)
 • rozmowa kwalifikacyjna: w terminie 21.11.2018 (zgłoszenia przesłane do 20.11.2018), 12.12.2018 lub 8.01.2019
 • po rozmowie kwalifikacyjnej przesyłamy informacje o zakwalifikowaniu się do Szkoły
 • liczy się kolejność zakwalifikowanych osób

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkoleń

 • Trening interpersonalny: odbędzie się w ośrodku szkoleniowym pod Warszawą (z noclegiem i pełnym wyżywieniem dla uczestników/czek)
 • Sesje 2-9 odbędą się w sali szkoleniowej w Warszawie, ul. Nowolipki 9 B (bez noclegu i wyżywienia, zapewniamy przerwę kawową w trakcie szkolenia)

Cena

 • 7500 zł brutto – całkowity koszt udziału w szkole
 • Można płacić ratami – istnieje możliwość indywidualnego rozłożenia rat

Dokumenty związane z rekrutacją

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!

Osoby do kontaktu: Paulina Sierzputowska