21. Szkoła (2019)

Superwizorka: Maja Branka
Opiekun procesów: Łukasz Szewczyk
Miejsce: Warszawa, Otrębusy (trening interpersonalny)

Program Szkoły obejmuje około 230 godzin szkoły – w tym 208 godzin zajęć szkoleniowych, konsultacje programu i superwizja prowadzonego szkolenia. Założenia edukacyjne i program szkoły zawierają kluczowe elementy niezbędne do rozwoju trenerskiego – łączą podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania (określone cele, jasna struktura).

HARMONOGRAM

Termin Temat Osoba prowadząca
23-27 stycznia 2019 Trening interpersonalny (40h) Maja Branka (superwizja Agnieszka Zarzycka)
22-23 lutego 2019 Zmiana i rozwój – proces uczenia na poziomie osobistym, organizacyjnym, społecznym (16h) Agnieszka Zarzycka
15-17 marca 2019 Metodologia i metodyka uczenia dorosłych (24h) Maja Branka
12-14 kwietnia 2019
Trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych (24h) Agnieszka Szelągowska
17-18 maja 2019 Badanie potrzeb i planowanie szkolenia (16h) Katarzyna Sekutowicz
7-9 czerwca 2019 Metody szkoleniowe (1) Małgorzata Winiarek-Kołucka
5-7 lipca 2019 Metody szkoleniowe (2): prezentacja trenerska i wykorzystanie nowych technologii w pracy trenerskiej Maja Branka, Kamil Śliwowski (nowe technologie w pracy trenerskiej)
13-14 września 2019 Projektowanie szkolenia i ewaluacja Katarzyna Sekutowicz
11-13 października 2019 Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego oraz podsumowanie procesu uczenia się w Szkole Maja Branka
listopad 2019 Trening zadaniowy (16-17 lub 23-24 listopada – w przypadku kiedy organizowany jest wspólny trening)

GODZINY SZKOLEŃ

Trening interpersonalny (40 godz. szkoleniowych):

  • 23.01. (środa) – 12.00-19.00
  • 24.01. (czwartek) – 9.00-18.30
  • 25.01. (piątek) – 9.00-19.00
  • 26.01. (sobota) – 9.00-18.30
  • 27.01. (niedziela) – 9.00-13.00

Szkolenia 24-godzinne:

  • piątek – 10-18.30
  • sobota – 9-18.30
  • niedziela – 9-15

Szkolenia 16-godzinne:

  • piątek – 10-18.00
  • sobota – 9-17.00

Więcej: