23. Szkoła (2020)

23 SZKOŁA - logo

Superwizorka: Agnieszka Zarzycka
Koordynatorka Szkoły: Katarzyna Fusiek
Miejsce: Warszawa, Konstancin-Jeziorna (trening interpersonalny)
Grupa szkoleniowa: 10 osób

Program Szkoły obejmuje około 230 godzin szkoły – w tym 203 godziny zajęć szkoleniowych, konsultacje programu i superwizja prowadzonego szkolenia. Założenia edukacyjne i program szkoły zawierają kluczowe elementy niezbędne do rozwoju trenerskiego – łączą podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania (określone cele, jasna struktura).

HARMONOGRAM

Termin Temat Osoba prowadząca
21 maja 2020
Warsztaty online rozpoczynający Szkołę (ok. 3h) Barbara Chruślicka, Agnieszka Zarzycka, Katarzyna Sekutowicz
21 czerwca 2020
Warsztat online (ok. 3h) Katarzyna Sekutowicz
8-11 lipca 2020 (środa – sobota)
Trening interpersonalny (40h) Agnieszka Zarzycka
1-2 sierpnia 2020 (sobota – niedziela)
Zmiana i rozwój – proces uczenia na poziomie osobistym i grupowym (17h) Agnieszka Książek
19-20 września 2020 (sobota – niedziela)
Metodologia i metodyka uczenia dorosłych praz metody szkoleniowe (cz. 1) – Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się (17h) Agata Teutsch
17-18 października 2020 (sobota – niedziela)
Metody szkoleniowe (cz. 2) (17h) Monika Hausman-Pniewska, Marcin Grudzień
7-8 listopada 2020 (sobota – niedziela) Trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych – Trener/trenerka w roli facylitatora/ki (17h) Barbara Chruślicka
4-6 grudnia 2020 (piątek – niedziela)
Prezentacja trenerska – Trener/trenerka w roli eksperta/ki oraz w roli coacha/ki (26h) Piotr Henzler
15-16 stycznia 2021 (piątek – niedziela)
Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej: badanie potrzeb, projektowanie ewaluacja (26h) Katarzyna Sekutowicz
19-21 lutego 2021 (piątek – niedziela)
Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego (26h) Agnieszka Zarzycka
marzec/ kwiecień 2021
Trening zadaniowy
15-16 maja 2021 (sobota – niedziela)
Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju i wyznaczenie kolejnych celów oraz ewaluacja szkoły Agnieszka Zarzycka (1. dzień), Agnieszka Borek (2. dzień)

GODZINY SZKOLEŃ

Trening interpersonalny (40 godz. szkoleniowych):

  • 8.07. (środa) – 10.30-19.30
  • 9.07. (czwartek) – 8.30-20.30
  • 10.07. (piątek) – 8.30-20.30
  • 11.07. (sobota) – 8.30-16.30

Szkolenia 26-godzinne:

  • piątek – 10.00-19.00
  • sobota – 9.00-17.30
  • niedziela – 8.00-16.30

Szkolenia 17-godzinne:

  • 1. dzień – 10.00-19.00
  • 2. dzień – 8.00-16.30

WIĘCEJ INFORMACJI: