II TURA REKRUTACJI – SZKOŁA RUSZA W KWIETNIU 2022 ROKU!

Chcesz prowadzić skuteczne i atrakcyjne szkolenia, przekazywać swoją wiedzę innym?
Twoją pasją jest uczenie innych – młodzieży, dorosłych, seniorów? Doceniasz różnorodność?
Jesteś związany/związana z sektorem obywatelskim, działasz społecznie?
Ważne są dla Ciebie podmiotowość uczestników, inicjowanie i wspieranie zmiany społecznej?

Zgłoś się do 24. edycji Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych!

Program

Ponad 230 godzin szkoleniowych – w tym 193 godziny zajęć stacjonarnych i 37 godziny sesji online, konsultacje programu i superwizja prowadzonego szkolenia. Założenia edukacyjne i program szkoły zawierają kluczowe elementy niezbędne do rozwoju trenerskiego – łączą podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania (określone cele, jasna struktura).

Trening interpersonalny

Trening interpersonalny jest wyjazdowy i prowadzony w ośrodku w okolicach Warszawy (z zakwaterowaniem i wyżywieniem dla uczestników). Pozwoli to doświadczyć w jak najlepszym stopniu faz procesu grupowego, ról grupowych i zasad pracy grupy.

Trening zadaniowy

To sprawdzian umiejętności uczestników i uczestniczek w praktyce. Polega na przeprowadzeniu szkolenia pod superwizją. W ramach programu przewidziano około 30 godz. związanych z treningiem zadaniowym (konsultacje, przygotowanie – praca własna, prowadzenie).

Certyfikat

Po zakończeniu szkoły uczestnicy i uczestniczki mają możliwość otrzymania certyfikatu jakości szkoleń (certyfikat bazowy), który jest częścią naszego systemu certyfikacji i jest ważny 5 lat.

ZGŁOSZENIA

Szkoła trenerska to edukacyjna podróż połączona z pracą nad sobą i zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Praca w grupie to źródło zarówno wsparcia i docenienia, jak i informacji zwrotnych, czasem konstruktywnej konfrontacji.
Trening interpersonalny pozwoli lepiej poznać siebie, wyciągnąć wnioski rozwojowe dotyczące roli trenerskiej i zrozumieć jaki wpływ mamy na innych.

Kompetencje trenerskie są zdobywane i utrwalane aktywnie, w zadaniach, doświadczeniach, eksperymentach.

Co nas wyróżnia?

DOŚWIADCZENIE
Od 1999 roku realizujemy szkoły trenerskie, które są stałym elementem programowym Stowarzyszenia. Mamy już ponad 670 absolwentów i absolwentek różnego typu szkół trenerskich.

JAKOŚĆ
Dbamy o wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkoleń, które mają wpływ na rozwój organizacji. Indywidualnie podchodzimy do każdej osoby uczestniczącej w Szkole.

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA
Szkoła Trenerska przygotowuje do pracy w roli trenera z myśleniem o zmianie społecznej, pracy w lokalnej społeczności, z podejściem, w którym w centrum jest człowiek.

POZNANIE ŚRODOWISKA
Działamy w środowisku ludzi, którym zależy na zmianie społecznej.

ROZWÓJ ZAWODOWY
Szkoła przygotowuje do zawodu trenera/trenerki, edukatora/edukatorki. Posiadamy własny system certyfikacji trenerskiej.

PROGRAM

Szkoła jest intensywnym procesem rozwojowym zarówno na poziomie merytorycznym, jak i osobistym. Udział w szkole wiąże się nie tylko z obecnością na zajęciach, ale też przygotowaniem między sesjami (ok. 4-10 godzin/miesiąc) i intensywnym doświadczaniem siebie w pracy z grupą. W związku z tym prosimy przemyśleć decyzję o udziale w Szkole zarówno pod kątem możliwości czasowych jak i w wymiarze osobistym – osobie będącej w sytuacji kryzysu życiowego (np. choroba, rozwód, rozstanie, żałoba) może być trudno w pełni czerpać z udziału w Szkole.

Więcej na temat zasad uczestnictwa oraz efektów kształcenia znajduje się w REGULAMINIE SZKOŁY (.pdf).

POBIERZ: PROGRAM SZKOŁY (.pdf)

HARMONOGRAM

Termin Temat Osoba prowadząca
13 kwietnia 2022, g. 17-20.00 (środa)
Spotkanie integracyjne (4h – online) Agnieszka Zarzycka
20-23 kwietnia 2022 (środa-sobota)
Trening interpersonalny (40h) Agnieszka Zarzycka i Agata Teutsch
21-22 maja 2022 (sobota – niedziela)
Zmiana i rozwój – proces uczenia na poziomie osobistym i grupowym – proces grupowy i zmiana (18h) Barbara Chruślicka
25 maja 2022, g. 17-20 (środa)
Neurodydaktyka na sali szkoleniowej. Jak uczy się mózg? (4h – online) Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek
11-12 czerwca 2022 (sobota – niedziela)
Trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych – Trener/ka w roli facylitatora/ki (18h) Monika Bełdowska, Marta Henzler
2-3 lipca 2022 (sobota – niedziela) Metodologia i metodyka uczenia dorosłych, stawianie celów edukacyjnych. Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się (18h) Agata Teutsch
6 września 2022, g. 17-19.30 (wtorek)
Trzecie oko – jak dbać o jakość naszej pracy, czyli jak wspierać równość i różnorodność w działaniach edukacyjnych
(3h  – online)
Agata Teutsch
14 września 2022, g. 17-19 (środa)
Prezentacja trenerska online cz. 1 (3,2h – online) Monika Hausman- Pniewska
23-24 września 2022 (piątek-sobota)
Metody i techniki warsztatowe. Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się oraz w roli facylitatora/ki i eksperta/ki (18h) Małgorzata Winiarek-Kołucka, Piotr Henzler
25 września 2022 (niedziela) Prezentacja trenerska. Trener/trenerka w roli eksperta/ki i w roli coacha (9h) Małgorzata Winiarek-Kołucka, Piotr Henzler
28 września 2022, g. 17-19.30 (środa)
Prezentacja trenerska online cz. 1 (3,2h – online) Monika Hausman- Pniewska
5 października 2022, g. 14-18 (środa)
Wybrane narzędzia pracy warsztatowej online cz. 1 (5h – online) Ola Chodasz
14-16 października 2022 (piątek – niedziela)
Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej: badanie potrzeb, projektowanie ewaluacja (27h) Katarzyna Sekutowicz
19 października 2022, g. 14-18 (środa) Wybrane narzędzia pracy warsztatowej online cz. 2 (5h – online) Ola Chodasz
26 października 2022, g. 17-19.30 (środa) Prezentacja trenerska online cz. 1 (3,2h – online) Monika Hausman- Pniewska
9 listopada 2022, g. 17-19.30 (środa) Prezentacja trenerska online cz. 2 (3,2h – online) Monika Hausman- Pniewska
18-20 listopada (piątek – niedziela)
Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego (27h) Agnieszka Zarzycka
23 listopada 2022, g. 17-19.30 (środa) Prezentacja trenerska online cz. 2 (3,2h – online) Monika Hausman- Pniewska
grudzień 2022 -luty 2023
Trening zadaniowy
25-26 lutego 2023 (sobota – niedziela)
Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju i wyznaczenie kolejnych celów oraz ewaluacja szkoły Agnieszka Zarzycka (1. dzień), Agnieszka Borek (2. dzień)

GODZINY SZKOLEŃ

Trening interpersonalny (40 godz. szkoleniowych):

 • 20.04. (środa) –10.30-19.30
 • 21.04. (czwartek) – 8.30-20.30
 • 22.04. (piątek) – 8.30-20.30
 • 23.04. (sobota) – 8.30-16.30

Szkolenia 27-godzinne:

 • piątek – 10.00-18.30
 • sobota – 9.00-17.30
 • niedziela – 8.00-16.00

Szkolenia 18-godzinne:

 • 1. dzień – 10.00-18.30
 • 2. dzień – 8.00-16.00

Szkolenia 9-godzinne:

 • 8.00-16.30

KADRA TRENERSKA

Agnieszka Zarzycka
Agnieszka ZarzyckaTrenerka, superwizorka STOP, coach, facylitatorka
Superwizorka Szkoły. Posiada rekomendacje PTP III stopnia, rekomendacje trenerskie i coachingowe grupy TROP. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych, interpersonalnych i menedżerskich oraz współpracy grupowej. Wspiera w organizacjach wdrażanie procesów zmian, pracuje w oparciu o paradygmat systemowy.
Monika Bełdowska
Monika BełdowskaTrenerka, facylitatorka, coach
Trenerka umiejętności społecznych, psychoterapeutka. Szkoli z zakresu umiejętności trenerskich, facylitacji, budowania zespołu. Prowadzi szkolenia przeciwdziałające stygmatyzacji i autostygmatyzacji osób po kryzysach psychicznych. Facylituje procesy służące organizacjom w planowaniu działań i wymianie wiedzy i doświadczeń.
Ola Chodasz
Ola ChodaszTrenerka, facylitatorka
Certyfikowana trenerka PTP (I stopnia), STOP (II stopnia), superwizorka metody Applied Drama oraz licencjonowana konsultantka MTQ48 i DISC. Facylituje spotkania w grupach od kilku do 200+ osób z wykorzystaniem m.in. Open Space Technology, Image Theatre i Forum Theatre, Technology of Participation. Pracuje offline i online oraz wspiera innych w twórczej i angażującej (współ)pracy, także zdalnej. Prowadzi angażujące warsztaty i wydarzenia m.in.z zakresu integracji, komunikacji, współpracy i odporności psychicznej
Barbara Chruślicka
Barbara ChruślickaTrenerka, Superwizorka STOP
Od prawie 30 lat wspiera działaniami szkoleniowymi i konsultacyjnymi rozwój osób, zespołów i organizacji. Superwizorka wielu zespołów w organizacjach NGO. Prowadzi treningi interpersonalne (ponad 60) i szkolenia dla NGO, biznesu i edukacji. 15 lat kierowała Podyplomowym Studium „Trening Kreatywności i Arteterapia” na UW. Pomaga w rozwoju trenerskim (szkolenia i superwizje) i menadżerskim. Pracuje holistycznie i procesowo.
Monika Hausman-Pniewska
Monika Hausman-PniewskaTrenerka, Superwizorka STOP
Edukatorka i animatorka społeczna z wieloletnim doświadczeniem zarówno na sali szkoleniowej, jak i w pracy ze społecznościami lokalnymi. Od lat działa aktywnie w organizacjach pozarządowych – najsilniej związana z Federacją FOSa. Zajmuje się edukacją osób dorosłych, holistycznym wspieraniem liderek i liderów w środowisku ich działania oraz rozwijaniem i zmianą w organizacji. Ambasadorka EPALE.
Marta Henzler
Marta HenzlerTrenerka, superwizorka STOP, animatorka
Pracuje rozwojowo z przedstawicielami i przedstawicielkami instytucji i organizacji lokalnych, grup nieformalnych, sąsiedztw. Wspiera ich w tworzeniu sytuacji edukacyjnych, które mają uczyć, wzmacniać, rozwijać, budować więzi. Prowadzi długofalowe procesy edukacyjne, głównie superwizje i warsztaty. Na co dzień związana ze Stowarzyszeniem BORIS.
Piotr Henzler
Piotr HenzlerTrener, superwizor STOP
Edukator i trener działający w świecie edukacji stacjonarnej, zdalnej i blended-learningowej. Autor i współtwórca programów szkoleń i cykli edukacyjnych. Pracuje zwykle z osobami związanymi z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi. Na co dzień związany z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich.
Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek
Agnieszka Mądrakiewicz-StanekTrenerka rozwoju osobistego, coach, manager kultury
Prowadzi warsztaty rozwoju kompetencji miękkich oraz treningi koncentracji, kreatywności i motywacji. Specjalizuje się w szkoleniach opartych na neuronauce, promujących ideę życia w zgodzie ze swoim mózgiem. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i edukacją. Wspiera nauczycieli i psychologów w efektywnym procesie uczenia, pracy wychowawczej i terapeutycznej.
Katarzyna Sekutowicz
Katarzyna SekutowiczTrenerka, superwizorka STOP
Prowadzi warsztaty, superwizje, mentoringi i długofalowe procesy edukacyjne: grupowe i indywidualne. Trenerka, konsultantka, mentorka i menedżerka w Stowarzyszeniu BORIS.
Agata Teutsch
Agata TeutschTrenerka, superwizorka STOP
Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna i antyprzemocowa (m.in. metody WenDo), aktywistka, doradczyni i ekspertka. Koncentruje się na wzmacnianiu siły, odwagi, samodzielności myślenia i solidarności kobiet i dziewczynek oraz chłopców i mężczyzn.
Małgorzata Winiarek-Kołucka
Małgorzata Winiarek-KołuckaTrenerka
Psycholożka, superwizorka dramy, certyfikowana trenerka II stopnia. Tworzy i realizuje autorskie programy edukacyjne oraz warsztaty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej obszary zainteresowania to komunikacja interpersonalna, odkrywanie potencjału drzemiącego w ludziach i w grupie, fundrising oraz rozwój zdolności twórczych. Koordynatorka projektów społecznych, Prezeska Zarządu SPD STOP-KLATKA.

TRENING ZADANIOWY

Oprócz aktywnego udziału w szkoleniach, elementem sprawdzenia umiejętności uczestników i uczestniczek poza szkołą, jest przeprowadzenie szkolenia pod superwizją (odpowiadając na realne potrzeby uczestników). Szkolenie może być prowadzone samodzielnie (8h) lub w parze trenerskiej z osobą uczestniczącą w kursie (16h). Każdy uczestnik/ każda uczestniczka ma zagwarantowane 4 godziny superwizji prowadzonego szkolenia. Trening zadaniowy ma charakter wydarzenia szkoleniowego organizowanego przez całą grupę w wybranej miejscowości. W porozumieniu z Superwizorką i koordynatorem Szkoły można przeprowadzić własne szkolenie poza wydarzeniem.

W trakcie trwania szkoły wszystkie osoby uczestniczące będą miały możliwość skorzystania z rozmowy rozwojowej z Superwizorką Szkoły oraz skonsultowania metodologicznego programu szkoleniowego przygotowanego na użytek treningu zadaniowego.

CERTYFIKAT

Po zakończeniu szkoły uczestnicy i uczestniczki mają możliwość otrzymania certyfikatu jakości szkoleń (certyfikat bazowy), który jest częścią systemu certyfikacji Stowarzyszenia STOP i jest ważny 5 lat. Aby otrzymać certyfikat należy:

 • ukończyć 24. Szkołę Trenerską STOP (zgodnie z regulaminem),
 • być członkiem/członkinią Stowarzyszenia,
 • pozytywne zaliczyć trening zadaniowy (należy przeprowadzić pod superwizją min. 8-godzinne szkolenie metodami aktywnymi z zakresu jednego tematu merytorycznego dotyczącego organizacji pozarządowych/ aktywizacji społecznej/ budowania społeczeństwa obywatelskiego/ wprowadzania zmiany społecznej oraz uzyskać pozytywną opinię superwizora/ki),
 • posiadać doświadczenie szkoleniowe – min. 80 godzin szkoleniowych.

ZGŁOSZENIA

Obecnie trwa druga tura rekrutacji!

Rekrutacja jest dwuetapowa:

 • ankieta zgłoszeniowa – POBIERZ: ANKIETA (.docx) przesłana na adres paulina@stowarzyszeniestop.pl do 6 kwietnia 2022
 • rozmowa kwalifikacyjna osobiście lub na platformie Zoom: w dniu 3 marca i 1 kwietnia 2022
 • po rozmowie kwalifikacyjnej przesyłamy informacje o zakwalifikowaniu się do Szkoły
 • liczy się kolejność zakwalifikowanych osób po rozmowach kwalifikacyjnych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce szkoleń

 • Trening interpersonalny: odbędzie się w ośrodku szkoleniowym pod Warszawą (z noclegiem i pełnym wyżywieniem dla uczestników/czek)
 • Sesje stacjonarne (poza 1. sesją) odbędą się w sali szkoleniowej w Warszawie, ul. Nowolipki 9 B (bez noclegu i wyżywienia, zapewniamy przerwę kawową w trakcie szkolenia)
 • Sesje online odbędą się na platformie Zoom

Dokumenty związane z rekrutacją

Wielkość grupy

 • 12-14 osób

Cena

 • 9000 zł brutto – całkowity koszt udziału w szkole
 • Można płacić ratami – istnieje możliwość indywidualnego rozłożenia rat

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

 • Paulina Sierzputowska – paulina@stowarzyszeniestop.pl, tel. 724 737 117