25. Szkoła (2023-2024)

Logo 25 Szkoły [liczba 25 na żółtym tle, w okręgu, obok napis: Szkoła Trenerska Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych

Superwizorka: Monika Hausman-Pniewska
Opiekunka procesów: Magda Jasińska
Miejsce: Warszawa, Konstancin-Jeziorna (trening interpersonalny)
Grupa szkoleniowa: 10 osób

25. Szkoła to 232 godziny szkoleniowe (w tym 214 godziny zajęć stacjonarnych i 18 godziny sesji online) oraz konsultacje programu i superwizja prowadzonego szkolenia. Założenia edukacyjne i program szkoły zawierają kluczowe elementy niezbędne do rozwoju trenerskiego – łączą podejście psychologiczne (stawiające na relacje międzyludzkie i proces grupowy) z podejściem charakterystycznym dla szkoleń z zakresu zarządzania (określone cele, jasna struktura).

HARMONOGRAM

pobierz: Harmonogram (pdf)

Termin Temat Osoba prowadząca
23 lutego 2023, g. 17-20 (czwartek)
Spotkanie integracyjne (4h – online) Monika Hausman-Pniewska
15-18 marca 2023 (środa-sobota)
Trening interpersonalny (40h) Agnieszka Zarzycka
15-16 kwietnia 2023 (sobota – niedziela)
Zmiana i rozwój – proces uczenia na poziomie osobistym i grupowym – proces grupowy i zmiana (18h) Barbara Chruślicka
27-28 maja 2023 (sobota – niedziela)
Trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych – Trener/ka w roli facylitatora/ki (18h) Marta Henzler
24-25 czerwca 2023 (sobota – niedziela) Metodologia i metodyka uczenia dorosłych, stawianie celów edukacyjnych. Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się (18h) Katarzyna Sekutowicz
15-16 września 2023 (piątek-sobota)
Metody i techniki warsztatowe. Trener/ka w roli organizatora/ki procesu uczenia się oraz w roli facylitatora/ki i eksperta/ki (18h) Agnieszka Książek
3 października 2023 (wtorek, g. 16-19.30) Angażowanie i integracja online cz. 1 (5h – online) Aleksandra Chodasz
14-15 października 2023 (sobota-niedziela)
Prezentacja trenerska. Trener/trenerka w roli eksperta/ki i w roli coacha (18h) Monika Hausman-Pniewska
24 października 2023 (wtorek, g. 16-19.30) Angażowanie i integracja online cz. 2 (5h – online) Aleksandra Chodasz
17-19 listopada 2023 (piątek-niedziela)
Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej: badanie potrzeb, projektowanie ewaluacja (27h) Piotr Henzler
7 grudnia 2023, g. 17-20, czwartek Neurodydaktyka na sali szkoleniowej. Jak uczy się mózg? (4h – online) Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek
16-17 grudnia 2023 (sobota-niedziela) Edukacja wolna od dyskryminacji Agata Teutsch
12-14 stycznia 2024 (piątek-niedziela) Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu zadaniowego Monika Hausman- Pniewska
luty 2024
Trening zadaniowy
8-9 marca 2024 (sobota – niedziela)
Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju i wyznaczenie kolejnych celów oraz ewaluacja szkoły Monika Hausman-Pniewska (1. dzień), Agnieszka Borek (2. dzień)

GODZINY SZKOLEŃ

Trening interpersonalny (40 godz. szkoleniowych):

  • 15.03. (środa) –10.30-19.30
  • 16.03. (czwartek) – 8.30-20.30
  • 17.03. (piątek) – 8.30-20.30
  • 18.03. (sobota) – 8.30-16.30

Szkolenia 27-godzinne:

  • piątek – 10.00-18.30
  • sobota – 9.00-17.30
  • niedziela – 8.00-16.00

Szkolenia 18-godzinne:

  • 1. dzień – 10.00-18.30
  • 2. dzień – 8.00-16.00