Action Learning w światowym wydaniu

Wyobraź sobie spotkanie w grupie, w której uczestnicy mogą tylko zadawać pytania lub odpowiadać na nie. Nie ma ocen, dygresji czy dobrych rad, chyba, że ktoś o nie poprosi. Jednocześnie grupa nieustannie podwyższa jakość swojej pracy. Tak działa Action Learning.

 
ACTION LEARNING czyli nauka w działaniu, zostało zapoczątkowane w połowie XX wieku przez Rega Revansa. To metoda grupowego rozwiązywania trudnych, złożonych problemów, dzięki której uczestnicy jednocześnie ćwiczą umiejętności przywódcze, budują spójne i skuteczne zespoły oraz wprowadzają kulturę organizacji uczącej się. To forma edukacyjna, która wyraźnie różni się od wykładu, treningu i warsztatu, przypominając znacznie bardziej coaching zespołowy, niż to, co zwykle rozumiemy pod pojęciem szkolenia.

Metoda WIAL (The World Institute for Action Learning) zakłada zaistnienie 6 komponentów, które są konieczne by pracować w formule AL:

  1. PROBLEM – trudny, złożony i “własny” – za który sami odpowiadamy.
  2. GRUPA OD 4 DO 8 OSÓB
  3. REFLEKSJA I ZADAWANIE PYTAŃ – które są podstawowym narzędziem w Action Learning.
  4. DZIAŁANIE – które odbywa się zarówno w trakcie sesji jak i między nimi.
  5. UCZENIE SIĘ – przyglądanie się pracy zespołu, wyciąganie wniosków i ustalanie norm.
  6. COACH – który pomaga grupie w uczeniu się i rozwiązywaniu problemu.

 

 Prof. Mike Marquardt, który wspólnie z Revansem pracował nad obecnym kształtem Action Learning, mówił, że starał się uczynić tą metodę jak najbardziej skuteczną i prostą. Grupa może zacząć od 5-minutowego wprowadzenia, a coachowi wystarczy skrypt aby poprowadzić prostą, 30-minutową sesję.

Co zwykle mówią uczestnicy?

“Nigdy nie rozmawialiśmy w taki sposób”, “problem często jest gdzie indziej, niż na początku mi się wydawało”, “nie sądziłem, że w tak krótkim czasie można zaplanować działania w związku z problemem, który miałem od dawna”.

 

Jak uzyskać certyfikację Action Learning?

WIAL certyfikuje coachów, a podstawą do tego jest przebycie akredytowanego szkolenia złożonego z 3 modułów: Foundations, CALC1 i CALC2.

Jakie są korzyści z certyfikacji?

Dla mnie to możliwość współpracy na globalnym poziomie, dostęp do profesjonalistów w coachingu zespołowym ze wszystkich kontynentów. Piszę do Was w tej chwili z konferencji Action Learning w Waszyngtonie (USA). Na spotkaniu, na którym jestem są osoby z Filipin, Francji, Malezji, Karaibów, USA, Wlk. Brytanii, Tajlandii i oczywiście Polski. Poza tym, patrząc na mój profil trenera i coacha, osoby z HR w biznesie pytają przede wszystkim o Action Learning.

Więcej informacji o Action Learning, szkoleniu i certyfikacji można znaleźć na stronie polskiej filii WIAL – wialpoland.org

autor: Tomasz Janiak