Projekt “Czas profesjonalizacji – czas na facylitację” był skierowany do osób zatrudnionych na terenie województwa mazowieckiego, które w ramach swoich obowiązków zawodowych stykały się z różnymi formami pracy z grupą, kierowały zespołami ludzi, prowadziły spotkania, konferencje itp. Termin realizacji projektu: marzec 2010 – luty 2011.

Projekt składał się z cyklu szkoleń:

 • Proces grupowy
 • Facylitacja
 • Praktyka facylitacji
 • Spotkanie na zakończenie projektu połączone z ewaluacją.

Uczestnicy i uczestniczki mieli możliwość konsultacji dotyczącej stosowania technik facylitacji, rozwiązania problemu czy przygotowania do superwizji swojej pracy, a także superwizji swojej pracy poprzez udział superwizora/ki w spotkaniu/ zebraniu prowadzonego przez uczestnika/czkę.

 1. Ewa Brzozowicz
 2. Marcin Długosz
 3. Noemi Gryczko
 4. Anna Jakowska
 5. Agnieszka Jaskulska
 6. Anna Kołacz
 7. Karol Kołbyk
 8. Karolina Kołbyk
 9. Magdalena Konowrocka
 10. Łucja Kornaszewska
 11. Magdalena Krajewska
 12. Barbara Krupnik
 13. Joanna Luberadzka-Gruca
 14. Agnieszka Majewska
 15. Agnieszka Obsznajczyk-Caban
 16. Maciej Piotrowski
 17. Robert Pióro
 18. Julia Rukowicz
 19. Magdalena Sieklucka
 20. Magdalena Szostakowska
 21. Elżbieta Szyller
 22. Olga Ślifirska
 23. Tomasz Ugryn
 24. Halina Wieczur

logo_POKL_UEEFS_1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego