Projekt “Mobilizowanie… wiem, facylitacja… potrafię – reszta to stereotyp” współfinansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie społeczeństwa obywatelskiego. Termin realizacji: czerwiec-listopad 2009.

Projekt realizowany był we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i miał na celu podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu facylitacji i moblizowania ludzi do działania u 30 liderek i animatorek wiejskich z województwa mazowieckiego poprzez warsztaty oraz wsparcie indywidualne.

W ramach projektu odbyły się warsztaty:

  • 9-11 września 2009 – Proces grupowy i facylitacja (prowadzenie: Marian Wątroba) – gr.1
  • 9-11 września 2009 – Mobilizowanie i budowanie nieformalnych sieci (prowadzenie: Katarzyna Kozłowska) – gr. 2
  • 14-16 października 2009 – Proces grupowy i facylitacja (prowadzenie: Marian Wątroba) – gr.2
  • 14-16 października 2009 – Mobilizowanie i budowanie nieformalnych sieci (prowadzenie: Katarzyna Kozłowska) – gr. 1

 

Logo_Marszalek

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego