Doświadczenia edukacji dorosłych osób niewidzących i słabowidzących w Europie

Od sierpnia 2013 do sierpnia 2015 roku realizowaliśmy projekt „Doświadczenia edukacji dorosłych osób niewidzących i słabowidzących w Europie” („Experiences of adult education in Europe for blind or visually impaired people”) w ramach Programu Grundtvig.

Projekt powstał w partnerstwie utworzonym przez organizacje pozarządowe z pięciu krajów: Polski, Włoch, Łotwy, Czech i Hiszpanii. Jego celem była:

 • wymiana doświadczeń związanych z edukacją osób niewidomych i słabowidzących między osobami i organizacjami zaangażowanymi w projekt ze szczególnym uwzględnieniem edukacji nieformalnej i pozaformalnej;
 • udoskonalenie sposobów nieformalnego i pozaformalnego uczenia się za pomocą wizyt studyjnych, przedsięwzięć kulturalnych etc.;
 • wymiana doświadczeń w zakresie promowania aktywności obywatelskiej i doświadczeń edukacji nieformalnej i pozaformalnej skierowanych do osób niewidomych i słabowidzących.
Zobacz więcej

Dobre praktyki

Ważną częścią projektu było opracowanie dobrych praktyk.

Zobacz więcej
Pobierz

Publikacja

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją powstała w ramach projektu: I wszystko jasne! Jak prowadzić szkolenie, gdy w grupie jest osoba z dysfunkcją wzroku

Pobierz

STRONA PROJEKTU (po angielsku): ZOBACZ

W ramach projektu odbyły się cztery spotkania, w których udział wzięły osoby oraz organizacje, które weszły w skład krajowych partnerstw w Polsce, we Włoszech, na Łotwie, w Czechach oraz w Hiszpanii.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Warszawie w dniach 10-12 kwietnia 2014 r., jego tematem był „Proces uczenia się osób niewidomych i słabowidzących w edukacji nieformalnej i pozaformalnej”. RELACJA

Kolejne spotkanie poświęcone było tematyce „Społecznej i zawodowej integracji osób niewidomych i słabowidzących” i odbyło się na Łotwie, w dniach 19-22 czerwca 2014 r. GALERIA

„Wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie pogłębiania umiejętności i wiedzy” to temat trzeciego spotkania w Czechach odbywającego się 4-7 grudnia 2014 roku. RELACJA

Ostatnie spotkanie odbyło się w Madrycie 12-22 marca 2015 r. i poświęcone było „Roli aktywnej postawy obywatelskiej w procesie uczenia się osób niewidomych i słabowidzących”. RELACJA

Więcej o działaniach w projekcie: PODSUMOWANIE PROJEKTU

Współtwórcy projektu:

Stowarzyszenie ANPVI ONLUS (Włochy, Rzym)

Organizacja wiodąca działająca na rzecz osób niewidomych i niedowidzących. Oferuje szereg aktywności związanych z ochroną praw, reprezentowaniem i pomocą społeczną dla osób niewidomych i słabowidzących. Działa w obszarze opieki, zatrudnienia, edukacji i kultury, w celu zwiększania autonomii i mobilności osób niewidomych i słabowidzących.

Jednym z zadań organizacji jest ostrzeganie przed czynnikami mogącymi wpływać na uszkodzenie wzroku i na jego utratę. Posiada również szkołę psów przewodników.

Łotewskie Zrzeszenie Niewidomych (Łotwa, Ryga)

Organizacja partnerska działająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

Łotewskie Zrzeszenie Niewidomych jest organizacją pozarządową non-profit założoną w 1926 roku. Jest jedyną łotewską organizacją reprezentującą interesy osób niewidomych i słabowidzących. Poza ośrodkami w Liepaji i Tukumsie posiada 12 regionalnych oddziałów i inne, pomniejsze jednostki.

Posiada 3 500 członków. Głównym celem łotewskiej organizacji jest walka o prawa osób niewidomych i słabowidzących.

Transformado (Hiszpania, Madryt)

Organizacja partnerska, której celem jest ułatwianie dostępu do możliwości, których potrzebują do poprawy warunków życia. Stara się nawiązywać do następujących wartości w relacjach z interesariuszami: niezależność, współdziałanie, solidarność, oszczędność, społeczna równość, odpowiedzialność i tolerancja.

W swoich dwóch liniach działania wspiera samo-zatrudnienie i działalność zarobkową osób społecznie wykluczonych tak, by zatrudnienie czy polepszenie ich zawodowego statusu umożliwiło ich społeczną integrację oraz wspiera sektor ekonomii społecznej zorientowanych na konsultacje, szkolenia dla NGO, instytucji publicznych i szkoleniowych.

Centre for Visualization and Interactivity in Education (Czechy, Ostrawa)

Organizacja partnerska. Zadaniem organizacji jest tworzenie rozwiązań dla projektów edukacyjnych wspieranych przez Unię Europejską. Do tego celu wykorzystuje narzędzia audiowizualne, programowanie multimedialne i inne multimedialne produkty zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych i seniorach.

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (Polska, Warszawa)

Organizacja partnerska.

Polscy partnerzy projektu:

 1. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”
 2. Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych
 3. Fundacja Kultury Bez Barier
 4. Fundacja Aktywizacja
 5. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 6. PIRS Creative Lab – Jan Szuster
 7. Opolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Turystycznych
 8. Katarzyna Gajewska
 9. Zofia Kozioł

Zapraszamy na polski fanpage projektu: Edukacja dorosłych osób niewidzących i słabowidzących

 

Logo Program Uczenia się przez całe życie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.