Biblioteka dla osób niewidomych w Polsce

Biblioteka została powołana przez Polski Związek Niewidomych i istnieje od ponad 60 lat. Mieści się w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.

Od 2013 r. działalność biblioteki jest finansowana z budżetu Państwa. Biblioteka prowadzi działalność w zakresie gromadzenia, udostępniania i adaptacji księgozbioru dla potrzeb czytelników z dysfunkcją wzroku i innych osób niepełnosprawnych, niemogących czytać zwykłego druku.

Dział dla Niewidomych GBPiZS

GRUPA DOCELOWA

Misją Biblioteki jest popularyzowanie czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzących. Czytelnikami biblioteki są osoby dorosłe, dzieci i młodzież. Obecnie ze zbiorów barjlowskich korzysta ponad 630 osób. W wypożyczalni książki mówionej jest zarejestrowanych prawie 5 tysięcy osób. Natomiast w wirtualnej bibliotece on-line konta posiada już prawie 2 500 osób.

ORGANIZACJA

Biblioteką kieruje osoba z dysfunkcją narządu wzroku. Pracuje w niej 21 osób, 14 z nich to osoby niewidome. Na pełny etat pracują także psy przewodniki 2 labradory: Fokus i Viva – co prawda nie wypożyczają książek, ale pomagają swoim właścicielom dotrzeć do pracy.

KSIĘGOZBIÓR:

 • literatura piękna,
 • pozycje popularnonaukowe,
 • poradniki i słowniki,
 • książki w językach obcych,
 • bieżące i archiwalne czasopisma środowiska niewidomych i słabowidzących.
W zbiorach brajlowskich znajdują się również pozycje pozwalające rozszerzyć wiadomości z dziedziny historii, geografii, literatury czy matematyki. Dostępna są także lektury szkolne.

Biblioteka popularyzuje czytelnictwo książki brajlowskiej

Publikacje drukowane pismem Braille’a to najstarszy i najbardziej różnorodny księgozbiór. Zawiera podręczniki szkolne, słowniki, nuty, mapy, atlasy, dziewiętnastowieczne druki i manuskrypty. Księgozbiór brajlowski liczy ok. 50 tys. woluminów.

Książki mówione

Początkowo zapisywane były na taśmach szpulowych, później na kasetach magnetofonowych, a od kilkunastu lat na płytach CD i w zapisie cyfrowym (standard Daisy, format Czytak). Zbiór ten, to przede wszystkim nagrania w wykonaniu znakomitych lektorów i aktorów, słuchowiska radiowe oraz powieści ilustrowane muzycznie. Cały zbiór liczy około 500 tys. kaset, 6 tys. płyt i około 7 tys. tytułów w zapisie cyfrowym.

Pozostały księgozbiór

 • Zbiory tyflologiczne – to czarnodrukowe pozycje naukowe z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z dysfunkcją wzroku. Księgozbiór liczy około 4500 woluminów.
 • Filmy z audiodeskrypcją – filmy wyposażone w dodatkową ścieżkę dźwiękową, ze słownym opisem wizualnych treści prezentowanych na ekranie. Dostępnych jest ponad 100 filmów.
 • Płyty muzyczne – zbiór muzyki klasycznej i rozrywkowej, wypożyczany w siedzibie biblioteki. Składa się z około 3500 płyt.
 • Tekst cyfrowy – literatura zapisana w sposób umożliwiający jej odczyt na monitorze brajlowskim lub mową syntetyczną. Zbiór ten liczy około 2 tys. tytułów.

DOSTĘPNOŚĆ ZBIORÓW

Wypożyczanie książek odbywa się:

 • w siedzibie Biblioteki,
 • wysyłkowo – za pośrednictwem poczty,
 • elektronicznie – w autoryzowanym dostępie zdalnym do cyfrowych zasobów serwisu wypożyczeń on-line.
Na terenie Warszawy istnieje również usługa dowożenia książek do domu. Zamówienia można składać: telefonicznie, e-mailowo, listownie.

KONTAKT:

Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
www.dzdn.pl

Warszawa, ul. Konwiktorska 7

Zastępca dyrektora Biblioteki: Monika Cieniewska
m.cieniewska@dzdn.pl
tel./fax 22 635 33 20, tel. 22 831 22 71 wew. 222

 

Autorką dobrej praktyki jest Pani Prezes PZN: Anna Woźniak-Szymańska – prezes@pzn.org.pl