Przedsiębiorczy niepełnosprawni

Projekt ma na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami poprzez samozatrudnienie – założenie własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu uczestnicy zakładają działalność gospodarczą i w pierwszym roku od jej założenia mogą liczyć na wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz wsparcie finansowe na założenie działalności – inwestycyjne oraz dofinansowanie comiesięcznych obligatoryjnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Grupa docelowa: 35 osób niepełnosprawnych (wszystkie stopnie) w wieku 18-64 lata z województwa łódzkiego.

Partner Fundacji AKTYWIZACJA, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.

Chcemy przedstawić jako dobrą praktykę, wsparcie osoby niewidzącej w założeniu działalności gospodarczej. Jednym z odbiorców tego działania jest Pan Tomasz Szczepański, który planuje założenie działalności gospodarczej jako masażysta na terenie miasta Wieluń (ok 25 tys. mieszkańców) w woj. łódzkim. Pan Tomasz przeszedł dwuetapową rekrutację, składając formularz zgłoszeniowy, w którym opisywał swój pomysł na biznes, następnie uczestniczył w rozmowach kwalifikacyjnych z doradcą zawodowym, biznesowym oraz psychologiem. Po zakwalifikowaniu się do projektu uczestniczył w szkoleniach i doradztwie. Pan Tomasz korzystał z: indywidualnego doradztwa zawodowego (stworzenie Indywidualnego Programu Działania), Warsztatów Umiejętności Społecznych nt. Radzenia sobie ze stresem, oraz bloku pod nazwą “Bądź przedsiębiorczy”, podczas  którego zdobył wiedzę na temat prowadzenia własnej firmy, aspektów prawnych, finansowych, sporządzenia biznesplanu, pozyskiwania klientów i tym podobnych w tym obszarze.

Jako najbardziej przydatne Pan Tomasz wskazał: doradztwo indywidualne oraz warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem.

Rekomendacje dla innych organizacji/instytucji, które są zainteresowane prowadzeniem podobnych projektów:

  • zapewnienie osobie niewidzącej asystenta, przynajmniej w pierwszym etapie projektu;
  • zapewnienie materiałów szkoleniowych w formie sprzyjającej odczytywaniu osobie niewidzącej, stosowanie nowoczesnych technologii – realizacja szkoleń w postaci webinariów;
  • zapewnienie doradztwa indywidualnego w obszarze biznesowym, które daje wiele wskazówek do przygotowania biznesplanu;
  • aktywne metody w ramach szkoleń, które angażują uczestników/czki do pracy w trakcie szkolenia – np. wspólne wypełnianie biznesplanu i informacje zwrotne od trenera prowadzącego;
  • położenie nacisku na planowanie przyszłości, myślenie o tym jak firma może funkcjonować w perspektywie kilku lat.

 

Więcej informacji na ten temat udzieli:

Logo Fundacja AktywizacjaAnna Pilawska
Koordynator Projektu „Przedsiębiorczy niepełnosprawni”

Fundacja Aktywizacja
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 30/34, IIp.

tel. 42 237 55 20, 508 501 410

anna.pilawska@idn.org.pl