Kiedy koniec staje się początkiem…

W lipcu 2015 roku zakończyliśmy realizację trwającego dwa lata projektu “Doświadczenia edukacji dorosłych osób niewidzących i słabowidzących w Europie”, współfinansowanego ze środków programu Grundtvig. Dzięki tego typu projektom organizacja może się uczyć i tę wiedzę przekazywać dalej, wdrażać ją w swoje działania. My tak zrobiliśmy.

Uczestnicy spotkania w Warszawie - kwiecień 2014

Oto co w ramach projektu się wydarzyło i jaki miało na nas wpływ:

5 – w tylu mobilnościach zagranicznych wzięliśmy udział (Rzym-dwukrotnie, Ryga, Ostrawa, Madryt). W czasie tych wyjazdów dowiadywaliśmy się sukcesywnie więcej o potrzebach edukacyjnych osób z dysfunkcją wzroku ale też podpatrywaliśmy pracę organizacji naszych kolegów i koleżanek z Europy.

33 – osoby wzięły udział w mobilnościach, w tym: nasi członkowie/inie, przedstawiciele/ki organizacji wspierających edukację osób niewidzących i słabowidzących: Polski Związek Niewidomych, Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT, Fundacja Aktywizacja oraz osoby na co dzień pracujące w tym obszarze.

1 – zorganizowaliśmy 1 międzynarodowe spotkanie w Warszawie. Dotyczyło procesu edukacji dorosłych osób niewidzących i słabowidzących, wzięło w nim udział ponad 40 osób z Polski, Włoch, Łotwy, Czech i Hiszpanii.

3 – przeprowadziliśmy 3 warsztaty poświęcone trzem perspektywom pracy edukacyjnej z osobami niewidzącymi i słabowidzącymi. Dotyczyły one: bliższego poznania sytuacji osoby niewidzącej, audiodeskrypcji oraz wykorzystania nowych technologii w pracy z osobami niewidzącymi. W warsztatach łącznie wzięło udział 28 trenerów i trenerek z całej Polski.

1 – stworzyliśmy poradnik dla trenerów/ek w zakresie pracy z osobami niewidzącymi i słabowidzącymi. Poradnik jest dostępny w wersji online – POBIERZ PUBLIKACJĘ. Zadbaliśmy o to, by jego format był dostępny dla wszystkich.

Na naszej stronie internetowej i na facebooku projektu można zapoznać się z dobrymi praktykami oraz wywiadami związanymi z tematyką projektu.

Partnerstwo

Stworzyliśmy partnerstwo organizacji z Polski, które wspólnie przygotowywało się do mobilności, przygotowało szkolenia oraz publikację, należą do nich:

STOP, Polski Związek Niewidomych, Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT, Fundacja Aktywizacja, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacja Kultury Bez Barier, Stowarzyszenie DEDAL oraz osoby aktywnie działające na rzecz osób niewidzących i słabowidzących.

Inspiracje

W ramach innego naszego projektu – “E-process in e-learning” (Erasmus+ Edukacja dorosłych) – badamy dostępność kursów e-learningowych dla osób niewidzących i słabowidzących. Wyniki zaprezentowane zostaną w raporcie dotyczącym e-learningu.

Dzięki projektowi w 18 edycji Szkoły Trenerów STOP znajdzie się moduł poświęcony specjalnym potrzebom edukacyjnym.

Na koniec i dobry początek życzymy wszystkim rozwoju!
Logo Program Uczenia się przez całe życie
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Opracowanie: Olga Kożuchowska