Projekt „STOProcent jakości – podniesienie kompetencji kadry szkoleniowej” realizowany był w ramach II konkursu Projektu Systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” – Poddziałanie 2.2.2 PO KL. Termin realizacji projektu: listopad 2009 – listopad 2010.

Celem projektu było zwiększenie umiejętności i kompetencji trenerskich osób prowadzących szkolenia na rzecz kadr przedsiębiorstw i osób prawnych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Rekrutacja do projektu została przeprowadzona na etapie pisania wniosku i była skierowana do doświadczonych trenerek i trenerów współpracujących ze Stowarzyszeniem STOP. Rekrutacja połączona była z diagnozą potrzeb w zakresie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do prowadzenia szkoleń. Dzięki temu zaproponowano w projekcie szkolenia i doradztwo (superwizja, coaching i grupa wsparciowo-superwizyjna), które odpowiadały indywidualnym potrzebom każdego z uczestników.

SZKOLENIA I SEMINARIA:

 1. 12-14 listopada 2009 – Trening asertywności
 2. 18-19 grudnia 2009 – Trening twórczości
 3. 22-23 stycznia 2010 – Metody diagnozy potrzeb szkoleniowych
 4. 12-14 marca – Zaawansowane metody i techniki szkoleniowe (gr. 1)
 5. 16-18 kwietnia 2010 – Zaawansowane metody i techniki szkoleniowe (gr. 2)
 6. 21-23 maja 2010 – Trudne sytuacje na szkoleniu
 7. 11 czerwca 2010 – Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)
 8. 11 czerwca 2010 – Psychologia emocji i motywacji (seminarium)
 9. 1-3 lipca 2010 – Prowadzenie prezentacji
 10. 9-11 września 2010 – Metody ewaluacji
 11. 7 października 2010 – Psychologia społeczna (seminarium)
 12. 7 października 2010 – Psychologia procesów poznawczych (seminarium)

UCZESTNICY I UCZESTNICZKI:

 1. Katarzyna Adamska-Dutkiewicz
 2. Monika Bełdowska
 3. Agnieszka Borek
 4. Aleksandra Chodasz
 5. Karolina Dorożała
 6. Joanna Figura
 7. Marta Henzler
 8. Zofia Kozioł
 9. Agnieszka Książek
 10. Anna Kuć
 11. Ewa Kwiesielewicz
 12. Michał Pawlęga
 13. Beata Pawłowicz
 14. Dariusz Patoleta
 15. Anna Płoszaj
 16. Monika Serkowska
 17. Małgorzata Stępień
 18. Agata Teutsch
 19. Martyna Tochowicz
 20. Małgorzata Winiarek
 21. Michał Wroński
 22. Anna Żelazowska-Kosiorek

 

Loga POKL PARP UEEFS

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego