Na początku 2013 roku zakończyliśmy projekt w ramach zawartej w październiku 2009 r. umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację usług edukacyjnych dla bibliotekarzy/ek w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, gdzie realizowaliśmy kursy trenerskie dla bibliotekarzy i bibliotekarek.

Cały projekt został podzielony na 4 edycje Szkół Trenerskich, w których łącznie STOP przeszkolił 64 Bibliotekarzy/ek. Nad stroną merytoryczną całości czuwała Opiekunka Wszystkich Edycji: Marta Henzler. Każda edycja miała swoją opiekunkę/superwizorkę, trenerkę odpowiedzialną za rozwój uczestników/czek oraz ciągłość i spójność programową. Udział w tym programie był całkowicie bezpłatny.

Celem szkoleń było podniesienie wiedzy i umiejętności bibliotekarzy i bibliotekarek z zakresu:

 • tworzenia sytuacji edukacyjnych,
 • prowadzenia szkoleń i prezentacji,
 • układania programów szkoleniowych,
 • organizacji szkoleń,
 • superwizji koleżeńskiej.

Uczestnicy/czki kursu po przejściu całego cyklu szkoleniowego zdobyli podstawową wiedzę psychologiczną z zakresu procesu i dynamiki szkoleń, wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania, przygotowania i prowadzenia szkoleń metodami aktywnymi oraz rozwinęli umiejętność tworzenia sytuacji edukacyjnych.

Od września 2012 do października 2013 roku dla absolwentów i absolwentek Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarek/rzy PRB-STOP realizowaliśmy program stażowy. Służył on umacnianiu efektów szkoły, rozwijaniu kompetencji nabytych przez jej absolwentów/ki, pomocy w zaprojektowaniu dalszego rozwoju trenerskiego. W ramach programu stażysta jako kotrener prowadził z opiekunem stażu szkolenie.

Opiekunka szkoły: Maja Branka
Miejsce: Łowicz

HARMONOGRAM

 1. 12-14 kwietnia 2010 – Wprowadzenie: Ja jako trener/ka (Maja Branka, Marta Henzler)
 2. 13-15 maja 2010 – Facylitacja (Maja Branka, Michał Wroński)
 3. 17-19 czerwca 2010 – Prezentacja trenerska (Maja Branka, Małgorzata Borowska)
 4. 17-18 września 2010 – Metody szkoleniowe (Piotr Henzler, Jacek Gralczyk)
 5. 14-16 października – Metodologia i cykl Kolba (Maja Branka, Ewa Jasińska)
 6. 18-20 listopada 2010 – Projektowanie programu i badanie potrzeb (Jolanta Woźnicka, Marta Henzler)
 7. 9-11 grudnia 2010 – Proces grupowy (Maja Branka, Katarzyna Sekutowicz)
 8. 8-9 kwietnia 2011 – Podsumowanie i zamknięcie cyklu szkoleń

UCZESTNICZKI

 1. Adamowicz Agnieszka
 2. Belter Justyna
 3. Biesaga Alicja
 4. Czubak Marta
 5. Gajek Karina
 6. Jagielska Magdalena
 7. Janiec Jolanta
 8. Mirosława Lechniak
 9. Modzelewska Wiesława
 10. Nawrocka Elżbieta
 11. Puzio Bożena
 12. Sobczak Anna
 13. Urban Ewa
 14. Wawrzeń Katarzyna
 15. Wcisło Joanna
 16. Zińczuk Małgorzata
Opiekunka szkoły: Agnieszka Książek
Miejsce: Łowicz
Trening zadaniowy: 1-20 kwietnia 2011

HARMONOGRAM

 1. 16-18 września 2010 – Wprowadzenie: Ja jako trener/ka (Agnieszka Książek, Marta Henzler)
 2. 14-16 października 2010 – Facylitacja (Agnieszka Szelągowska, Katarzyna Sekutowicz)
 3. 2-4 grudnia 2010 – Prezentacja trenerska (Maja Branka, Małgorzata Dymowska)
 4. 14-15 stycznia 2011 – Proces grupowy (Agnieszka Książek, Marta Henzler)
 5. 11-12 lutego 2011 – Metody szkoleniowe (Jolanta Woźnicka, Monika Hausman-Pniewska)
 6. 10-12 marca 2011 – Metodologia i cykl Kolba (Ewa Jasińska, Iwona Zaborowska)
 7. 7-9 kwietnia 2011 – Projektowanie programu i badanie potrzeb (Jolanta Woźnicka, Michał Pawlęga)
 8. 1-2 lipca 2011 – Podsumowanie i zakończenie szkoły

UCZESTNICY/CZKI

 1. Banaszek Alicja
 2. Ćwirko Jadwiga
 3. Dolińska Grażyna
 4. Dragan-Szkodzińska Bogumiła
 5. Drażba Iwona
 6. Konias Grażyna
 7. Kubryn Katarzyna
 8. Paździerz Andrzej
 9. Piekarska Małgorzata
 10. Pijanowska Jadwiga
 11. Potęga Joanna
 12. Targońska Magdalena
 13. Urbanowicz Katarzyna
 14. Wilczewska-Wojczyszyn Maja
 15. Zwierzyńska Joanna
Opiekunka szkoły: Barbara Szczerbińska
Miejsce: Łowicz
Trening zadaniowy: 18-19 czerwca 2012 w Olsztynie pt. “Festiwal Edukacyjny – STOPniowo więcej”

HARMONOGRAM

 1. 29 września – 1 października 2011 – Wprowadzenie: Ja jako trener/ka (Barbara Szczerbińska, Marta Henzler)
 2. 17-19 listopada 2011 – Facylitacja (Agnieszka Szelągowska, Monika Bełdowska)
 3. 15-17 grudnia 2011 – Prezentacja trenerska (Barbara Chruślicka)
 4. 27-28 stycznia 2012 – Proces grupowy (Barbara Szczerbińska, Marta Henzler)
 5. 17-18 lutego 2012 – Metody szkoleniowe (Piotr Henzler, Stanisława Retmaniak)
 6. 15-17 marca 2012 – Metodologia i cykl Kolba (Ewa Jasińska)
 7. 19-21 kwietnia 2012 – Projektowanie programu i badanie potrzeb (Barbara Szczerbińska)
 8. 20 czerwca – 1 lipca 2012 – Podsumowanie i zakończenie szkoły (Barbara Szczerbińska, Marta Henzler)

UCZESTNICY/CZKI

 1. Daniel Justyna
 2. Dmitruk Marta
 3. Dobrzelecki Paweł
 4. Forusińska Magdalena
 5. Gabrysiak Mariusz
 6. Hofbauer Marek
 7. Jurowski Marek
 8. Kremer Magdalena
 9. Murzynowska Danuta
 10. Podlasińska Iwona
 11. Podolak Joanna
 12. Przegrocka Joanna
 13. Smoczyk Elżbieta
 14. Śliwa Ewa
 15. Tarnowska Beata
 16. Walendziak Adrianna
 17. Zbroszczyk Małgorzata
Opiekunka szkoły: Katarzyna Czayka-Chełmińska
Miejsce: Łowicz
Trening zadaniowy: 17-18 stycznia 2013 w ramach Biblio-Festiwal 2013. Edukacja w Bibliotekach Małopolski

HARMONOGRAM

 1. 15-17 marca 2012 – Wprowadzenie: Ja jako trener/ka (Katarzyna Czayka-Chełmińska, Marta Henzler)
 2. 19-21 kwietnia 2012 – Proces grupowy (Katarzyna Czayka-Chełmińska, Marta Henzler)
 3. 10-12 maja 2012 – Facylitacja (Agnieszka Książek)
 4. 14-16 czerwca 2012 – Prezentacja trenerska (Rafał Świeżak)
 5. 15-16 października – Metodologia i cykl Kolba (Katarzyna Czayka-Chełmińska)
 6. 18-20 listopada 2012 – Metody szkoleniowe (Katarzyna Czayka-Chełmińska)
 7. 9-11 grudnia 2012 – Projektowanie programu szkoleniowego. Etiudy szkoleniowe (Katarzyna Czayka-Chełmińska, Marta Henzler)
 8. 19-20 stycznia 2013 – Podsumowanie i zakończenie szkoły

UCZESTNICY/CZKI

 1. Jolanta Banach
 2. Dagmara Batóg
 3. Wojciech Gach
 4. Marta Gąsiorowska
 5. Joanna Golczyk
 6. Paweł Kamiński
 7. Kamila Karasiewicz
 8. Józefa Kolbrecka
 9. Agnieszka Leszyńska
 10. Elżbieta Maruszczak
 11. Małgorzata Paletta
 12. Kamila Radzimińska
 13. Lidia Staromłyńska
 14. Anna Wejman
 15. Dorota Woźnica
 16. Lidia Zakrzewska-Strózik

Szkolenia zrealizowane przez stażystów/ki:

 1. 26-28.09.2012 – Miejsce dla młodych – Justyna Daniel
 2. 3-5.10.2012 – Biblioteka – miejsce promocji kultury – Adrianna Walendziak
 3. 8-10.10.2012 – Multimedia i nowoczesna komunikacja – Beata Tarnowska
 4. 15-17.10.2012 – Biblioteka – miejsce promocji kultury – Jolanta Janiec
 5. 15-17.10.2012 – Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać – Małgorzata Zbroszczyk
 6. 16-18.10.2012 – Miejsce dla młodych – Iwona Podlasińska
 7. 22-24.10.2012 – Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą – Jadwiga Pijanowska
 8. 23-25.10.2012 – Miejsce dla młodych – Elżbieta Smoczyk
 9. 23-25.10.2012 – Biblioteka – miejsce promocji kultury – Agnieszka Adamowicz
 10. 5-7.11.2012 – Informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać – Marek Hofbauer
 11. 7-9.11.2012 – Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą – Bogumiła Szkodzińska
 12. 12-14.11.2012 – Multimedia i nowoczesna komunikacja – Mariusz Gabrysiak
 13. 12-14.11.2012 – Biblioteka – miejsce promocji kultury – Alicja Biesaga
 14. 19-21.11.2012 – Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców – Magdalena Kremer
 15. 12-13.03.2013 – Warsztaty kreatywności i projektowania lokalnych działań bibliotek na rynku pracy – Beata Tarnowska
 16. 18-19.03.2013 – Warsztaty kreatywności i projektowania lokalnych działań bibliotek na rynku pracy – Alicja Banaszek
 17. 21-22.03.2013 – Warsztaty kreatywności i projektowania lokalnych działań bibliotek na rynku pracy – Dagmara Batóg
 18. 27-28.04.2013 – Gminna sieć dla animacji i edukacji społecznej we Wleniu – partnerstwo publiczno-społeczne – Alicja Biesaga
 19. 18.05.2013 – Komunikacja bez barier, czyli jak się dogadać po ludzku – Marta Dmitruk
 20. 12.06.2013 – Jak zainicjować Punkt Informacji Obywatelskiej w bibliotece? – Dagmara Batóg
 21. 01.07.2013 – Dobre spotkanie. Jak to zrobić? – Magda Kremer
 22. 22-23.07.2013 – Dobre spotkanie. Jak to zrobić? – Magdalena Jagielska
 23. 09-10.09.2013 – Dobre spotkanie. Jak to zrobić? – Paweł Dobrzelecki
 24. 10-11.09.2013 – Dobre spotkanie. Jak to zrobić? – Jadwiga Pijanowska
 25. 16-17.09.2013 – Dobre spotkanie. Jak to zrobić? – Marta Dmitruk
 26. 16-17.09.2013 – Public Relations w Bibliotece – Lidia Staromłyńska
 27. 23-24.09.2013 – Biblioteka – miejsce społeczne – Agnieszka Adamowicz
 28. 09-10.10.2013 – Dobre spotkanie. Jak to zrobić? – Katarzyna Wawrzeń
Logo Program Rozwoju BibliotekFundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.