Projekt „Trener na wolnym rynku – inspiracje, trendy, wsparcie” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (V konkurs realizowany w ramach Projektu Systemowego PARP „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” – Poddziałanie 2.2.2 PO KL, nr umowy: DRK/POKL2.2.2.-014/5/05/2012). Realizacja projektu – od października 2012 do końca lipca 2014 roku.

W ramach projektu zrealizowaliśmy sześć kursów trenerskich oraz indywidualne superwizje trenerskie.

Więcej informacji: STRONA PROJEKTU
 

miejsce szkoleń: Jabłonna
liczba godzin: 120h

HARMONOGRAM

 1. 4-6 stycznia 2013 – Trening umiejętności szkoleniowych (Krzysztof Kondracki, Przemysław Kluge)
 2. 22-24 lutego 2013 – Planowanie zajęć i metody aktywizujące (Przemysław Kluge)
 3. 5-7 marca 2013 – Trening umiejętności prezentacyjnych (Krzysztof Kondracki)
  Sprawozdanie merytoryczne za 2013
 4. 10-12 kwietnia 2013 – Projektowanie materiałów, narzędzi i pomocy wspierających nabywanie nowych kompetencji (Krzysztof Kondracki)
 5. 21-23 czerwca 2013 – Zajęcia superwizyjne oraz sprzedaż szkoleń (Krzysztof Kondracki, Przemysław Kluge)

UCZESTNICY/CZKI

 1. Olaf Baranowski
 2. Renata Jankowska
 3. Robert Jaworski
 4. Joanna Kalińska
 5. Katarzyna Karska
 6. Marcin Kibitlewski
 7. Tomasz Kokoszka
 8. Łucja Kornaszewska-Antoniuk
 9. Dagmara Kubik
 10. Marian Osiński
 11. Paweł Pogorzelski
 12. Marcin Sobaszek
 13. Maciej Soroka
 14. Małgorzata Zyskowska

miejsce szkoleń: Otrębusy
liczba godzin: 120h

HARMONOGRAM

 1. 13-15 września 2013 – Trening umiejętności szkoleniowych (Krzysztof Kondracki, Przemysław Kluge)
 2. 11-13 października 2013 – Planowanie zajęć i metody aktywizujące (Przemysław Kluge)
 3. 15-17 listopada 2013 – Trening umiejętności prezentacyjnych (Krzysztof Kondracki)
  Sprawozdanie merytoryczne za 2013
 4. 24-26 stycznia 2014 – Projektowanie materiałów, narzędzi i pomocy wspierających nabywanie nowych kompetencji (Krzysztof Kondracki)
 5. 14-16 lutego 2014 – Zajęcia superwizyjne oraz sprzedaż szkoleń (Krzysztof Kondracki, Przemysław Kluge)

UCZESTNICY/CZKI

 1. Paweł Cichocki
 2. Marek Cylny
 3. Sylwia Dąbrówka
 4. Adrian Ignasiak
 5. Tomasz Janiak
 6. Katarzyna Malec
 7. Matylda Markiewicz-Nowak
 8. Dorota Olejniczak
 9. Magdalena Pietrzyk
 10. Ewelina Świątczak
 11. Piotr Todys
 12. Katarzyna Trzeciak
 13. Jolanta Wojciechowska
 14. Grażyna Zagajska

miejsce szkoleń: Jabłonna
liczba godzin: 156h

HARMONOGRAM

 1. 17-19 stycznia 2013 – Wprowadzenie do kursu (Lidia Kuczmierowska)
 2. 21-23 lutego 2013 – Jak opracować i wykorzystać do celów edukacyjnych studium przypadku (Lidia Kuczmierowska)
 3. 21-23 marca 2013 – Jak opracować i wykorzystać do celów edukacyjnych grę (Lidia Kuczmierowska)
 4. 11-13 kwietnia 2013 – Etiudy szkoleniowe cz.1 (Lidia Kuczmierowska, Agnieszka Szelągowska)
 5. 6-8 czerwca 2013 – Etiudy szkoleniowe cz.2 (Lidia Kuczmierowska, Agnieszka Szelągowska)
 6. 12-13 lipca  2013 – Wybrane prawne aspekty pracy trenera (Jarosław Greser)
 7. 29-31 sierpnia 2013 – Jak prowadzić trenerski biznes (Lidia Kuczmierowska)

UCZESTNICY/CZKI

 1. Małgorzata Drozd
 2. Katarzyna Anna Kazimierczuk
 3. Paweł Kolas
 4. Patryk Kuś
 5. Zbigniew Olender
 6. Tamara Pocent
 7. Zuzanna Sentkowska
 8. Rafał Talarek
 9. Kamila Walczak
 10. Joanna Zienkiewicz

miejsce szkoleń: Otrębusy
liczba godzin: 156h

HARMONOGRAM

 1. 21-23 listopada 2013 – Wprowadzenie do kursu (Lidia Kuczmierowska)
 2. 9-11 stycznia 2014 – Jak opracować i wykorzystać do celów edukacyjnych studium przypadku (Lidia Kuczmierowska)
 3. 20-22 lutego 2014 – Jak opracować i wykorzystać do celów edukacyjnych grę (Lidia Kuczmierowska)
 4. 20-22 marca 2014 – Etiudy szkoleniowe cz.1 (Lidia Kuczmierowska, Agnieszka Szelągowska)
 5. 24-26 kwietnia 2014 – Etiudy szkoleniowe cz.2 (Lidia Kuczmierowska, Agnieszka Szelągowska)
 6. 9-11 maja 2014 – Wybrane prawne aspekty pracy trenera (Jarosław Greser)
 7. 12-14 czerwca 2014 – Jak prowadzić trenerski biznes (Lidia Kuczmierowska)

UCZESTNICY/CZKI

 1. Izabela Domżał
 2. Jacek Drożdżal
 3. Rafał Dyrka
 4. Aneta Fudali
 5. Piotr Janewicz
 6. Joanna Kawala
 7. Karina Knyż-Grzywa
 8. Ewa Król
 9. Joanna Marszał-Kotas
 10. Rafał Ratuszniak
 11. Grażyna Skrzydłowska
 12. Mykola Vashchenko
 13. Karina Wysocka
 14. Andrzej Zbroja

miejsce szkoleń: Jabłonna
liczba godzin: 160h

HARMONOGRAM

5-9 lutego 2013 – Trening interpersonalny (Agnieszka Zarzycka, Katarzyna Gorzędowska)
15-17 marca 2013 – Omówienie treningu interpersonalnego (Agnieszka Zarzycka, Katarzyna Gorzędowska)
19-21 kwietnia 2013 – Realizowanie celów edukacyjnych a proces grupowy (Agnieszka Zarzycka)
17-19 maja 2013 – Systemowe podejście do pracy z grupą (Agnieszka Zarzycka)
14-16 czerwca 2013 – Interwencje trenerskie w pracy warsztatowej w oparciu o proces (Agnieszka Zarzycka, Barbara Chruślicka)
12-14 lipca 2013 – Źródła oporu i praca z oporem (Agnieszka Zarzycka, Barbara Chruślicka)
23-25 sierpnia 2013 – Etiuda procesowa – podsumowanie i zakończenie (Agnieszka Zarzycka)

UCZESTNICY/CZKI

 1. Katarzyna Krawczyk
 2. Robert Orłowski
 3. Magdalena Pachel
 4. Agnieszka Sameluk
 5. Arkadiusz Siechowicz
 6. Jolanta Woźnicka
 7. Justyna Zacharuk
 8. Jacek Zatoński
 9. Maretha Żurakowska

miejsce szkoleń: Otrębusy
liczba godzin: 160h

HARMONOGRAM

 1. 5-9 października 2013 – Trening interpersonalny (Agnieszka Zarzycka, Katarzyna Gorzędowska)
 2. 6-8 grudnia 2013 – Omówienie treningu interpersonalnego (Agnieszka Zarzycka, Katarzyna Gorzędowska)
 3. 10-12 stycznia 2014 – Realizowanie celów edukacyjnych a proces grupowy (Agnieszka Zarzycka)
 4. 7-9 lutego 2014 – Systemowe podejście do pracy z grupą (Agnieszka Zarzycka)
 5. 7-9 marca 2014 – Interwencje trenerskie w pracy warsztatowej w oparciu o proces (Agnieszka Zarzycka, Barbara Chruślicka)
 6. 4-6 kwietnia 2014 – Źródła oporu i praca z oporem (Agnieszka Zarzycka, Barbara Chruślicka)
 7. 16-18 maja 2014 – Etiuda procesowa – podsumowanie i zakończenie (Agnieszka Zarzycka)

UCZESTNICY/CZKI

 1. Paweł Cichocki
 2. Marek Cylny
 3. Sylwia Dąbrówka
 4. Adrian Ignasiak
 5. Tomasz Janiak
 6. Katarzyna Malec
 7. Matylda Markiewicz-Nowak
 8. Dorota Olejniczak
 9. Magdalena Pietrzyk
 10. Ewelina Świątczak
 11. Piotr Todys
 12. Katarzyna Trzeciak
 13. Jolanta Wojciechowska
 14. Grażyna Zagajska

 

Loga POKL PARP UEEFS

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego