Projekt TRENER NONSTOP był skierowany do trenerów i trenerek pracujących w III sektorze, a jego głównym celem było wsparcie dla tej grupy na polu zawodowym poprzez rozwój osobisty, podniesienie umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji. Termin realizacji projektu: czerwiec 2009 – lipiec 2010.

Projekt składał się z pięciu modułów:

 1. Superwizje
 2. Grupa superwizyjna (dla 12 osób)
 3. Staże trenerskie (dla trenerów i trenerek średniozaawansowanych)
 4. Gra szkoleniowa
 5. Publikacja

Gra strategiczna dotycząca zarządzania zespołem organizacji pozarządowej. Jej celem jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników/uczestniczek w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także uwrażliwienie na ważne aspekty związane z kierowaniem zespołem pracowników, współpracowników i wolontariuszy w organizacji pozarządowej.

Zakres tematyczny gry obejmuje, m.in. zagadnienia związane z: rekrutacją, oceną pracowniczą, delegowaniem zadań, angażowaniem do pracy, analizą potencjału zespołu, rozwiązywaniem sytuacji kryzysowych, itp.

Gra zakłada pracę przez dwa dni w zespołach, które tworzą „wirtualny” zarząd organizacji pozarządowej. Stawiani w różnych sytuacjach, uczestnicy/uczestniczki gry muszą podejmować decyzje, ale przede wszystkim – wypracowywać różne rozwiązania (a czasem też wcielać w życie) związane z zasygnalizowanymi wyżej obszarami tematycznymi. Zespoły rywalizują między sobą, a ich osiągnięcia są wynagradzane punktami przyznawanymi zarówno przez trenerów, jak i innych uczestników/uczestniczki.

Opracowanie gry: Piotr Henzler, Jacek Gralczyk.

22-23 czerwca 2010 odbyło się szkolenie przekazujące licencję na prowadzenie gry strategicznej Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Lista osób, które otrzymały bezpłatną licencję:

 1. Małgorzata Czarnecka
 2. Joanna Czarnik
 3. Bożena Gawrych
 4. Bernadeta Grobelny
 5. Grzegorz Idziak
 6. Anna Jancewicz
 7. Aneta Krawczyk
 8. Barbara Kulpińska
 9. Karolina Lingar-Paczocha
 10. Małgorzata Stepień-Dudek
 11. Małgorzata Tur
 12. Ewa Warchoł

W ramach projektu powstała publikacja “Prawo autorskie w działalności trenerskiej”, której autorem jest Jarosław Greser

 

Logo FIO

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009