Projekt „Trener sTOP” realizowany był w ramach III konkursu Projektu Systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości “Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” – Poddziałanie 2.2.2 PO KL. Termin realizacji projektu: październik 2010 – lipiec 2012.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) i profesjonalizacja trenerów i trenerek oraz osób mających predyspozycje do pracy z grupami z terenu Polski poprzez udział w kursach trenerskich, które zapewniły rozwój osobisty trenerów/trenerek (treningi, superwizje) i merytoryczny (metodyka i wiedza) oraz kompleksowo przygotowywały do pełnienia zawodowej roli trenera.

W ramach całego projektu zrealizowaliśmy trzy kursy trenerskie Trener sTOP, które różniły się stopniem zaawansowania. Dodatkowo dla uczestników było dostępne doradztwo oraz superwizja prowadzonego szkolenia (poziom podstawowy i średniozaawansowany).

miejsce szkoleń: Chyliczki
liczba godzin: 196h

HARMONOGRAM

 1. 8-12 grudnia 2010 – Trening interpersonalny (Agnieszka Zarzycka, Małgorzata Czarnecka)
 2. 14-15 stycznia 2011 – Proces i dynamika szkoleń (Agnieszka Zarzycka)
 3. 3-5 lutego 2011 – Komunikacja (Barbara Chruślicka)
 4. 4-6 lutego 2011 – Prowadzenie szkoleń – narzędzia pracy trenera (Agnieszka Szelągowska)
 5. 8-10 kwietnia 2011 – Prowadzenie szkoleń – metodyka prowadzenia szkoleń (Krzysztof Kondracki)
 6. 20 maja 2011 – Identyfikacja potrzeb szkoleniowych (Katarzyna Sekutowicz)
 7. 21 maja 2011 – Ewaluacja szkoleń (Katarzyna Sekutowicz)
 8. 3-5 czerwca 2011 – Projektowanie szkolenia (Katarzyna Gorzędowska)
 9. 17-18 września 2011 – Metody szkoleniowe (Katarzyna Gorzędowska)
 10. 27-29 października 2011 – Etiudy szkoleniowe (Agnieszka Zarzycka, Katarzyna Czayka-Chełmińska)
 11. 16-17 marca 2012 – Trening zadaniowy w Czarnkowie pt. “Tworzę, działam, rozwijam się. Czarnkowska Akcja Szkoleniowa”

UCZESTNICY/CZKI

 1. Sylwia Biernacka
 2. Adam Ciniewicz
 3. Paulina Cylka
 4. Anna Dąbrowska
 5. Lilliana Helwich
 6. Adam Markuszewski
 7. Piotr Pniewski
 8. Maciej Puławski
 9. Patrycja Romaniuk
 10. Katarzyna Rżanek
 11. Ewelina Turkowska-Płowczyk
miejsce szkoleń: Konstancin-Jeziorna
liczba godzin: 168h

HARMONOGRAM

 1. 20-22 października 2011 -Trening asertywności (Agnieszka Zarzycka)
 2. 8-10 grudnia 2011 – Komunikacja i sytuacje trudne na szkoleniu (Barbara Chruślicka)
 3. 20-22 stycznia 2012 – Zasady i metody uczenia dorosłych (Katarzyna Gorzędowska)
 4. 17-19 lutego 2012 – Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i projektowanie szkoleń (Rafał Świeżak)
 5. 9-10 marca 2012 – Proces i dynamika szkoleń (Agnieszka Książek)
 6. 20-22 kwietnia 2012 – Prowadzenie szkoleń, czyli etiudy szkoleniowe cz. I (Lidia Kuczmierowska, Agnieszka Szelągowska)
 7. 18-20 maja 2012 – Prowadzenie szkoleń, czyli etiudy szkoleniowe cz. II (Lidia Kuczmierowska, Agnieszka Szelągowska)
 8. 3 czerwca 2012 – Ewaluacja (Lidia Kuczmierowska)

UCZESTNICY/CZKI

 1. Ewa Bajbak
 2. Monika Bartosiewicz-Niziołek
 3. Aleksandra Brodowska
 4. Aleksandra Daszkowska-Kamińska
 5. Katarzyna Gajewska
 6. Aleksandra Kostiuk
 7. Agnieszka Maszkowska
 8. Karol Ostalski
 9. Dorota Pieńkowska
 10. Aneta Pierzchała-Tolak
 11. Iwona Radzimirska
 12. Małgorzata Różycka
 13. Krzysztof Wiatr
miejsce szkoleń: Konstancin-Jeziorna
liczba godzin: 152h

HARMONOGRAM

 1. 26-28 maja 2011 – Trening asertywności (Agnieszka Zarzycka)
 2. 17-19 czerwca 2011 – Trening kreatywności (Krzysztof Kondracki)
 3. 8-10 września 2011 – Komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, sytuacje trudne (Barbara Chruślicka)
 4. 17-19 listopada 2011 – Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i projektowanie szkoleń (Katarzyna Gorzędowska)
 5. 12-14 stycznia – Prowadzenie szkoleń, czyli etiudy szkoleniowe cz. I (Katarzyna Czayka-Chełmińska, Agnieszka Zarzycka)
 6. 2-4 lutego – Prowadzenie szkoleń, czyli etiudy szkoleniowe cz. II (Katarzyna Czayka-Chełmińska, Agnieszka Zarzycka)
 7. 17 marca – Ewaluacja (Lidia Kuczmierowska)

UCZESTNICY/CZKI

 1. Ewa Chromniak
 2. Karolina Cyran-Juraszek
 3. Joanna Czarnik
 4. Izabela Dembicka-Starska
 5. Uljana Dołyniak
 6. Bartłomiej Głuszak
 7. Małgorzata Kotowska
 8. Alicja Kowalska
 9. Anna Krok
 10. Krzysztof Leończuk
 11. Agnieszka Sznajder
 12. Małgorzata Tur

 

Loga POKL PARP UEEFS

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego