Alicja Zajączkowska

alicja.jpg

Certyfikat:  -  

Województwo:  pomorskie

Napisz do mnie

Organizacje, z którymi jestem związany:

  • Forum Mentorów AHA EFFECT
  • Fundacja MetaPomoc
  • Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Obszary tematyczne szkoleń:

  • Zarządzanie organizacją
  • Pozyskiwanie funduszy
  • Przedsiębiorczość społeczna
  • Szkolenia trenerskie
  • mentoring

Uczestnikami moich szkoleń są:

przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorcy

Przygotowanie teoretyczne i metodyczne do prowadzenia szkoleń

Studia podyplomowe - Podyplomowe Studium Ewaluacji Projektów Unijnych Uniwersytetu Warszawskiego
Certyfikowany trener STOP - I stopień.
Ukończenie szkolenia certyfikującego na poziomie Certified Associate in Project Management (CAPM) wydawanego przez Project Management Institute (2011r.).
Akredytacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Certyfikat Nr K2/C/T/52 z dnia 6.04.2007r - Status Akredytowanego Trenera w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego.
Certyfikat Nr 34/T/VPM/2009 Kompetencji Trenerskich w zakresie dydaktyki prowadzenia szkoleń z metodyki programu Victoria Project Manager 2009r.
Zaświadczenie Nr 269/04/2009 ukończenia seminarium „Standardy jakości szkoleń i usług doradczych WYG International na tle wymagań POKL” 2009r.

Więcej o mnie

Moją misją życiową jest "robić rzeczy dobre - dobrze".
Z wykształcenia ekonomistka, specjalizuję się w zakresie badań społecznych, ewaluacji, innowacji, strategii rozwoju oraz zarządzania organizacjami i projektami.
Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe jako trener, doradca, coach, mentor - zdobyte w pracy na stanowiskach menadżerskich w sektorze biznesu i społecznym.

Od 2006 roku prowadzę firmę o charakterze badawczo-szkoleniowo-doradczym PrePost Consulting. Wcześniej w latach 1992 – 2006 zarządzałam przedsięwzięciami projektowymi o kilkumilionowych budżetach współfinansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych z udziałem szerokiego partnerstwa krajowego i ponadnarodowego.

W latach 2011-2016 przeprowadziłam ponad 1200 udokumentowanych godzin doradczych i ponad 1000 dni szkoleniowych. Opracowałam strategie rozwoju dla ponad 30 organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych.

W wolnym czasie wędruję z kijami po plaży na krótszych i dłuższych dystansach i chcę w ten sposób przejść całe polskie wybrzeże Bałtyku.