Luiza Weder

lw.jpg

Certyfikat:  -  

Województwo:  kujawsko-pomorskie

Napisz do mnie

Organizacje, z którymi jestem związany:

  • PANTA RHEI Luiza Weder
  • Collegium Wratislaviense
  • Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy

Obszary tematyczne szkoleń:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Aktywizacja społeczna
  • Mediacje/negocjacje
  • Umiejętności interpersonalne
  • Szkolenia trenerskie
  • Trening transformacyjno-rozwojowy, Tutoring

Uczestnikami moich szkoleń są:

Prowadzę szkolenia dla różnych środowisk zawodowych (m.in. pracowników socjalnych, sędziów i kuratorów, prawników, pedagogów i psychologów, trenerów, coachów, pracowników oświaty, wykładowców akademickich, pracowników administracji publicznej i pracowników biznesowych różnego szczebla), zajmuję się także kompleksową pracą z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym osobami niepełnosprawnymi.

Przygotowanie teoretyczne i metodyczne do prowadzenia szkoleń

Psycholog ze specjalizacją w zakresie psychologii oddziaływań grupowych - szkolenia (Uniwersytet SWPS i Laboratorium Psychoedukacji - 105h), podyplomowo absolwentka Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych - 174h), Szkoły Treningu Grupowego (Grupa Training & Consulting - 276h), Szkoły Transformacyjno-Rozwojowej Akademii Mistrzów Treningu (Grupa Trenerska Mentor - 40h) i Szkoły Tutorów (Collegium Wratislaviense - 64h). Certyfikat tutora edukacyjno-rozwojowego.

Więcej o mnie

Jestem psychologiem - z wykształcenia, doświadczenia i pasji. Pracuję jako trener, tutor, mediator, konsultant rozwoju osobistego i organizacyjnego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w organizacjach (gł. środowisko biznesowe, pozarządowe i akademickie), a następnie jako niezależny specjalista. Szkoleniami zajmuję się od 2002r., przy tym od połowy 2007r. stanowią one główny nurt mojej działalności.

Konsultuję i realizuję projekty szkoleniowo-doradcze, rekrutacyjne oraz poświęcone ewaluacji i rozwojowi "miękkich" kompetencji zawodowych - zarówno indywidualnych, jak i zespołowych.

Ważną częścią mojej pracy zawodowej jest także kompleksowa praca psychologiczna z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.