Beata Jaroszyńska

Certyfikat:  -  

Województwo:  mazowieckie

Napisz do mnie

Organizacje, z którymi jestem związany:

 • Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Centrum
 • Stowarzyszenie Kongres Kobiet
 • Stowarzyszenie Mediatorów Polskich

Obszary tematyczne szkoleń:

 • Obsługa klienta/sprzedaż
 • Prawo
 • Aktywizacja zawodowa/rynek pracy
 • Mediacje/negocjacje
 • Umiejętności interpersonalne
 • Różnorodność/niedyskryminacja/ międzykulturowość
 • Szkoła Mediacji Klasycznych
  Warsztaty komputerowe dla osób w wieku 60 plus

Uczestnikami moich szkoleń są:

młodzież, dorosli, seniorzy

Przygotowanie teoretyczne i metodyczne do prowadzenia szkoleń

Wyższe magisterskie pedagogiczne,
Studium Menedżerskie

Kursy i szkolenia:
Teoria wywierania wpływu York and HILL ( Piotr Tymochowicz)
Metody i instrumenty nowoczesnej dydaktyki medycznej
szkolenie nt. Profilaktyki uzależnień
szkolenie nt. trening kreatywności-innowacja w codzienności
Podstawy fundraisingu-skuteczne pozyskiwanie funduszy.Sponsoring dla organizacji pozarządowych
Kurs na Animatora Integracji Cyfrowej
Trener w obliczu procesów grupowych
Profesjonalny trener wewnętrzny
Szkolenie nt. Komunikacja interpersonalna
Szkoła Mediacje Rodzinne
Warsztat Konstruowania Ugód
Szkoła Mediacji Gospodarczych

Więcej o mnie

Wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.
Doświadczenie w prowadzeniu zajęc dydaktycznych ( * wykłady, cwiczenia, warsztaty ) w panstwowych i prywatnych uczelniach
Prowadzenie szkoleń, kursów i innych form edukacji z różnymi wiekowo grupami uczestników szkoleń,
30 letnie doświadczenie w pracy społecznej na rzecz i w organizacjach pozarządowych