Krystyna Zowczak-Jastrzębska

krystyna-zj-jpg.jpg

Certyfikat:  I stopnia   86/01/2014

Województwo:  mazowieckie

Napisz do mnie

Organizacje, z którymi jestem związany:

 • Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
 • Amnesty International

Obszary tematyczne szkoleń:

 • Zarządzanie organizacją
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Aktywizacja społeczna
 • Umiejętności interpersonalne
 • Wystąpienia publiczne
 • Zrównoważony rozwój/CSR/Ekologia
 • trening grupowy/trening interpersonalny;
  trening twórczości/kreatywności;
  umiejętności interpersonalne (np. komunikacja, asertywność);
  współpraca międzysektorowa;
  budowanie wizerunku NGO;

Uczestnikami moich szkoleń są:

Pracownicy i aktywiści organizacji pozarządowych, liderzy społeczności lokalnyc, urzędnicy samorządowi, urzędnicy Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, nauczyciele i dyrektorzy szkół, mali i średni przedsiębiorcy. Pracuję także z grupami wielopokoleniowymi oraz z seniorami. Szkoliłam także powracających na rynek pracy po przerwie ( bezrobotni, kobiety po urlopach macierzyńskich, kobiety po wychowaniu dzieci).

Przygotowanie teoretyczne i metodyczne do prowadzenia szkoleń

Ukończone kierunek: filologia polska specjalność nauczycielska (UW).
Certyfikat I stopnia STOP - nr 86/01/2014
Odbyta superwizja trenerska STOP - zaświadczenie nr 04/S/2013

Więcej o mnie

Dlaczego szkolę?
Szkolę, bo lubię i umiem to robić. Szkolę, bo wiele osób mówi, że dzięki naszej wspólnej pracy, zobaczyli znane tematy oraz sprawy w nowym świetle. Szkolę, bo ważna jest dla mnie energia i aktywność, która wyzwala się podczas spotkań z niezwykłymi ludźmi.