Małgorzata Tur

MalgorzataTur_Pracownia-Interakcji.jpg

Certyfikat:  II stopnia   51/02/2010

Województwo:  mazowieckie

Napisz do mnie

Organizacje, z którymi jestem związany:

  • Service Civil International

Obszary tematyczne szkoleń:

  • Zarządzanie organizacją
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Aktywizacja społeczna
  • Umiejętności interpersonalne
  • Różnorodność/niedyskryminacja/ międzykulturowość
  • Szkolenia trenerskie
  • Superwizja
  • edukacja na temat uchodźców, praca z dziećmi uchodźczymi, edukacja na rzecz pokoju

Uczestnikami moich szkoleń są:

1) pracownicy, wolontariusze i aktywiści organizacji pozarządowych;
2) trenerzy i edukatorzy;
3) dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy oraz kadra administracyjna;
4) urzędnicy i kadra zarządzająca instytucji;
5) młodzież i dzieci (np. zajęcia na Uniwersytecie Dzieci).

Przygotowanie teoretyczne i metodyczne do prowadzenia szkoleń

Jestem magistrem socjologii, absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Szkolę od 2000 r., a pierwszy kurs trenerski ukończyłam w 2003 r. Posiadam Certyfikat Jakości Szkoleń II stopnia, który potwierdza moje umiejętności trenerskie i stosowanie się do zasad etycznych wymienionych w Kodeksie Etycznym STOP. Jestem również członkinią-założycielem Puli Trenerów Service Civil International, obejmującej zasięgiem 42 kraje z 5 kontynentów, dzięki czemu jestem na bieżąco ze światowymi trendami w nauczaniu.
Na co dzień prowadzę własną firmę szkoleniową, Pracownię Interakcji.
Szczegółowe informacje o moim wykształceniu i doświadczeniu można znaleźć na https://about.me/MalgorzataTur i na stronie Trainers Online for the Youth SALTO: www.trainers.salto-youth.net/MalgorzataTur. Moje CV można pobrać z https://cv.interviewme.pl/MalgorzataTur.

Więcej o mnie

Szkolę, bo to moja pasja! Pasja i ogromna radość, którą czerpię z prowadzenia i przygotowywania szkoleń, w zamian dając uczestnikom swój entuzjazm, wiedzę ekspercką i umiejętności trenerskie. Dzięki połączeniu tych elementów uczestnicy w kwestionariuszach ewaluacyjnych na skali od 1 do 6 czasem oceniają mnie... na "siódemkę", a nawet „dziesiątkę”!
Instytucje ze mną współpracujące doceniają nie tylko moją kompetencję i wiedzę opartą na doświadczeniu, ale też odpowiedzialność, terminowość i stosowanie innowacyjnych metod. Uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych dodatkowo zwracają uwagę na mój entuzjazm, pasję do wykonywanej pracy, partnerskie podejście do uczestników i szacunek dla różnorodności w grupie, a także uczenie przez doświadczanie.
Te sukcesy trenerskie bynajmniej nie oznaczają, że jestem na etapie spoczywania na laurach - wręcz przeciwnie, dają impuls do dalszej wytężonej pracy: obecnie zgłębiam tajniki neurodydaktyki, jestem też pasjonatką myślenia wizualnego.
Gwarantem jakości mojej pracy jest bogate doświadczenie praktyczne, m.in. przewodniczenie organizacjom i zespołom, koordynacja programów edukacyjnych oraz udział w licznych projektach międzynarodowych. Od 20 lat zaangażowana jestem w działania Service Civil International, pokojowego ruchu o prawie 100-letniej historii i światowym zasięgu, a od 1.2015 r. pełnię funkcję Międzynarodowego Prezesa SCI, zarządzając całą organizacją i wyznaczając kierunki jej rozwoju.
Zapraszam do współpracy!