Edyta Gleich

IMG_2456.jpg

Certyfikat:  II stopnia   76/02/2013

Województwo:  śląskie

Napisz do mnie

Organizacje, z którymi jestem związany:

 • Centrum Edukcji nieformalnej Trampolina
 • Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Katowicach

Obszary tematyczne szkoleń:

 • Zarządzanie organizacją
 • Pozyskiwanie funduszy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Obsługa klienta/sprzedaż
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Aktywizacja społeczna
 • Umiejętności interpersonalne
 • Szkolenia trenerskie
 • Coaching

Uczestnikami moich szkoleń są:

młodzież, liderzy lokalni,przedstawiciele NGO, osoby pragnące rozwijać umiejętności i kompetencje, planujące utworzyć własne mikroprzedsiębiorstwo lub organizacje pozarządowa, przedsiębiorcy, osoby bezrobotne.

Przygotowanie teoretyczne i metodyczne do prowadzenia szkoleń

Ukończona Śląska Szkoła Trenerów Meritum w Katowicach w wymiarze 192 h
Uprawnienia pedagogiczne
Certyfikat Trenera Edukacji Finansowej numer 00137 wydanej przez Microfinance Centre w Polsce
Certyfikat trenera ekonomii społecznej
Certyfikat coach ICF
Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego

Więcej o mnie