EPALE – Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

Bezpłatna, ogólnodostępna i wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma internetowa skierowana do specjalistów zajmujących się tematyką uczenia się dorosłych (edukacja zawodowa, niezawodowa, formalna, pozaformalna, nieformalna).  Celem platformy jest wsparcie rozwoju i integracji kadry edukacji dorosłych w całej Europie oraz wsparcie sektora. Uruchomiona została 1 października 2014, finansowana jest przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+, sektor Edukacja dorosłych.

EPALE Tree

DLA KOGO

  • Osoby zajmujące się tematyką uczenia się dorosłych:
  • Edukatorzy, szkoleniowcy, nauczyciele osób dorosłych
  • Doradcy zawodowi
  • Pracownicy/wolontariusze NGOs w obszarze edukacji dorosłych
  • Pracownicy UTW
  • Pracownicy instytucji kultury, bibliotek
  • Andragodzy
  • Decydenci
  • Dziennikarze

 

WYKORZYSTANIE

  • Źródło informacji o edukacji dorosłych (aktualności, publikacje, artykuły, blogi, materiały edukacyjne)
  • Źródło informacji o wydarzeniach dla kadry edukacji dorosłych w całej Europie
  • Możliwość zamieszczania wydarzeń w Kalendarzu, materiałów w Bibliotece (publikacje, artykuły, materiały edukacyjne), wpisów na blogu
  • Możliwość komentowania treści
  • Możliwość nawiązywania kontaktów i wyszukiwania partnerów do projektów (Partner search)
  • Wsparcie przy tworzeniu projektów Erasmus+ w sektorze Edukacja dorosłych oraz w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, jeśli projekt dotyczy edukacji dorosłych

 

ZOBACZ

ec.europa.eu/epale/pl

 

KONTAKT

Daria Sowińska-Milewska – daria@stowarzyszeniestop.pl