Healthy Communities – “New models for promoting health competence in adult education”

Projekt “Healthy Communities” łączy wiedzę specjalistyczną pochodzącą z czterech krajów UE w zakresie edukacji osób dorosłych, zdrowia publicznego i pracy w społecznościach lokalnych. Partnerzy wspólnie opracują niskoprogowe możliwości edukacji pro-zdrowotnej społeczności szczególnie potrzebujących, opracują program szkoleniowy dla lokalnych liderów_ek zdrowia oraz nawiążą współpracę z zewnętrznymi, lokalnymi instytucjami społecznymi w celu opracowania planów działania na rzecz zmiany. 

Termin realizacji:  grudzień 2023 – maj 2026
Nr projektu: 2023-1-DE02-KA220-ADU-000157650
Program: Erasmus+ Edukacja dorosłych – Partnerstwa współpracy

Projekt zakłada zbudowanie modelu opartego na pracy ze społecznościami lokalnymi za pośrednictwem przeszkolonych przewodników_czek, którzy dotrą do dorosłych osób w społecznościach lokalnych i zaktywizują do działania na rzecz zdrowia i zdrowego trybu życia.

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI