Język inkluzywny. Jak mówić, żeby włączać

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym materiałem merytorycznym, który powstał w ramach projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej.

Od dawna wiemy, że umiejętności komunikacyjne są ważne (zobaczcie tekst i wideo Anny Rutkowskiej Komunikacja jako jeden z elementów budowania kontaktu, relacji i procesu), ale w artykule i materiale wideo Katarzyny Radzikowskiej i Moniki Nowakowskiej chcemy zwrócić uwagę na szczególny element komunikacji – używanie języka inkluzywnego, czyli takiego, który jest wrażliwy na osoby i szanuje ich potrzeby. To, jak mówimy, ma ogromne znaczenie. Może być wyrazem naszej otwartości albo uprzedzeń, partnerskiej albo opresyjnej wizji społeczeństwa. Co więcej – może być jednym z elementów, które właśnie takie społeczeństwo budują.

 

Projekt: Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II
Koordynatorka merytoryczna: Katarzyna Radzikowska

SIRES II - belka z logotypami

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.