Wyjazd edukacyjny w ramach job shadowing

W dniach 27-31 maja 2019 Katarzyna Fusiek oraz Paulina Sierzputowska z biura Stowarzyszenia uczestniczyły w mobilności job shadowing w Brukseli. Organizacją przyjmującą była European Association for the Education of Adults – EAEA, gdzie za mobliność odpowiadała Aleksandra Kozyra (bardzo dziękujemy!).

Job shadowing odbywał się w ramach projektu Kompetentni trenerzy NGO na europejskim rynku realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja dorosłych.

W ramach mobilności miałyśmy możliwość poznania bliżej specyfiki pracy największej europejskiej organizacji zajmującej się edukacją osób dorosłych i zrzeszającej inne organizacje działające w ramachtej tematyki (STOP jest członkiem EAEA od 2017 roku!). W trakcie naszego pobytu obserwowałyśmy codzienną pracę biura stowarzyszenia, uczestniczyłyśmy w spotkaniach dotyczących aktualnie realizowanych projektów i wydarzeń oraz poznawałyśmy specyfikę pracy rzeczniczej.

Dobra praktyka

Dzięki uprzejmości Atelier Groot Eiland poznałyśmy wyjątkowe miejsce na mapie Brukseli. Atelier Groot Eiland jest podmiotem ekonomii społecznej, miejscem specjalizującym się we wsparciu osób dorosłych pozostających, z różnych przyczyn (ekonomicznych, społecznych czy zdrowotnych), bez pracy. Samo położenie miejsca jest znaczące, znajduje się ono w dzielnicy Molenbeek kojarzonej m.in. z terroryzmem. W Atelier osoby wykluczone z możliwości dalszego kształcenia czy rozwoju, uczestniczą w stażach, edukują się, by móc potem pracować – w ogrodzie, w stolarni, na kuchni czy też w restauracji Bel Mundo (zaczynając od zmywania naczyń, po pomoc kuchenną. kucharza i obsługę sali). Miejsce daje szansę na rozwój osobom, które nigdzie indziej tej szansy by nie dostały.

Wydarzenia promujące edukację dorosłych

W ramach mobilności miałyśmy wyjątkową możliwość spotkania z przedstawicielem Komisji Europejskiej (DG Education, Audiovisual and Culture) i rozmowy na temat perspektyw finansowania w ramach programu Europa dla mieszkańców (Europe for Citizens).

Uczestniczyłyśmy również w dwóch wydarzeniach:

1.Pierwszym z nich był warsztat realizowany w ramach projektu LebensQualität durch Nähe-Quality of life through proximity (LQN). LQN to ponadnarodowy projekt prowadzony przez 5 organizacji zajmujących się edukacją osób dorosłych z Austrii, Niemiec, Włoch oraz Belgii (EAEA). Miał on na celu wzmocnić zaangażowanie mieszkańców w projekty lokalne dotyczące wprowadzenia lokalnej zmiany społecznej (np. lokalne pszczelarstwo). Wydarzenie stanowiło możliwość poznania i dyskusji na temat roli edukacji w rozwoju lokalnym i regionalnym społeczeństw oraz o tym o korzyściach płynących z zaangażowania mieszkańców na dalsze życie społeczności.
2.Drugim wydarzeniem było Forumorganizowane przez CEDEFOP (Europejskiej Centrum Kształcenia Zawodowego) we współpracy z Lifelong Learning Platform (LLLP) dotyczące edukacji przez całe życie ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych rezygnujących z kontynuacji kształcenia lub je przerywających. Spotkanie skupiało się na dyskusji dotyczącej potencjału zespołów multidyscyplinarnych w ośrodkach specjalizujących się w edukacji przez całe życie (Community Lifelong Learning Centers – CLLLC) oraz wymianie doświadczeń związanych z wdrożeniem różnych rozwiązań w poszczególnych krajach członkowskich.
Autorka: Katarzyna Fusiek