Kompetentni trenerzy NGO na europejskim rynku

 

We wrześniu 2018 roku rozpoczęliśmy projekt Kompetentni trenerzy NGO na europejskim rynku realizowany w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja dorosłych.

Cel projektu

Realizacja projektu umożliwi podniesienie jakości pracy Stowarzyszenia, wzmocnienie kompetencji naszych członków i członkiń oraz polepszenie współpracy międzynarodowej. Cele projektu (zgodnie z Europejskim Planem Rozwoju):

1. PODNOSZENIE KOMPETENCJI TRENERÓW I TRENEREK – członków i członkiń Stowarzyszenia w konkretnych obszarach zainteresowań związanych ze zmianą społeczną

Udział w projekcie pozwoli naszym trenerom i trenerkom na wymianę doświadczeń z trenerami i trenerkami europejskimi, nawiązywanie z nimi kontaktów, rozwój warsztatu trenerskiego oraz podniesienie kompetencji w obszarach, które wiążą się z efektywnym wspieraniem zmiany społecznej, budową społeczeństwa obywatelskiego, dbałością o osoby wykluczone. Służyć będą temu kursy zagraniczne (13 mobilności w ramach 7 kursów).

2. WZMOCNIENIE EKSPERCKIEJ POZYCJI STOWARZYSZENIA

Inspiracją do efektywnych działań na rzecz edukacji pozaformalnej dorosłych oraz sposobu działania dużej organizacji członkowskiej będzie wyjazd edukacyjny w ramach job shadowing do European Association for the Education of Adults, której jesteśmy członkiem od czerwca 2017 roku.

3. UMIĘDZYNARODOWIENIE OFERTY STOWARZYSZENIA

Chcemy, aby nasi trenerzy i trenerki zdobyli doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla zagranicznych uczestników i wykorzystali je przy budowaniu zespołu trenerskiego Stowarzyszenia oferującego swoje usługi na rynku europejskim. W ramach teaching assignment odbędzie się 7 mobilności.

Rekrutacja

W mobilnościach mogą uczestniczyć członkowie i członkinie Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia. Rekrutacja została zakończona 30 września 2018 roku. Dokumenty rekrutacyjne:

Harmonogram

Szkolenia zagraniczne:

  1. Game-based learning (Grecja, 19-23 listopada 2018) – 2 osoby   >>>RELACJA
  2. ICT skills for Educators (Włochy, 3-7 grudnia 2018) – 2 osoby
  3. Theatre of the Oppressed training (Hiszpania, 23-30 marca 2019) – 2 osoby
  4. English for Educators – level I (Irlandia, 22-26 kwietnia 2019) – 2 osoby
  5. English for Educators – level II (Irlandia, 8-12 lipca 2019) – 2 osoby

Prowadzenie szkoleń w organizacji zagranicznej:

  1. Urban games in change process (Łotwa, 18-19 stycznia 2019) – 1 osoba
  2. How to communicate to build the relation (Łotwa, 25026.04.2019) – 1 osoba

Job shadowing:

  1. European Association for the Education of Adults (EAEA) (Belgia, 27-31 maja 2019) – 2 osoby

Galeria

 

Kontakt

Koordynatorka: Paulina Sierzputowska,
email: paulina@stowarzyszeniestop.pl
tel. 724 737 117

 

Wartość projektu: 146 476,81 zł
Okres realizacji: 1.09.2018-31.12.2019