Kompetentni trenerzy NGO na europejskim rynku

 

We wrześniu 2018 roku rozpoczęliśmy projekt „Kompetentni trenerzy NGO na europejskim rynku” realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja dorosłych.

Realizacja projektu umożliwi podniesienie jakości pracy Stowarzyszenia, wzmocnienie kompetencji naszych członków i członkiń oraz polepszenie współpracy międzynarodowej. Cele projektu (zgodnie z Europejskim Planem Rozwoju):

1. PODNOSZENIE KOMPETENCJI TRENERÓW I TRENEREK – członków i członkiń Stowarzyszenia w konkretnych obszarach zainteresowań związanych ze zmianą społeczną

Udział w projekcie pozwoli naszym trenerom i trenerkom na wymianę doświadczeń z trenerami i trenerkami europejskimi, nawiązywanie z nimi kontaktów, rozwój warsztatu trenerskiego oraz podniesienie kompetencji w obszarach, które wiążą się z efektywnym wspieraniem zmiany społecznej, budową społeczeństwa obywatelskiego, dbałością o osoby wykluczone. Służyć będą temu kursy zagraniczne (13 mobilności w ramach 7 kursów).

2. WZMOCNIENIE EKSPERCKIEJ POZYCJI STOWARZYSZENIA

Inspiracją do efektywnych działań na rzecz edukacji pozaformalnej dorosłych oraz sposobu działania dużej organizacji członkowskiej będzie wyjazd edukacyjny w ramach job shadowing do European Association for the Education of Adults, której jesteśmy członkiem od czerwca 2017 roku.

3. UMIĘDZYNARODOWIENIE OFERTY STOWARZYSZENIA

Chcemy, aby nasi trenerzy i trenerki zdobyli doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla zagranicznych uczestników i wykorzystali je przy budowaniu zespołu trenerskiego Stowarzyszenia oferującego swoje usługi na rynku europejskim. W ramach teaching assignment odbędzie się 7 mobilności.

 

REKRUTACJA

W mobilnościach mogą uczestniczyć członkowie i członkinie Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia.
Dokumenty rekrutacyjne:

 

KONTAKT

Koordynatorka: Paulina Sierzputowska,
email: paulina@stowarzyszeniestop.pl
tel. 724 737 117

 

Wartość projektu: 146 476,81 zł
Okres realizacji: 1.09.2018-31.12.2019