Weź udział w kursie IVC – pracy z wartościami

STOP we współpracy z Anną Rutkowską, certyfikowaną trenerkę International MindSonar® Consultant, International Values Trainer & Consultant, współorganizujemy 16-18 lipca 2020 KURS PRACY Z WARTOŚCIAMI W PRACY INDYWIDUALNEJ, który kończy się uzyskaniem certyfikatu – International Values Konsultant oraz Lambent UK.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU

Celem Kursu jest zdobycie/uzupełnienie wiedzy trenerów, coachów, psychologów, psychoterapeutów w zakresie:

 • wiedzy i umiejętności pracy w oparciu o Systemowe  Karty Wartości z klientem indywidualnym, potwierdzone międzynarodowym certyfikatem – International Values Konsultant oraz Lambent UK.
 • zdobycie/poszerzenie wiedzy o Teorii Spiral Dynamics -wartości Graves’a,
 • rozwoju nieuświadomionego potencjału własnego,
 • identyfikacji źródła własnych emocji i stojących za nimi wartości,
 • rozwoju samoświadomości w oparciu o własne wartości i motywacje,
 • wzrostu kompetencji interpersonalnych/trenerskich poprzez nabycie umiejętności pracy z wartościami,
 • odkrywania indywidualnych motywatorów wewnętrznych własnych w kontekście realizacji celów zawodowych i osobistych.

PROGRAM:

 • Kryteria i definicje wartości,
 • Systemowe podejście do wartości (teoria Spiral Dynamics®)
 • Wartości a motywacje (poziomy Wartości Graves’a),
 • Miejsce wartości i ich praktyczne zastosowanie w procesie (trenerskim, doradczym, coachingowym),
 • Systemy wartości a realizacja celów w pracy indywidualnej i zespołowej,
 • Rozwój a zmiana systemu wartości.

TERMIN
3-dniowy, stacjonarny kurs w dniach 16-18 lipca 2020

MIEJSCE
Sala w STOPie, Warszawa, ul. Nowolipki 9B

CENA
Cena dla członków i członkiń STOP: 2600 zł brutto
Cena dla osób spoza STOP: 2952 zł brutto

ZGŁOSZENIA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY przesłany do końca czerwca 2020.

POBIERZ: zaproszenie na szkolenie (pdf)

 

Każdy/każda z uczestników/uczestniczek otrzyma:

 • międzynarodowy certyfikat IVC oraz Lambert UK
 • narzędzie – pudełko “Systemowych Kart Wartości”
 • drukowany skrypt z ćwiczeniami
 • materiały piśmiennicze – długopis, ołówek,notatnik, teczka i torba na materiały
 • lunch i poczęstunek kawowy na przerwie

 

PROWADZĄCY

Anna Rutkowska – jestem trenerką psychologicznego treningu grupowego rekomendowaną przez PTP (nr 491).
Posiadam certyfikaty: International MindSonar Consultant, International Values Trainer, International Values Consultant. Jestem absolwentką Master Class of Management na SWPS. Swoje kompetencje trenerskie rozwijałam w Szkole Treningu Grupowego (Grupa Training & Consulting), Szkole Coachingu (Pracownia NDO) i obecnie w Systemowej Szkole InnerMasteringu®- ICC. Ukończyłam cykl szkoleniowy „Kontrakt, strategia, zasoby – praktyczne umiejętności psychoterapeutyczne” i Studium Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Studium Profilaktyki Uzależnień.

W pracy terapeutycznej pracuję w nurcie krótkoterminowym TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach) jestem certyfikowanym praktykiem metody Kids’ Skills.  Specjalizuję się w szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych: komunikacji, efektywnej pracy zespołowej, treningu interpersonalnym, a także efektywności w zarządzaniu sobą i innymi.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/coachingu z szeroko rozumianych kompetencji interpersonalnych zarówno dla grup biznesowych, jak i organizacji pozarządowych, instytucji państwowych oraz osób indywidualnych.

Grzegorz Rutkowski – jestem trenerem, konsultantem, optymalizatorem. Posiadam certyfikaty: International MindSonar® Consultant, International Values Trainer, International Values Consultant. Jestem absolwentem „Lean Management” wraz z certyfikatami PDCA Group i IDP Group. Swoje kompetencje trenerskie rozwijałem w Szkole Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”, Szkole Coachingu (Pracownia NDO).

Specjalizuję się w wykorzystaniu innowacji w edukacji, zarządzaniu zmianą, planowaniu strategicznym, optymalizacji procesów i podnoszeniem efektywności. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami i projektami. Obecnie własne bogate doświadczenia przekazuję innym w formie warsztatów, szkoleń, konsultacji. Prowadzę również indywidualne i grupowe sesje coachingowe. Moja otwartość, interdyscyplinarna wiedza i kreatywność w myśl filozofii Lean Thinking, wielokrotnie przyczyniały się do podniesienia efektywności wielu organizacji.