Trwa rekrutacja!

Zapraszamy do udziału w kursie z facylitacji spotkań z mieszkańcami, debat, konsultacji społecznych

Logo - Fundusz Inicjatyw ObywatelskichProjekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Pracujesz lub działasz w Lokalnej Grupie Działania na Mazowszu?

Pracujesz z grupami, animujesz pracę zespołu, prowadzisz spotkania, konsultacje społeczne, konferencje? Chcesz mieć większy wpływ na swoje otoczenie oraz na poziom zaangażowania innych w życie lokalne Twojej miejscowości?

Chcesz zwiększyć swoje kompetencje komunikacyjne i facylitacyjne?

Weź udział w bezpłatnym kursie z facylitacji realizowanym w ramach projektu “LGD facylitują”!

Kurs obejmuje:

  • 48 godzin szkoleń – 3 dwudniowe sesje szkoleniowe (24-25 czerwca – Proces grupowy, 22-23 lipca – Facylitacja, 16-17 września – Praktyka facylitacji)
  • 4 godziny konsultacji
  • 4 godziny superwizji uczestniczącej prowadzonego spotkania/zebrania

FACYLITACJA – (z fr. faciliter – ułatwiać) ułatwianie, moderowanie przebiegu spotkania lub pracy grupowej tak, aby optymalnie wykorzystać potencjał wszystkich zaangażowanych osób i doprowadzić do wysokiej jakości rezultatów.

Harmonogram

Proces grupowy

24-25 czerwca 2017

BARBARA CHRUŚLICKA

Dynamika i proces grupowy – doświadczenie procesu grupowego w kontekście jego faz oraz analiza składowych procesu w odniesieniu do pracy facylitatora, komunikacja i asertywność

Facylitacja

22-23 lipca 2017

AGNIESZKA SZELĄGOWSKA

Specyfika pracy facylitatora – kim jest, jak pracuje – rola i zadania, postawa. Poznanie podstawowych i interwencyjnych narzędzi oraz technik facylitacyjnych w kontekście modelu 3P.

Praktyka facylitacji

16-17 września 2017

BARBARA CHRUŚLICKA

Nabycie umiejętności facylitacji, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz konfliktami, przeprowadzenie mini etiudy facylitacyjne.

Prowadzenie spotkań pod superwizją

wrzesień-październik 2017
Każda z osób uczestniczących będzie mogła skorzystać z konsultacji z trenerkami i superwizji, żeby przygotować się do poprowadzenia wydarzenia w swojej lokalnej grupie działania (np. spotkania z mieszkańcami/ konsultacji społecznych/ debaty).

Informacje organizacyjne

Udział w cyklu szkoleń jest bezpłatny, organizator pokrywa koszty zakwaterowania podczas szkolenia, wyżywienia, materiałów szkoleniowych dla osób uczestniczących i materiałów do przekazania do Lokalnych Grup Działania.

Zgłoszenia w postaci FORMULARZA REKRUTACYJNEGO z załączonym Poparciem LGD do udziału w projekcie proszę przesłać do 12 czerwca 2017 na adres: anna@stowarzyszeniestop.pl

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia proszę kierować do koordynatorki projektu:
Anna Huminiak  tel. 531 705 619, e-mail: anna@stowarzyszeniestop.pl