Logo - Fundusz Inicjatyw ObywatelskichProjekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Projekt “LGD facylitują” realizowany jest w terminie maj-listopad 2017 roku. Celem jest zwiększenie zaangażowania osób w życie lokalne na obszarze 12 Lokalnych Grup Działania na Mazowszu poprzez dobrze poprowadzone procesy facylitacyjne.

FACYLITACJA – (z fr. faciliter – ułatwiać) ułatwianie, moderowanie przebiegu spotkania lub pracy grupowej tak, aby optymalnie wykorzystać potencjał wszystkich zaangażowanych osób i doprowadzić do wysokiej jakości rezultatów.

W ramach projektu przeszkolimy 12 osób, które w LGD pracują z grupami, animują pracę zespołu, prowadzą spotkania, konsultacje społeczne i konferencje. Uczestnicy zwiększą swoje kompetencje komunikacyjne i facylitacyjne dzięki uczestnictwu w kursie składającym się z trzech sesji szkoleniowych, konsultacji i superwizji uczestniczącej prowadzonego spotkania/zebrania.

Szkolenia w ramach kursu:

  1. 24-25 czerwca – Proces grupowy
    Dynamika i proces grupowy – doświadczenie procesu grupowego w kontekście jego faz oraz analiza składowych procesu w odniesieniu do pracy facylitatora, komunikacja i asertywność
  2. 22-23 lipca – Facylitacja
    Specyfika pracy facylitatora – kim jest, jak pracuje – rola i zadania, postawa. Poznanie podstawowych i interwencyjnych narzędzi oraz technik facylitacyjnych w kontekście modelu 3P.
  3. 16-17 września – Praktyka facylitacji
    Nabycie umiejętności facylitacji, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz konfliktami, przeprowadzenie mini etiudy facylitacyjne.

Więcej:

Koordynatorka: Anna Huminiak, anna@stowarzyszeniestop.pl