Projekt Erasmus+

Na początku 2022 roku rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu Memories Across Europe (MAE), którego głównym motywem jest PAMIĘĆ  jako okazja do poznania historii, uczestnictwa w życiu obywatelskim i zaangażowania społecznego. Projekt ma na celu realizację działań edukacyjnych dla dorosłych i osób starszych z wykorzystaniem metodologii autobiograficznej i opowiadania historii, z naciskiem na kilka kluczowych aspektów, takich jak:

 • wspólna i pozytywna konstrukcja tożsamości europejskiej;
 • stymulowanie dialogu międzypokoleniowego i solidarności;
 • promowanie mobilności dorosłych i osób starszych w całej Europie;
 • zachęcanie do aktywnego aktywności i działania przez całe życie.

Termin realizacji: 1.02.2022 – 31.01.2024
Nr projektu: 2021-1-IT02-KA220-ADU-000029330

Strona projektu: www.memoriesacrosseurope.eu
Archiwum opowieści: www.storyap.eu

TEMATYKA

Działania w projekcie skoncentrują się na tamatach:

MOJA EUROPA

 • historie o przynależności do Europy, osobistych doświadczeniach, które przybliżyły ludziom ideę i wartości zjednoczonej Europy
 • osobiste doświadczenia wydarzeń historycznych istotnych dla historii Europy
 • uczenie się z doświadczeń innych osób, za spotkań z tradycjami i kulturami reprezentującymi wielość Europy itp.

HISTORIE ZMIAN SPOŁECZNYCH W EUROPIE

 • historie opowiadające obronie praw i demokracji w Europie,
 • historie koncentrujące się na jednym z następujących obszarów: edukacja, sprawiedliwość społeczna, włączenie społeczne, równość szans, środowisko,

Partnerzy:

 1. Storie di Mondi Possibili– Włochy (lider)
 2. Archivio dei diari (Włochy)
 3. Association E-Seniors (Francja)
 4. Sozial Label (Niemcy)
 5. Mobilizing Expertise AB  – Szwecja
 6. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP (NGO Trainers’ Association) – Polska
 7. Europe Direct Information Centre (Bułgaria)

Dodatkowe informacje:

Relacje

Koordynator: Marcin Sobaszek, marcin.sobaszek@stowarzyszeniestop.pl