Art and Education for Social Inclusion

Pod koniec 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu Art and Education for Social Inclusion realizowanego we Włoszech przez UILDM Saviano – Italian UnionFor the Fight against Muscolar Distrophy.

Celem projektu jest zapoznanie trenerów/ek, edukatorów/ek pracująch z młodzieżą ze skutecznymi narzędziami pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, ze szczególnym naciskiem na młodych NEET (ang. not in employment, education or training). Działania w projekcie opierają się na stosowaniu narzędzi edukacyjnych dotyczących głównie dwóch podejś: metody autobiograficznej i terapii ruchowej.

Stowarzyszenie STOP jest jednym z partnerów projektu, a nasi członkowie i członkinie wezmą udział w szkoleniu prezentującym narzędzia pracy z młodymi osobami umożliwiające ich włączenie społeczne. W programie szkolenia m.in.:

  • Metody pracy dot. włączania młodych ludzi za pomocą metodologii gier społecznościowych
  • Włączenie społeczne młodych ludzi za pomocą metod autobiograficznych
  • Wymiana doświadczeń edukacyjnych w dziedzinie integracji społecznej młodych ludzi

Więcej o programie: INFO PACK

Partnerzy

Szkolenie

TERMIN: 27 maja – 1 czerwca 2019 (przyjazd 26.05., wyjazd 2.06.), 6 dni + 2 dni podróż
MIEJSCE: Saviano, Włochy
LICZBA OSÓB: 4 osoby z Polski/STOP (łącznie będą 24 osoby)

Uczestnicy mają zapewnione koszty podróży, wyżywienia i noclegu w trakcie szkolenia (pokrywane przez organizatora). Uczestnicy opłacają tylko koszty przelotu w dwie strony, które później zostaną zwrócone przez UILDM Saviano.

Zgłoszenia

Zapraszamy do uczestnictwa osoby pracujące z młodymi ludzmi (czyli z osobami w wieku 18-30 lat).
Warunki udziału: znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, deklaracja przeprowadzenia warsztatu upowszechniającego wiedzę z treningu (może być wspólnie z innymi uczestnikami), uregulowane składki członkowskie.

Zgłoszenia do 27 marca 2019 poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. O uczestnictwie decyduje: odpowiedź na pytanie dotyczące chęci uczestnictwa oraz kolejność zgłoszeń (w przypadku dużej liczby zgłoszeń).

Zobacz więcej: