E-trener i E-trenerka

Od jesieni 2014 roku w ramach projektu E-process in e-learning przyglądamy się procesom edukacyjnym w edukacji zdalnej. Analizujemy trendy, narzędzia, potrzeby edukacyjne dotyczące projektowania skutecznych kursów e-learningowych.

Przeprowadziliśmy badanie dotyczące stosowania przez trenerów i trenerki narzędzi zdalnego uczenia. To co najbardziej nas interesuje to rola trenera w nauczaniu zdalnym przy użyciu narzędzi elektronicznych. Jak tę rolę widzą trenerzy i trenerki, co odbierają jako szansę, a co jako zagrożenie? Zarówno dla osoby uczącej się jak i trenera/ki.

Poniżej prezentujemy wstępne wnioski naszego raportu dotyczące roli trenera w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej XXI wieku.

E-learning, podobnie jak szkolenie tradycyjne (stacjonarne) stawia w centrum OSOBĘ UCZĄCĄ SIĘ. Dlatego mówi się e-learning (uczenie się jako zdobywanie wiedzy), a nie e-teaching (nauczanie kogoś). Co to znaczy? Uwypukla jej podmiotowość, zwraca uwagę na potrzeby, motywuje, angażuje, dostarcza odpowiedni materiał we właściwym czasie.

Trener lub trenerka w sali szkoleniowej rozdaje materiały, dopytuje, wprowadza pojęcia lub definicje. E-trener (e-trenerka) zamiast kartki czy projektora ma wykorzystuje coraz nowsze narzędzia np.: stosując snack learning, komunikatory, wiedzę dostępną na żądanie.

 

SNACK LEARNING – to uczenie „serwowane” w małych kęsach – jak edukacyjna przekąska, utrzymująca koncentrację i łatwa do przełknięcia. Snack learning pozwala sprowadzić treści nauczania do maksymalnego meritum, bardziej angażuje oraz w dłuższej perspektywie czasu pozwala przyswoić więcej jakościowej wiedzy.

 

Oczekiwania wobec e-trenera/e-trenerki obejmują:

  • posiadanie wiedzy eksperckiej
  • wybór i wskazanie dodatkowych źródeł wiedzy (konieczne bibliografie, linki do materiałów, filmów etc.)
  • umiejętność posługiwania się językiem pisanym (w atrakcyjny sposób)
  • wiedzę na temat uczenia się dorosłych
  • umiejętność projektowania ćwiczeń i zadań
  • umiejętności udzielania informacji zwrotnych
  • budowanie atmosfery sprzyjającej nauce
  • dostępność i wspieranie uczniów
  • wiedzę techniczną w niezbędnym do prowadzenia kursu zakresie

 

Zarówno trener szkolenia stacjonarnego, jak i e-learningowego tworzy sytuację edukacyjną. Niezmiennie wchodzi też w role: facylitatora, coacha i eksperta. Zmienia się jednak to, że trener/ka w e-learningu musi mieć dużo większą otwartość i gotowość na różnorodne potrzeby związane z danym obszarem oraz czas i możliwości jej wykorzystania.

 

Nadchodzi czas trenerów-reżyserów  – czy jesteście przygotowani?

Ekspert e-learningu, Marek Hyla twierdzi:

„W szkoleniu tradycyjnym mamy do czynienia z ciągłym budowaniem sytuacji edukacyjnej od nowa, odgrywaniem roli trenera pod potrzeby konkretnej grupy i kontekstu. Trener jest aktorem – za każdym razem odgrywa tę rolę w trochę inny sposób. Natomiast jeśli mówimy o tworzeniu materiałów e-learningowych, to rola trenera jest inna gdyż pracuje nad czymś co ma znamiona uniwersalności. Nie bez powodu w odniesieniu do roli trenera w pracy nad e-szkoleniem używam słowascenarzysta i reżyser.”