Erasmus Plus KA1 Edukacja dorosłych

Logo Erasmus plusW czerwcu 2015 roku rozpoczęliśmy realizacje projektu “STOP na arenie międzynarodowej i w świecie wirtualnym” dotyczącego mobilności kadry edukacji dorosłych realizowanego w ramach programu Erasmus Plus.

Projekt daje możliwość nawiązania kontaktów z organizacjami trenerskimi z innych krajów – szczególnie z organizacjami szkolącymi trenerów organizacji pozarządowych – oraz umożliwia zdobycie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla grup międzynarodowych. Udział w projekcie pozwoli naszym trenerom i trenerkom na wymianę doświadczeń z trenerami i trenerkami europejskimi, nawiązywanie z nimi kontaktów, poprawę warsztatu trenerskiego, szczególnie kompetencji komunikacji międzykulturowych oraz użycia ICT w działalności szkoleniowej.

Zapewniamy pokrycie kosztów udziału w szkoleniu, podróży i zakwaterowania w ramach projektu. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na przynajmniej komunikatywnym poziomie.

Szkolenia i konferencje

  • 2-6 listopada 2015 – Intercultural Competences (Grecja) – 1 osoba
  • 22-26 lutego 2016 – ICT in education (Grecja) – 2 osoby
  • 5-7 kwietnia – Learning in Later Life – Theory, Policy and Practice (Wielka Brytania) – 2 osoby
  • 10-15 kwietnia 2016 – Learning in later life provaiding an intergenerational context (Cypr) – 4 osoby
  • 18-22 kwietnia 2016 – Gender Mainstreaming (Włochy) – 3 osoby
  • 23-27 maja 2016 – European Qualification Framework and ECVET (Grecja) – 2 osoby

 

Relacje i artykuły uczestników wyjazdów

 

Edukacja międzykulturowa to świadomość szerszego kontekstu
Inspiracje po szkoleniu na Cyprze
Podróże edukacyjne, czyli jak STOP skorzystał na projektach międzynarodowych
Słońce w ramie – czyli o Europejskiej Ramie Kwalifikacji i systemie ECVET
Ciepło, cieplej… Cypr
Homo sapiens digital – ICT i Moodle
Coldonianie, Turtelinianie i Similianie – nowa współpraca międzynarodowa STOPu

Koordynatorka projektu

Katarzyna Lipka-Szostak – kasia@stowarzyszeniestop.pl

 

Projekt współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.