Podróże edukacyjne, czyli jak STOP skorzystał na projektach międzynarodowych

Wakacje się zaczynają, a my chwilowo kończymy wyjazdy na szkolenia zagraniczne. Kto na nich skorzystał, będzie mógł wymienić się spostrzeżeniami na warsztacie 4 czerwca organizowanym przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia. O pogłębionych refleksjach być może napiszemy w osobnym artykule, poniżej prezentuję krótkie, wstępne podsumowanie.

0
PRZELECIANE KILOMETRY
0
DNI SZKOLEŃ
0
PAŃSTWA
0
SZKOLEŃ
0
KONFERENCJA
0
CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ

 

Merytoryka

Ta była serwowana podczas szkoleń w różnych (nierównych) dawkach. Tematyka szkoleń też zróżnicowana – od tzw. „twardych” tematów , jak ICT w edukacji czy Ramy Kwalifikacji i ECVET, do bardziej miękkich jak Gender mainstreaming w edukacji, Uczenie osób starszych, czy Edukacja międzykulturowa. Z pierwszych podsumowań wiemy, że niektórzy mieli pewien niedosyt – czasem związany z mało pogłębionymi treściami merytorycznymi, czasem – z niezbyt wyrafinowanymi metodami uczenia (typu slajdowisko).

Jednak… wartość szkoleń międzynarodowych to nie tylko tzw. twarda wiedza. Jest to okazja do rozmów na tematy edukacyjne z trenerami i trenerkami z różnych krajów europejskich, do szlifowania języka, otwierania się na różnice kulturowe i czerpania z doświadczeń innych osób uczestniczących w szkoleniu. W wielu przypadkach inspiracje wynikały właśnie z rozmów z innymi uczestnikami, czasem kuluarowymi, a czasem toczącymi się w ramach szkolenia w grupach zadaniowych.

Plany

Jako Stowarzyszenie analizujemy metody prowadzenia szkoleń, poziom wiedzy eksperckiej, kto bywa uczestnikiem, jak realizowany jest program kulturalny, co można uznać za dobrą praktykę, zarówno jeśli chodzi o organizację szkolenia, jak i jego prowadzenie. Te spostrzeżenia przygotowują nas do tego, abyśmy sami proponowali szkolenia trenerskie na rynku europejskim. A tego, że jako Stowarzyszenie mamy co zaproponować, jesteśmy po tym projekcie pewni. W Europie wiele jest jeszcze do zrobienia!

Członków i członkiń, którzy nie wyjechali na szkolenia, zapraszamy do śledzenia maili. W najbliższym czasie pojawią się kolejne seminaria i artykuły eksperckie, dzięki którym osoby biorące udział w szkoleniach międzynarodowych będą się dzielić wiedzą wyniesioną ze szkolenia z pozostałymi członkiniami i członkami Stowarzyszenia.

Zapraszamy!

Logo Erasmus plus

Projekt “STOP na arenie międzynarodowej i w świecie wirtualnym” współfinansowany jest z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Autorka: Katarzyna Lipka-Szostak
Maj 2016