Słońce w ramie – czyli o Europejskiej Ramie Kwalifikacji i systemie ECVET

W ramach projektu „STOP na arenie międzynarodowej…” (Erasmus +) i zgodnie z Europejskim Planem Rozwoju naszego Stowarzyszenia w maju dwie osoby brały udział w szkoleniu „European Qualification Framework and ECVET Training course”. 5 dni wykładów i pracy w grupach odbywało się w greckiej scenerii w miejscowości Isthmia, na Peloponezie. Grecja przed sezonem jest już piękna!

Szkolenie w Grecji - maj 2016

Grupa szkoleniowa złożona była z osób z Bułgarii, Węgier, Cypru i Polski. Program obejmował dużą partię wykładów oraz pracę w grupach tematycznych, łącznie 30 godzin zajęć.

Europejska Rama Kwalifikacji

W ramach szkolenia osoby uczestniczące zapoznały się z koncepcją Europejskiej Ramy Kwalifikacji, jej celami i założeniami.

Europejska Rama Kwalifikacji to przyjęta w UE struktura poziomów kwalifikacji umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach.

Były okazje do dyskusji na temat stanu zaawansowania wdrażania tego systemu w poszczególnych krajach wspólnoty. Zgodnie z założeniami systemu Europejskiej Ramy Kwalifikacji w każdym z krajów członkowskich powinien funkcjonować podobny system, aby można było dokonywać faktycznego porównywania i uznawania kwalifikacji.

Szczególnie ciekawe były rozmowy i prezentacje dotyczące kwalifikacji “trener osób dorosłych” (adult trainer). Mieliśmy okazję zapoznać się z przykładowym opisem tej kwalifikacji i sposobem jej potwierdzania, który funkcjonuje na Cyprze (w Polsce nie ma opisu tej kwalifikacji).

System ECVET

Z Europejską Ramą Kwalifikacji wiąże się system ECVET, któremu też poświęcona była część szkolenia. System w dużej mierze, jak się okazało, pozostający koncepcją. ECVET ma znaczenie przy przygotowywaniu projektów finansowanych w ramach Erasmus+.

ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training – to narzędzie i metodologia mająca wspierać we wdrażaniu systemu uznawania kwalifikacji.

W ramach prac w grupach ćwiczyliśmy konstruowanie celów szkoleń i modułów, sposobów walidacji i potwierdzania kwalifikacji. Pojawiło się – znane trenerom – rozróżnienie na cele w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji (w Polsce tłumaczone jako kompetencje społeczne).

Pracowity tydzień uprzyjemniały typowo wakacyjne widoki  – woda jeszcze zimna 🙂

Chcesz wiedzieć więcej?

Osoby zainteresowane otrzymaniem materiałów i informacji zapraszamy do kontaktu na biuro@stowarzyszeniestop.pl. 21 czerwca planowany jest webinar poświęcony temu tematowi.

Logo Erasmus plus

Projekt “STOP na arenie międzynarodowej i w świecie wirtualnym” współfinansowany jest z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+
Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Autorka: Daria Sowińska-Milewska
Maj 2016