AKTUALIZACJA: zmiana terminu na 4 grudnia 2021

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Trenerskim „Przestrzeń dla wszystkich”

Baner przestrzeń dla wszystkichW starych kątach naszego biura przy ul. Nowolipki 9B budujemy nową przestrzeń do współpracy i poszukiwania odpowiedzi, jak wspierać osoby i organizacje w tworzeniu społeczeństwa otwartego i włączającego. Warsztaty, które zaplanowaliśmy na 4 grudnia 2021 (sobota) będą skupiać się na wspieraniu migrantów i uchodźców oraz na rozwijaniu kompetencji obywatelskich.

Podzielimy się doświadczeniami z dwóch projektów, w których STOP był partnerem. Będziemy mieć także gościnie specjalne Khedi Alievę i Dorotę Jaworską z Fundacji Kobiety Wędrowne.

TERMIN: 4 grudnia, sobota, w godz. 10.00-14.00
MIEJSCE: ul. Nowolipki 9B, Warszawa
Udział bezpłatny.

PROGRAM:

  1. 10.00-10.45 – „Witamy w nowej przestrzeni” – krótka forma warsztatowa wykorzystująca dorobek projektu “DiverPass”, w którym zajmowaliśmy się wspieraniem migrantów i migrantek, rozwijając nowe formy poza-szkolnej edukacji przez zaangażowanie wolontariackie. Prowadzenie Agnieszka Borek i Bartłomiej Walczak.
  2. 10.45-11.45 – „Miasto jak wspólny pokój” –  warsztat pokazujący doświadczenia z wykorzystania metafory “wspólnego pokoju” jako inspiracji do planowania działań w społecznościach przyjmujących nowych mieszkańców. Warsztat prowadzony przez Khedi Alievę i Dorotę Jaworską z Fundacji Kobiety Wędrowne.
  3. 11.45-12.00 – przerwa na kawę
  4. 12.00 – 13.00 -„Miasto jako agora” – warsztat z wykorzystaniem gry rozwijającej kompetencje obywatelskie. Gra została zaprojektowana i przetestowana w projekcie „StoryDec”.
  5. 13.00 – Lunch przygotowany przez kobiety wędrowne z „Kuchni Konfliktu”
  6. 14.00 – Zakończenie Festiwalu

OSOBY PROWADZĄCE

Khedi Alievapedagog, pochodzi z Czeczenii, członkini Rady Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku, prezeska zarządu Fundacji Kobiety Wędrowne. Prowadzi warsztaty dla studentów, nauczycieli, pracowników socjalnych i urzędników miejskich na temat różnorodności kulturowej, migracji i integracji imigrantów. Współautorka badań i artykułów naukowych na temat integracji imigrantów i uchodźców.

Danuta Jaworska psycholog i pedagog, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, współzałożycielka Fundacji Kobiety Wędrowne. Jest współautorką projektów badawczych i wdrożeniowych w zakresie integracji imigrantów i uchodźców w lokalnych społecznościach.

Agnieszka Borek – certyfikowana trenerka STOP, socjolożka, liderka społeczna. Obecnie skupia się na planowaniu i wspieraniu długofalowych procesów edukacyjnych w organizacjach. Ekspertka w projekcie DiverPass i StoryDeC.

Bartłomiej Walczak – Trener, nauczyciel akademicki, socjolog. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu ewaluacji, metodologii i analizy oraz doskonalenia warsztatu dydaktycznego. Ekspert w projekcie DiverPass.

Paulina Sierzputowska – koordynatorka projektów edukacyjnych (m.in. DiverPass i StoryDeC) działająca od ponad dziesięciu lat w obszarze edukacji dorosłych, dyrektorka Stowarzyszenia STOP.

NASZE PARTNERKI

Fundacja Kobiety Wędrowne Fundacja Kobiety Wędrowne wspiera dialog i wymianę kulturową pomiędzy migrantami/migrantkami i członkami społeczeństwa przyjmującego. Celem Fundacji jest pomoc, wsparcie oraz poprawa warunków życia kobiet migrujących i ich rodzin. Dąży do budowania otwartych społeczności lokalnych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Fundamentem jej działalności są takie wartości jak poszanowanie godności i podmiotowości każdej osoby, solidarność i współodpowiedzialność za

Kuchnia Konfliktu – przedsiębiorstwo społeczne, bistro-sklep i przestrzeń do dialogu współtworzona przez uchodźców i uchodźczynie.

NASZE PROJEKTY

Warsztaty odbywają się w ramach projektów Erasmus+

1. DiverPass – a guidance for professionals to support migrant learners

Logo DiverPass

W projekcie DiverPass zajmowaliśmy się wspieraniem migrantów i migrantek, rozwijając nowe formy poza-szkolnej edukacji przez zaangażowanie wolontariackie.

Wyszliśmy z założenia, że wolontariat jako nieformalne i poza-formalne uczenie się może:

  • Dać dorosłym migrantom okazję do rozwoju kompetencji potrzebnych w kraju przyjmującym.
  • Uświadomić migrantom i uchodźcom ich kompetencje społeczne i obywatelskie, których mogą używać w kraju przyjmującym.
  • Wspierać ich integrację.
  • Przydać się na rynku pracy.

I choć to co widzimy na granicy białoruskiej przeraża nas, to wierzymy, że przyjdzie lepszy czas i podejście, które proponujemy będzie mogło być stosowane na szerszą skalę.

Projekt partnerski z Włochami, Francją i Węgrami.

2. Storytelling to Develop Civic Competences in Young People – StoryDeC

Logo StoryDec

W projekcie StoryDeC wypracowaliśmy narzędzia i ścieżki edukacyjne z wykorzystaniem storytellingu, metody autobiograficznej i wideo uczestniczącego (partycipary video), dzięki który można zwiększyć umiejętności obywatelskie i społeczne młodych ludzi w celu wspierania ich integracji społecznej i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Projekt partnerski z Włochami, Francją, Szwecją, Rumunią i Wielką Brytanią.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej oraz pod linkiem: ZGŁOŚ SIĘ

Ilość miejsc ograniczona. Udział bezpłatny.