Najprawdopodobniej w ostatnim czasie miałaś/miałeś okazję pracy w zdalnej czy mieszanej formie, a także wracałaś/wracałeś do pracy stacjonarnej ze zdalnej. Sytuacja epidemiczna jest ciągle dynamiczna, zmieniają się także nasz zwyczaje związane z pracą oraz zgoda osób zarządzających, a co za tym idzie docenienie formy zdalnej w pracy.

Katarzyna Gorzędowska w “Między pracą stacjonarną i zdalną w urzędzie. Jak zadbać o siebie i zespół, żeby się nie zgubić?” przeprowadza nas przez zagadnienia komfortu i bezpieczeństwa pracy, gotowości na zmianę, dbaniu o relacje, o siebie i współpracowników, tak aby jak najlepiej przechodzić te zmiany gdzie każdy zespół pracujący w urzędzie musi we własne, często wypracowane latami zasady i normy pracy, wprowadzić nowe rozwiązania uwzględniające zarówno ograniczenia, jak i możliwości.

Zapraszamy do lektury nie tylko osoby pracujące w urzędach, ale także liderów i liderki innych zespołów oraz wszystkich poszukujących sposobów na odnalezienie się w nowych formach pracy zespołowej!

 

 Okładka publikacji - Między pracą stacjonarną a zdalną w urzędzie. Niebieskie tło, logo projektu, logo instytucji finansującej, zdjęcie osoby siedzącej przy laptopie

Projekt Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

SIRES II - belka z logotypami